Adatvédelmi tisztviselők 2019. évi konferenciája

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére bejelentett adatvédelmi tisztviselők nagy számára és a mindannyijukat megillető részvételi jogra tekintettel, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint az elhangzott szakmai ismeretek magas szintű hasznosulásának elősegítése érdekében a konferencia 2019-ben, első alkalommal elektronikus úton kerül lebonyolításra.

2019 októberében a Hatóság elnöke felhívást küldött ki valamennyi, a Hatóság elektronikus adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszerén keresztül hozzá bejelentett adatvédelmi tisztviselő számára, amelyben felmérte az adatvédelmi tisztviselők általános felkészültségét, igényeit, és emellett lehetőséget nyújtott az adatvédelmi tisztviselők számára is az elektronikus úton megvalósuló konferencia előadásai tartalmának alakítására.

Köszönjük a beérkező válaszaikat, a felmérés eredményei és a feltett kérdések alapján az alábbi előadásokat, illetve dokumentumokat állították össze a Hatóság munkatársai. Reméljük, hogy azok hasznosnak bizonyulnak majd adatvédelmi tisztviselői tevékenységük ellátása során és a jövő évi konferencia kialakításában is számíthatunk közreműködésükre!

1. Köszöntő és a bírságkiszabás szempontjai

2. A jogos érdeken alapuló adatkezelés és az érdekmérlegelés

3. Az adatvédelmi tisztviselő kijelöléséhez kapcsolódó feladatok és a konferencia kapcsán készült felmérés eredményei

4. Az adatvédelmi incidens fogalma, bemutatása

5. Az adatvédelmi incidensek kezeléséhez kapcsolódó feladatok

6. Az adatvédelmi tisztviselők kérdései az adatvédelmi incidens, az adatvédelmi hatásvizsgálat és a harmadik országba történő adattovábbítás kapcsán

7. A Hatóság főbb eljárásai

8. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmek

9. Egyes GDPR szerinti jogalapokkal kapcsolatos kérdések

10. A kis- és középvállalkozásoktól a Hatósághoz beérkező kérdések bemutatása

11. További adatvédelmi tárgyú kérdések

12. Információszabadsággal kapcsolatban érkezett kérdések

1.) Dr. Péterfalvi Attila, elnök, c. egyetemi tanár: „Köszöntő és a bírságkiszabás szempontjai”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás (WP253) | Határozat

2.) Dr. Péterfalvi Attila, elnök, c. egyetemi tanár: „A jogos érdeken alapuló adatkezelés és az érdekmérlegelési teszt”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás (WP217) | Közlemény

3.) Dr. Kiss Attila, főosztályvezető, Tanúsítási és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya:
„Az adatvédelmi tisztviselő kijelöléséhez kapcsolódó feladatok és a konferencia kapcsán készült felmérés eredményei”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás (WP243) | DPO bejelentő rendszer | NAIH 2018. évi beszámoló | EDPB iránymutatásai | DPO kézikönyv (angolul)

4.) Dr. Szabó Endre Győző, elnökhelyettes: „Az adatvédelmi incidens fogalma, bemutatása”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás (WP250)

5.) Dr. Szabó Endre Győző, elnökhelyettes: „Az adatvédelmi incidensek kezeléséhez kapcsolódó feladatok”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Incidensbejelentő rendszer | Határozat

6.) Dr. Szabó Endre Győző, elnökhelyettes: „Az adatvédelmi tisztviselők kérdései az adatvédelmi incidens,
a magatartási kódex, az adatvédelmi hatásvizsgálat és a harmadik országba történő adattovábbítás kapcsán”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás (WP248) | Iránymutatás (1/2019)

7.) Dr. Vass Norbert, adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Főosztály: „A Hatóság főbb eljárásai”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás (WP259)

8.) Dr. Vass Norbert, adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Főosztály: „Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmek”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Határozat (kérelem azonosítása) | Határozat (érintett azonosítása) | Határozat (adatkezelés korlátozása)

9.) Dr. Vass Norbert, adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Főosztály: „Egyes GDPR szerinti jogalapokkal kapcsolatos kérdések”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

C-673/17. sz. (Planet49) ügy | Iránymutatás (WP259) | Iránymutatás (2/2019) | NAIH 2018. évi beszámoló

10.) Nagy Renáta, projektasszisztens: „A kis- és középvállalkozásoktól a Hatósághoz beérkező kérdések bemutatása”

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

KKV Hotline | STARII Projekt

11.) További adatvédelmi tárgyú kérdések

Dokumentum letöltése

12. Az adatvédelmi tisztviselőktől információszabadság témakörben érkezett kérdések

Dokumentum letöltése

Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató (elektronikus információszabadság) | Tájékoztató (önkormányzati ülések) | NAIH 2018. évi beszámoló | 13/2019. (IV. 8.) AB határozat