2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közérdekű adatok > 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.2   közzétételi egység tárgya

közzététel dátuma

2.2.1 Közzételi egység: Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági ügyei:
- Adatvédelmi hatósági eljárás
- Titokfelügyeleti hatósági eljárás
- Adatvédelmi nyilvántartás (hatósági nyilvántartás)

2012.10.27.

2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékességi területe: Magyarország területe

2012.10.27.

2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Adatvédelmi hatósági eljárás hivatalból indul, ehhez szükségesek az adatkezelés során, illetve az azzal összefüggésben keletkezetett dokumentumok.

Titokfelügyeleti hatósági eljárás hivatalból indul, ehhez szükségesek a minősítés során, illetve az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumok.

Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentéshez szükséges dokumentumok:
http://naih.hu/bejelentkezes.html oldalon érhetőek el.

2012.10.27.

2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

- Adatvédelmi hatósági eljárás: illetékmentes
- Titokfelügyeleti hatósági eljárás: illetékmentes
- Adatvédelmi nyilvántartás (hatósági nyilvántartás): Infotv. 67. §-a alapján díjköteles, de jelenleg nem kell díjat fizetni. (Infotv. 74. § (3) bekezdésében szereplő jogszabály nem lépett életbe)

2012.10.27.

2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

2012.10.27.

2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:

Adatvédelmi hatósági eljárás és a Titokfelügyeleti hatósági eljárás hivatalból indul, a bejelentések, dokumentumok a Hatóság ügyfélszolgálatán, illetve az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen nyújthatóak be.

Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés a http://naih.hu/bejelentkezes.html oldalon érhető el.

2012.10.27.

2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

- Az adatvédelmi hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt az Infotv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Az ügyintézési határidő két hónap, mely egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. [Infotv. 60. § (5) bekezdés]
A Hatóság döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, azonban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó keresettel. A tárgyalás tartás iránti kérelmet a keresetben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Forint, a per tárgyi illetékfeljegyzési jogos.

-
Titokfelügyeleti hatósági eljárás

A titokfelügyeleti hatósági eljárás hivatalból indul, az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat a Hatóság az eljárás során beszerzi.
A titokfelügyeleti hatósági eljárás illetékmentes.
A titokfelügyeleti hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt az Infotv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
A titokfelügyeleti hatóság eljárás ügyintézési határideje két hónap, amely egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. [Infotv. 62. § (6) bekezdés]
A minősítő a titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen, annak közlésétől számított 60 napon belül kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát.

-
Adatvédelmi nyilvántartás : nyilvántartásba vételi határidő: 8 nap (Infotv. 68. § (1) bekezdés), az Infotv. 68. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó bejelentés esetében: 40 nap.

2015.01.20.

2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:

KÉRELEM ADATLAP a Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezéshez
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezéshez, adatlaphoz
Kiegészítő adatlap (adatfeldolgozás)
Kiegészítő adatlap (adatok forrása)
Kiegészítő adatlap (adattovábbítás)
Kiegészítő adatlap (érintettek csoportjai)

http://naih.hu/bejelentkezes.html

2012.10.27.

2.2.9 Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:

Adatvédelmi nyilvántartási bejelentkezéshez használható program letölthető:
http://naih.hu/bejelentkezes.html

2012.10.27.

2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

2012.10.27.

 
 
 
 

Archívum

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz