ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KAPCSOLAT - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KAPCSOLAT

Tisztelt Érdeklődő!

Telefonos ügyfélszolgálatunktól tájékoztatás kérhető:

  • a benyújtott beadvány vizsgálatának állásáról;

  • a Hatóság eljárásainak szabályairól;

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) általános rendelkezéseiről.


Egy konkrét adatkezelésre vonatkozóan telefonon feltett kérdések az adatkezelés részleteinek és dokumentációjának ismerete nélkül telefonos ügyfélszolgálat keretében általánosságban sem válaszolhatóak meg, illetve a teljes adatkezelési tevékenység auditon kívüli áttekintése és az azzal kapcsolatos tanácsadás az Infotv. 38. §-a alapján nem tartozik a Hatóság feladatkörébe. A Hatóság legfeljebb egy-egy, jogértelmezést igénylő kérdésben írásban előterjesztett beadványra válaszolva tud az Infotv. alapján írásban iránymutatást adni.
Az ügyfélszolgálati munkatárs a telefonos ügyfélszolgálat során csak a fenti korlátok között tud rendelkezésre állni.
Ügyfélszolgálati idő: kedd és csütörtök 9:0012:00 és 13:0016:00 óra között.


Személyes ügyfélfogadás kérhető:

Felhívjuk a figyelmet, hogy SZEMÉLYES ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani. Személyes ügyfélfogadás során
a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panaszbejelentés benyújtására van lehetőség. Időpontot egyeztetni ügyfélszolgálati napokon, kedden és csütörtökön 9:0012:00 és 13:0016:00 óra között a következő telefonszámon lehetséges: +36 (1) 391-1400.

Adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatos tájékoztatás


Konzultációs kérdések megválaszolásának rendje:

A Hatóságnak az Alaptörvény rendelkezéseiből fakadó szerepére tekintettel a következő típusú konzultációs célú beadványok megválaszolására van lehetősége elsősorban:
Az egyéni joggyakorlás ügyében való tájékozódás, ha a beadvány közvetlenül a polgártól érkezik.
Az állami-önkormányzati szervektől jogértelmezési kérdésekben érkezett beadványok.
A Hatóság működésével, hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatáskérés.
A Hatóság nemzetközi kötelezettségeihez kötődő megkeresések.

Az ilyen típusú konzultációs beadványok megválaszolása írásban történik, és nem tartozik az Ügyfélszolgálat feladatkörébe.


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hatósághoz emailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, írásban postai úton vagy emailben történik. A panaszbejelentéshez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát.

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

 

koordináták:

É 47°30'56''; K 18°59'57''

Google Maps LINK

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz