2017 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2017

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2017. április

NAIH-2311-2-2017-J

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967 sz. törvényjavaslat

.pdf

2017.04.19

2017. március

NAIH-1908-2-2017-J

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1910-2-2017-J

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1922-2-2017-J

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1923-2-2017-J

Az egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1986-2-2017-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1988-2-2017-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1998-2-2017-J

A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.31

NAIH-1617-2-2017-J

A titkos információgyűjtés szabályainak új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jog követelésének kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1690-4-2017-J

A magánnyomozásról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1755-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.03.28

NAIH-1757-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1769-2-2017-J

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.03.28

NAIH-1848-2-2017-J

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1871-2-2017-J

A Nádudvari Élelmiszer Korlátolt Felelősségű Társaság feldolgozóipari beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1872-2-2017-J

Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.28

NAIH-1690-2-2017-J

A magánnyomozásról szóló törvény

.pdf

2017.03.21

NAIH-1557-2-2017-J

Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.03.17

NAIH-1665-2-2017-J

Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.03.17

NAIH-1713-2-2017-J

A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény

.pdf

2017.03.16

NAIH-1312-2-2017-J

A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.03.09

NAIH-1573-2-2017-J

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.09

NAIH-1377-2-2017-J

Az atomenergia 2015. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés

.pdf

2017.03.08

NAIH-1571-2-2017-J

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1586-2-2017-J

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1587-2-2017-J

A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.03.08

NAIH-1392-2-2017-J

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.03.02

NAIH-1396-2-2017-J

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.03.02

NAIH-1465-2-2017-J

Az igazságügyi szakértők működéséről, javadalmazásáról és díjazásáról szóló Kormányjelentés

.pdf

2017.03.02

2017. február

NAIH-1169-2-2017-J

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló BM rendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1242-2-2017-J

A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.27

NAIH-1301-2-2017-J

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1304-2-2017-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1305-2-2017-J

A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.27

NAIH-1307-2-2017-J

A Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.27

NAIH-1012-2-2017-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.22

NAIH-1013-2-2017-J

Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.02.22

NAIH-1011-2-2017-J

Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.21

NAIH-1024-2-2017-J

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.21

NAIH-1138-2-2017-J

Az 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat 10. pontjának megvalósítását szolgáló mobiltelefonos alkalmazás témakörei és azok szöveges leírása című dokumentum

.pdf

2017.02.21

NAIH-1161-2-2017-J

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2017.02.21

NAIH-1090-2-2017-J

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.13

NAIH-856-2-2017-J

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.02.08

NAIH-973-2-2017-J

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. mellékletének, 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadásra került módosításának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.02.08

NAIH-906-2-2017-J

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet-tervezet (ePR-tervezet)

.pdf

2017.02.06

NAIH-571-2-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Honvédelmi Minisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-3-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Miniszterelnökség

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-4-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Igazságügyi Minisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-571-5-2017-J

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló kormányrendelettel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés - Belügyminisztérium

.pdf

2017.02.03

NAIH-839-2-2017-J

A Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.03

NAIH-848-2-2017-J

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.02.03

NAIH-893-2-2017-J

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.02.03

NAIH-894-2-2017-J

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.02.03

2017. január

NAIH-752-2-2017-J

Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.27

NAIH-378-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-379-2-2017-J

A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-381-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.25

NAIH-383-2-2017-J

A Magyarország és a Finn Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.25

NAIH-413-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-415-2-2017-J

A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.23

NAIH-471-2-2017-J

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-473-2-2017-J

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2017.01.23

NAIH-498-2-2017-J

Az egységes államigazgatási telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat létrehozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-511-2-2017-J

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program és Digitális Jólét Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-560-2-2017-J

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2017.01.23

NAIH-671-2-2017-J

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény preambulumának, valamint a 37. § (1) bekezdésének módosításával kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2017.01.23

NAIH-308-2-2017-J

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar – Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a „Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról – 2016” című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-451-2017-J

Az egyes légiközlekedéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-453-2017-J

A pilóta nélküli légijárművekről szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-454-2017-J

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2017.01.16

NAIH-455-2017-J

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosításáról

.pdf

2017.01.16

NAIH-199-2-2017-J

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló kormányhatározat és törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-244-2-2017-J

Az uniós adatvédelmi reform alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítése - új általános adatvédelmi rendelet - Infotv. módosítása - munkacsoport létrehozása

.pdf

2017.01.10

NAIH-255-2-2017-J

Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2017.01.10

NAIH-58-2-2017-J

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2017.01.06

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz