Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszer - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszer

ONLINE Bejelentő Rendszerek

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet  (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37. cikk (7) bekezdése szerint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak az általa kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét közzé kell tennie és erről tájékoztatnia kell az illetékes felügyeleti hatóságot.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók számára
a rendelkezésre álló egyéb kapcsolattartásim módokon túl külön erre e célra létrehozott elektronikus felületen is lehetővé teszi az adatvédelmi tisztviselő, illetve tisztviselők bejelentését. E felületet a Hatóság igyekezet olyan módon kialakítani, hogy az az adatkezelők, adatfeldolgozók, illetve a képviseletükben a bejelentést megtevők a lehető leggyorsabban és a lehető legkevesebb formalitással eleget tudjanak tenni e kötelezettségüknek. Ennek megfelelően a rendszer felhasználójaként való előzetes azonosítást nem igénylő regisztrációt követően a bejelentő a legszükségesebb adatok megadásával akár több adatkezelő, illetve adatfeldolgozó tekintetében egy vagy több adatvédelmi tisztviselőt is bejelenthet.
A rendszerben tett bejelentések esetén a Hatóság egy-egy bejelentésnek egy adott bejelentő által egy adott adatfeldolgozó/adatkezelő tekintetében megadott egy-egy konkrét adatkezelő hármasát tekinti. Az ilyen bejelentésről a bejelentő és az adott adatkezelő/adatfeldolgozó is visszaigazolást kap azzal, hogy utóbbi csak azután, hogy a bejelentésben megadott adatvédelmi tisztviselő a bejelentés tartalmát a Hatóság számára visszaigazolta (ekkor tekinti a Hatóság a bejelentést ténylegesen megtettnek).
 
A rendszerben való bejelentéssel összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató itt elérhető. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz