Adatvédelmi tisztviselők 2020. évi konferenciája

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére bejelentett adatvédelmi tisztviselők nagy számára és a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, valamint az elhangzott szakmai ismeretek magas szintű hasznosulásának elősegítése érdekében a konferencia 2020-ban ismét elektronikus úton kerül lebonyolításra.

2020. novemberében a Hatóság elnöke felhívást küldött ki valamennyi, a Hatóság elektronikus adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszerén keresztül hozzá bejelentett adatvédelmi tisztviselő számára, amelyben felmérte az adatvédelmi tisztviselők általános felkészültségét, igényeit, és emellett lehetőséget nyújtott az adatvédelmi tisztviselők számára is az elektronikus úton megvalósuló konferencia előadásai tartalmának alakítására.

Köszönjük a beérkező válaszaikat, a felmérés eredményei és a feltett kérdések alapján az alábbi előadásokat, illetve dokumentumokat állították össze a Hatóság munkatársai. Reméljük, hogy azok hasznosnak bizonyulnak majd adatvédelmi tisztviselői tevékenységük ellátása során és a jövő évi konferencia kialakításában is számíthatunk közreműködésükre!

I. Köszöntő

1. Elnöki köszöntő

II. A Hatóság koronavírussal kapcsolatos ügyei

2. A Hatóság koronavírussal
(Covid-19) kapcsolatos adatkezelésekről készített tájékoztatói

3. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok nyilvánossága

III. Kamerás adatkezelések

4. A kamerás megfigyelések adatkezeléséről szóló iránymutatás

5. Érdekmérlegelés és elszámoltathatóság – kamerás adatkezelés

6. A munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai

7. Közterületi kamerázás

8. Kamerás adatkezelések jogszerűsége a Hatósághoz érkezett néhány konzultációs megkeresés tükrében

IV. Aktuális témák a 2020. évben

9. A Schrems ítélet és annak következményei

10. A NAIH adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos néhány fontosabb döntése

11. A GDPR egyszerűen kis- és középvállalkozások számára

1.) Dr. Péterfalvi Attila, elnök, c. egyetemi tanár: Elnöki köszöntő

2.) Dr. Tóth Ibolya, osztályvezető, Tanúsítási és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya:
A Hatóság koronavírussal (Covid-19) kapcsolatos adatkezelésekről készített tájékoztatói

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Általános tájékoztató | Digitális távoktatás tájékoztató | Testhőmérséklet mérésével kapcsolatos tájékoztató

3.) Dr. Tóth Éva, vizsgáló, Információszabadság Főosztály: A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok nyilvánossága

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítésére irányadó rendelkezések járványügyi veszélyhelyzet miatti változásáról |
Az Információs Biztosok Nemzetközi Konferenciájának Nyilatkozata | Access to Information in the context of a global pandemic Statement

4.) Pataki Krisztián, adatvédelmi szakértő, Elnökhelyettesi Kabinet: A kamerás megfigyelések adatkezeléséről szóló iránymutatás

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás a személyes adatok videóeszközökkel történő kezeléséről | Iránymutatás az átláthatóságról |
NAIH/2020/2204/8 számú határozat

5.) Dr. Barabás Gergely, kamarai jogtanácsos, Adatvédelmi Főosztály: Érdekmérlegelés és elszámoltathatóság – kamerás adatkezelés

6.) Dr. Horuczi Szilvia, adatvédelmi szakértő, Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály: A munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai

7.) Dr. Fischer Róbert, adatvédelmi szakértő, Szabályozási és Titokfelügyeleti Főosztály: Közterületi kamerázás

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Jogszabályhelyekkel bővített előadás diasor

8.) Dr. Kiss Attila, főosztályvezető, Tanúsítási és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya: Kamerás adatkezelések jogszerűsége a Hatósághoz érkezett néhány konzultációs megkeresés tükrében

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Állásfoglalás - Fedélzeti kamera alkalmazható-e az üzemanyag-szállítást végző gépjárművek biztonságossá tétele érédekében | Társasházi kamerarendszer jogszerű üzemeltetésének általános adatvédelmi feltételei

9.) Dr. Szabó Endre Győző PhD, elnökhelyettes: A Schrems ítélet és annak következményei

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Angol nyelvű ítélet a Schrems ügyben | Magyar nyelvű sajtóközlemény a Schrems ügyben | Az Európai Adatvédelmi Testület 01/2020. számú ajánlása (angol nyelven)

10.) Dr. Eszteri Dániel PhD, osztályvezető, Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály: A NAIH adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos néhány fontosabb döntése

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

NAIH/2020/952. számú határozat | NAIH/2020/1160. számú határozat | NAIH/2019/2668. számú határozat | Elsőfokú ítélet a NAIH/2019/2668 sz. ügyben | Másodfokú ítélet a NAIH/2019/2668 sz. ügyben | NAIH/2019/3854. számú határozat | NAIH/2019/2471. számú határozat

11.) Nagy Renáta, projektasszisztens, Információszabadság Főosztály: A GDPR egyszerűen kis- és középvállalkozások számára

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

STAR II zárókonferencia előadásanyagai

12. Az adatvédelmi tisztviselőktől érkezett további kérdések

Az adatvédelmi tisztviselőktől érkezett további kérdésekre a Hatóság írásbeli válaszai várhatóan 2021. január hónapban kerülnek közzétételre.