2018 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2018

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2018.október

NAIH-6123-2-2018-J

Az egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló kormány-előterjesztés

.pdf

2018.10.09

2018.szeptember

NAIH-5961-2-2018-J

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.09.28

NAIH-5988-2-2018-J

Az egyes sarkalatos törvényi rendelkezéseknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi C. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.09.28

NAIH-5798-2-2018-J

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.09.27

NAIH-5956-2-2018-J

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló törvény

.pdf

2018.09.24

NAIH-5813-2-2018-J

A Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.09.19

NAIH-5254-2-2018-J

A Belügyminisztérium egyeztetésre bocsátott jogszabály-tervezeteinek elektronikus közzétételi gyakorlatának véleményezése

.pdf

2018.09.14

NAIH-5741-2-2018-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.09.13

NAIH-5748-2-2018-J

A Magyarország Kormánya és Ukrajna között a személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2007. június 18. napján aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.09.13

NAIH-5750-2-2018-J

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetjei között az Európai Közösség és Ukrajna között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban 2007. június 18. napján aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.09.13

NAIH-5769-2-2018-J

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1993. év február hónap 26. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvény

.pdf

2018.09.13

NAIH-5795-2-2018-J

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.09.13

NAIH-5715-2-2018-J

A Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.09.11

NAIH-5743-2-2018-J

A Budapest II. kerület, Labanc u. 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.09.11

NAIH-5578-2-2018-J

A belügyi tárgyú és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.09.05

NAIH-5580-2-2018-J

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel összefüggő rendőrségi eljárás és a rendezvények biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.09.05

NAIH-5575-2-2018-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló BM rendelet

.pdf

2018.09.04

NAIH-5576-2-2018-J

A bel- és igazságügyi területet érintő Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2018.09.04

NAIH-5577-2-2018-J

A bel- és igazságügyi területet érintő uniós határregisztrációs rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati inrézkedésekről és az azok végrehajtását koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.09.04

NAIH-5596-2-2018-J

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban eljáró egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.09.04

NAIH-5657-2-2018-J

A szociális szolgáltató rendszer számára a hajléktalan ellátással összefüggésben szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.09.04

NAIH-5672-2-2018-J

Belügyi tárgyú és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény; a vízgazdálkodási törvény adatkezelési szabályainak módosítása

.pdf

2018.09.04

2018.augusztus

NAIH-5513-2-2018-J

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.28

NAIH-5514-2-2018-J

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló PM rendelet

.pdf

2018.08.28

NAIH-5515-2-2018-J

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet, és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.28

NAIH-5516-2-2018-J

Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 2018. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.08.28

NAIH-5367-2-2018-J

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.28

NAIH-5101-2-2018-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5125-2-2018-J

A mentesített beszerzésekkel kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5126-2-2018-J

A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.08.22

NAIH-5132-2-2018-J

Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.08.22

NAIH-5141-2-2018-J

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5146-2-2018-J

Az egyes szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.08.22

NAIH-5164-2-2018-J

Az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5165-2-2018-J

Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5166-2-2018-J

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló ITM rendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5189-2-2018-J

A 2014-2020-as programozási időszak keretében megvalósításra kerülő Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely beruházás kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5337-2-2018-J

Az olvasási képességet hátráltató fogyatékosságban szenvedő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-5364-2-2018-J

Az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet

.pdf

2018.08.22

NAIH-4899-2-2018-J

A harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriáinak magyarországi tartózkodását korlátozó jogi lehetőségekről, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal strukturális átalakításának koncepciójáról szóló Kormány jelentés

.pdf

2018.08.02

2018.július

NAIH-4530-2-2018-J

A közterület használatának egységes nyilvántartási rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges többletforrás-igényről szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.13

NAIH-4531-2-2018-J

A közterület használatának egységes nyilvántartásáról szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4431-2-2018-J

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról  szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.13

NAIH-4432-2-2018-J

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4441-2-2018-J

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.13

NAIH-4442-2-2018-J

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4447-2-2018-J

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.07.13

NAIH-4411-2-2018-J

A 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.07.10

NAIH-4265-2-2018-J

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4267-2-2018-J

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4268-2-2018-J

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4430-2-2018-J

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.07.09

NAIH-4047-2-2018-J

Módszertani útmutató az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról

.pdf

2018.07.03

NAIH-4168-2-2018-J

A magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslat

.pdf

2018.07.02

NAIH-4195-2-2018-J

A gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslat

.pdf

2018.07.02

2018.június

NAIH-3979-2-2018-J

Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet

.pdf

2018.06.28

NAIH-3982-2-2018-J

Az üzleti titok védelméről szóló T/386. számú törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.06.25

NAIH-3753-2-2018-J

A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény visszamutatása

.pdf

2018.06.15

NAIH-3758-2-2018-J

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.06.15

NAIH-3779-2-2018-J

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.06.15

NAIH-3780-2-2018-J

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.06.15

NAIH-3895-2-2018-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.06.15

NAIH-3798-2-2018-J

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.06.14

NAIH-3799-2-2018-J

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2018.06.14

NAIH-3778-2-2018-J

Az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló T/333. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról szóló törvényjavaslat

.pdf

2018.06.12

2018.május

NAIH-3456-2-2018-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

.pdf

2018.05.31

2018.április

NAIH-582-3-2018-J

A magyarországi munkáltatók által foglalkoztatottak személyes adatainak őrzésével kapcsolatos törvénymódosítás

.pdf

2018.04.18

NAIH-2163-2-2018-J

Az egyes büntetőeljárási cselekményekről és büntetőeljárásban részt vevő személyekről szóló IM rendelet

.pdf

2018.04.18

NAIH-2166-2-2018-J

Az (EU) 2017/2225 és (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletek jogharmonizációs célú javaslatainak egyeztetése

.pdf

2018.04.18

NAIH-2261-2-2018-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.04.18

NAIH-2266-2-2018-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.04.18

NAIH-2403-2-2018-J

A társadalombiztosítási ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.04.18

NAIH-2453-2-2018-J

A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló IM rendelet

.pdf

2018.04.18

NAIH-2220-2-2018-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.04.11

2018.március

NAIH-1744-2-2018-J

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.03.14

NAIH-1613-2-2018-J

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.03.09

NAIH-1709-2-2018-J

A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.03.09

NAIH-1569-2-2018-J

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1570-2-2018-J

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1614-2-2018-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1615-2-2018-J

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet, továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.03.07

NAIH-1632-2-2018-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.03.07

2018. február

NAIH-1280-2-2018-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1282-2-2018-J

Az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1283-2-2018-J

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1349-2-2018-J

A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1390-2-2018-J

A bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása indítványozásával, engedélyezésével, illetve igénybevételével kapcsolatos szabályokról szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1391-2-2018-J

A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1392-2-2018-J

A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1393-2-2018-J

Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1467-2-2018-J

Az egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1517-2-2018-J

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-1519-2-2018-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.02.28

NAIH-597-2-2018-V

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló játékosvédelmi nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

.pdf

2018.02.20

NAIH-1113-2-2018-J

Az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.15

NAIH-1114-2-2018-J

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.15

NAIH-1115-2-2018-J

A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.15

NAIH-1038-2-2018-J

A Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2018.02.12

NAIH-1040-2-2018-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2017. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2018.02.12

NAIH-1169-2018-J

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításának kezdeményezése

.pdf

2018.02.12

NAIH-844-2-2018-J

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.09

NAIH-932-2-2018-J

Az állami közfeladat-kataszterről szóló kormányrendelet

.pdf

2018.02.09

NAIH-953-2-2018-J

Az állami közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.09

NAIH-719-2-2018-J

Az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézkedési programjáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.02.05

NAIH-660-2-2018-J

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és feldolgozás részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2018.02.02

2018. január

NAIH-744-2-2018-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2018.01.31

NAIH-677-2-2018-J

A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.31

NAIH-527-2-2018-J

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű feladatainak megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.24

NAIH-610-2-2018-J

A helyi közszolgáltatás információs rendszerről, valamint a központosított elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.01.24

NAIH-611-2-2018-J

A helyi közszolgáltatás információs rendszer működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.24

NAIH-586-2-2018-J

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2018.01.23

NAIH-579-2-2018-J

A GDPR végrehajtását biztosító jogharmonizáció kezdeményezése

.pdf

2018.01.22

NAIH-579-3-2018-J

A GDPR végrehajtását biztosító jogharmonizáció kezdeményezése

.pdf

2018.01.22

NAIH-383-2-2018-J

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2018.01.19

NAIH-386-2-2018-J

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2018.01.19

NAIH-582-2018-J

A magyarországi munkáltatók által foglalkoztatottak személyes adatainak őrzése

.pdf

2018.01.19

NAIH-154-2-2018-J

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezető gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2018.01.12

NAIH-362-2-2018-J

A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2018.01.12

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz