Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

Határozatok, közlemények, állásfoglalások

Tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által hozott döntések bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásának módjáról


A közigazgatási perekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 340/B. § -a szerint 2016. július 1. napjától a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Pp. 397/I. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 397/J. § (b) pontjában foglalt átmeneti rendelkezések értelmében a Pp. 340/B. § rendelkezéseit a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.

Mindezek alapján a 2016. július 1. napján és az azt követően indult hatósági eljárás során hozott döntések bírósági felülvizsgálata a közlésétől számított harminc napon belül elektronikus úton kezdeményezhető.


A közigazgatási per kezdeményezésére a NAIH_K01 elnevezésű űrlap szolgál, amely az általános nyomtatványkitöltő program ( ÁNYK program) alkalmazásával tölthető ki.

A NAIH_K01 űrlap és kitöltési útmutatója az alábbi helyről tölthető le:


elektronikus keresetlevél (NAIH_K01 űrlap).

NAIH_K01 űrlap kitöltési útmutatója


A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irányadó keresetindítási határidő lejártáig, illetve felülvizsgálat kezdeményezése esetén a bíróság jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

Az űrlaphoz csatolni kívánt mellékletek méretéről, formátumáról a http://birosag.hu/ekapcsolattartas/informatikai-segedlet oldalon olvasható tájékoztatás.

A 2016. július 1. napja előtt indult hatósági eljárásokban hozott döntések bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevelet papír alapon kell előterjeszteni.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz