Dr. Szabó Endre Győző
 

Szakmai tapasztalat

 

2019 Jelölt az Európai Adatvédelmi Biztos posztjára, az Európai Bizottság által a három legjobb jelölt közé válogatva

2012- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, elnökhelyettes

 • Európai Adatvédelmi Testületen belüli feladatok:
  Magyarország rendszeres képviselete a Plenáris üléseken
  A Cooperation szakértői alcsoport elnöke

2010-2011 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, főosztályvezető-helyettes

 • Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége alatt betöltött szerep:
  Elnök - Adatvédelmi Munkacsoport (DAPIX)
  Alelnök – Büntetőjogi Igazságügyi Együttműködés Munkacsoportja (CATS)

2007-2010 Adatvédelmi Biztos Irodája, főosztályvezető-helyettes

2006-2007 Európai Adatvédelmi Biztos / European Data Protection Supervisor, nemzeti szakértő, Brüsszel

2003-2006 Adatvédelmi Biztos Irodája, adatvédelmi szakértő

 

Tanulmányok

 

 • Jogi diploma – 2002, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar
 • Környezetvédelmi szakjogász diploma – 2004, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Jogi szakvizsga
 • PhD fokozat, 2020 – Károli Gáspár Református Egyetem, Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola,
  „Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése” című értekezés sikeres megvédését követően
 • International Visitor Leadership Program tanulmányút, 2016, USA

 

Nyelvtudás

 

 • angol – felsőfok
 • német – felsőfok
 • francia – alapfok

 

Kitüntetés

 

 • Közigazgatási és igazságügyi miniszteri elismerő oklevél – 2011. augusztus 20.

 

Egyéb feladatok, megbízatások

 

 • Jogi szakvizsga vizsgáztató
 • A Jövő Értelmiségéért Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • Megbízott oktató több egyetemen (PPKE-JÁK, ELTE-ÁJK, KRE-ÁJK, NKE), adatvédelmi tárgyak oktatása magyar és angol nyelven
 • Rendszeres publikációk az információs jogok témakörében

 

Válogatott publikációk

 

 • Az adatvédelmi biztos első féléves tevékenysége. Infokommunikáció és Jog, 2004/2, 66-69.;
 • Állam és egyház az Európai Unióban c. kötet fordítása németről magyarra, 2004;
 • Az Európai Adatvédelmi Biztosról. Infokommunikáció és Jog, 2006/15. 153-157.;
 • A SWIFT adatkezeléséről. Jogi Fórum, 2007, (on-line kiadás);
 • A Google Street View közeledik Magyarországhoz. Jogi Fórum, 2009, (on-line kiadás);
 • Méltóság és megfigyelés. Jogi Fórum, 2009, (on-line kiadás);
 • A személyes adatok védelmének kérdései a virtuális világban. In: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében, 2010, 43-65.
 • International Data Protection Conference 2011, Összefoglaló kiadvány szerkesztése, 2011
 • Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC, 2012, 56-59., 89-109., 128-130., 234-261., 425-444. (társszerző)
 • Adatvédelmi jogi ismeretek In: Az információs társadalom jogi vetületei-Alkalmazott jogi informatika(szerk.: Christián László); társszerző: Révész Balázs, Pázmány Press, Budapest 2013;
 • A személyes adatok védelméhez és közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog In: Alkotmányjog-Alapjogok (szerk.: Schanda Balázs-Balogh Zsolt); Pázmány Press, Budapest 2014;
 • Személyes adat kezelése után fizetendő termékdíj – avagy osszuk meg a megosztott adatok hasznát!, Pázmány Law Working Paper, 2014/29.;
 • A kétoldalú piacok elméletének kapcsolata a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesítésével a Google ítélet fényében, Pázmány Law Working Papers, 2016/7.;
 • Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről I. Az adathordozhatóság és az adatvédelmi hatásvizsgálat, Pázmány Law Working Papers, 2016/26.;
 • Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről II. Beépített és alapértelmezett adatvédelem - Adatvédelmi incidensek bejelentése, Pázmány Law Working Papers, 2016/27.;
 • Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről III. Az adatvédelmi hatóságok együttműködése - Bírság kiszabása - Belső adatvédelmi felelősök szerepe, Pázmány Law Working Papers, 2016/28.;
 • Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai (szerk.: Tóth András) Patrocinium Kiadó, Budapest 2016; 51-97. (társszerző)
 • Adataink biztonságban - adatainkban a biztonság? INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XVII : I pp. 45-54. , 10 p., 2017.
 • A digitális gazdaság adatvédelmi vonatkozásai, In: Tóth, András (szerk.) Az infokommunikációs és technológia jog alapjai, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
  Budapest, 2018, pp. 8-18., 11 p.
 • Új technológiák adatvédelmi jogi elemzése, In: Klein, Tamás; Tóth, András (szerk.) Technológia jog - Robotjog – Cyberjog, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2018, pp. 26-67., 42 p.
 • A GDPR alkalmazásának kihívásai a magyar adatvédelmi hatóság szempontjából, Innovariant Nyomdaipari Kft, Szeged, 2019.
 • Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése című doktori értekezés, 2020.