2018 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2018

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2018.július

NAIH-4530-2-2018-J

A közterület használatának egységes nyilvántartási rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges többletforrás-igényről szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.13

NAIH-4531-2-2018-J

A közterület használatának egységes nyilvántartásáról szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4431-2-2018-J

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról  szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.13

NAIH-4432-2-2018-J

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4441-2-2018-J

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.13

NAIH-4442-2-2018-J

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4447-2-2018-J

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4411-2-2018-J

A 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.10

NAIH-4265-2-2018-J

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4267-2-2018-J

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4268-2-2018-J

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4430-2-2018-J

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4047-2-2018-J

Módszertani útmutató az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról

.pdf

2018.07.03

NAIH-4168-2-2018-J

A magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslat

.pdf

2018.07.02

NAIH-4195-2-2018-J

A gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslat

.pdf

2018.07.02

2018.június

NAIH-3979-2-2018-J

Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet

.pdf

2018.06.28

NAIH-3982-2-2018-J

Az üzleti titok védelméről szóló T/386. számú törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.06.25

NAIH-3753-2-2018-J

A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény visszamutatása

.pdf

2018.06.15

NAIH-3758-2-2018-J

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.06.15

NAIH-3779-2-2018-J

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.06.15

NAIH-3780-2-2018-J

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.06.15

NAIH-3895-2-2018-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.06.15

NAIH-3798-2-2018-J

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.06.14

NAIH-3799-2-2018-J

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2018.06.14

NAIH-3778-2-2018-J

Az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló T/333. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról szóló törvényjavaslat

.pdf

2018.06.12

2018.május

NAIH-3456-2-2018-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

.pdf

2018.05.31

2018.április

NAIH-582-3-2018-J

A magyarországi munkáltatók által foglalkoztatottak személyes adatainak őrzésével kapcsolatos törvénymódosítás

.pdf

2018.04.18

NAIH-2163-2-2018-J

Az egyes büntetőeljárási cselekményekről és büntetőeljárásban részt vevő személyekről szóló IM rendelet

.pdf

2018.04.18

NAIH-2166-2-2018-J

Az (EU) 2017/2225 és (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletek jogharmonizációs célú javaslatainak egyeztetése

.pdf

2018.04.18

NAIH-2261-2-2018-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.04.18

NAIH-2266-2-2018-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.04.18

NAIH-2403-2-2018-J

A társadalombiztosítási ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.04.18

NAIH-2453-2-2018-J

A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló IM rendelet

.pdf

2018.04.18

NAIH-2220-2-2018-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.04.11

2018.március

NAIH-1744-2-2018-J

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.03.14

NAIH-1613-2-2018-J

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.03.09

NAIH-1709-2-2018-J

A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.03.09

NAIH-1569-2-2018-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1570-2-2018-J

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1614-2-2018-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1615-2-2018-J

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet, továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1632-2-2018-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.03.07

2018. február

NAIH-1280-2-2018-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1282-2-2018-J

Az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1283-2-2018-J

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1349-2-2018-J

A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1390-2-2018-J

A bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása indítványozásával, engedélyezésével, illetve igénybevételével kapcsolatos szabályokról szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1391-2-2018-J

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1392-2-2018-J

A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1393-2-2018-J

Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1467-2-2018-J

Az egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1517-2-2018-J

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1519-2-2018-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-597-2-2018-V

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló játékosvédelmi nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

.pdf

2018.02.20

NAIH-1113-2-2018-J

Az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.15

NAIH-1114-2-2018-J

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.15

NAIH-1115-2-2018-J

A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.15

NAIH-1038-2-2018-J

A Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.02.12

NAIH-1040-2-2018-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2017. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2018.02.12

NAIH-1169-2018-J

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításának kezdeményezése

.pdf

2018.02.12

NAIH-844-2-2018-J

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.09

NAIH-932-2-2018-J

Az állami közfeladat-kataszterről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.09

NAIH-953-2-2018-J

Az állami közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.09

NAIH-719-2-2018-J

Az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézkedési programjáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.05

NAIH-660-2-2018-J

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és feldolgozás részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.02

2018. január

NAIH-744-2-2018-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.01.31

NAIH-677-2-2018-J

A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.31

NAIH-527-2-2018-J

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű feladatainak megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.24

NAIH-610-2-2018-J

A helyi közszolgáltatás információs rendszerről, valamint a központosított elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.01.24

NAIH-611-2-2018-J

A helyi közszolgáltatás információs rendszer működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.24

NAIH-586-2-2018-J

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.01.23

NAIH-579-2-2018-J

A GDPR végrehajtását biztosító jogharmonizáció kezdeményezése

.pdf

2018.01.22

NAIH-579-3-2018-J

A GDPR végrehajtását biztosító jogharmonizáció kezdeményezése

.pdf

2018.01.22

NAIH-383-2-2018-J

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.01.19

NAIH-386-2-2018-J

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.01.19

NAIH-582-2018-J

A magyarországi munkáltatók által foglalkoztatottak személyes adatainak őrzése

.pdf

2018.01.19

NAIH-154-2-2018-J

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezető gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2018.01.12

NAIH-362-2-2018-J

A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.12

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz