2017 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2017

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2017. január

NAIH-752-2-2017-J

Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.27

NAIH-378-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-379-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-381-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-383-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-413-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-415-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-471-2-2017-J

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-473-2-2017-J

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-498-2-2017-J

Az egységes államigazgatási telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat létrehozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-511-2-2017-J

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program és Digitális Jólét Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-560-2-2017-J

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-671-2-2017-J

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény preambulumának, valamint a 37. § (1) bekezdésének módosításával kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2017.01.23

NAIH-308-2-2017-J

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar – Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-451-2017-J

Az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-453-2017-J

A pilóta nélküli légijárművekről szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-454-2017-J

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-455-2017-J

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

.pdf

2017.01.16

NAIH-199-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló kormányhatározat és törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-244-2-2017-J

Az uniós adatvédelmi reform alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítése - új általános adatvédelmi rendelet - Infotv. módosítása - munkacsoport létrehozása

.pdf

2017.01.10

NAIH-255-2-2017-J

Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-58-2-2017-J

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.06

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz