Jogszabályok - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Jogszabályok

Határozatok, közlemények, állásfoglalások

Jogszabály tárgya

file / hivatkozás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2016/679 EU RENDELET

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról     ( Infotv.)

Infotv. (njt.hu)

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz