3.3 Működés - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

3.3 Működés

Közérdekű adatok > 3. Gazdálkodási adatok

3.3  közzétételi egység tárgya

dátum

3.3.1-3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival 2014. negyedéves bontásban  

2015.01.27

3.3.1-3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival 2015. negyedéves bontásban  

2015.07.24

3.3.2.1-4.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem nyújt normatív, nem normatív és céljellegű, fejlesztési támogatást.

2015.01.27.

3.3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

2015.05.10.

3.3.4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

2015.01.27.

3.3.5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:

2014. decemberben a Hatóság kötelezettséget vállalt a 2014. évi maradványa terhére, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő együttműködési megállapodás keretén belül, az egyetem XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója által szervezendő rendezvény támogatására 450eFt értékben, valamint 50eFt-os különdíjat ajánlott fel az adatvédelem és információszabadság területén folytatott kutatótevékenységet végző hallgató részére.

2015.03.10.

3.3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával:

EKOP 1.1.7-2012-2013-001
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex fejlesztése

2014.03.10

3.3.7. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.)


A NAIH 2016. évi közbeszerzési terve

2016.03.29

 
 

Archívum

A NAIH 2015. évi közbeszerzési terve

2015.11.26

A NAIH 2013. évi közbeszerzési terve

2013.04.10

A NAIH 2014. évi közbeszerzési terve

2014.03.21

3.3.1-3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival  

2012. 07-09. hónap

2012.10.27.

3.3.1-3. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok kiegészítve az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások adataival  

2012. 04-06. hónap

2012.07.10.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz