ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KAPCSOLAT - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KAPCSOLAT

Tisztelt Érdeklődő!

Telefonos ügyfélszolgálatunktól tájékoztatás kérhető:

  • a benyújtott beadvány vizsgálatának állásáról;

  • a Hatóság eljárásainak szabályairól;

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) általános rendelkezéseiről.


Egy konkrét adatkezelésre vonatkozóan telefonon feltett kérdések az adatkezelés részleteinek és dokumentációjának ismerete nélkül telefonos ügyfélszolgálat keretében általánosságban sem válaszolhatóak meg, illetve a teljes adatkezelési tevékenység auditon kívüli áttekintése és az azzal kapcsolatos tanácsadás az Infotv. 38. §-a alapján nem tartozik a Hatóság feladatkörébe. A Hatóság legfeljebb egy-egy, jogértelmezést igénylő kérdésben írásban előterjesztett beadványra válaszolva tud az Infotv. alapján írásban iránymutatást adni.
Az ügyfélszolgálati munkatárs a telefonos ügyfélszolgálat során csak a fenti korlátok között tud rendelkezésre állni.
Ügyfélszolgálati idő: kedd és csütörtök 9:0012:00 és 13:0016:00 óra között.


Személyes ügyfélfogadás kérhető:

Felhívjuk a figyelmet, hogy SZEMÉLYES ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani. Személyes ügyfélfogadás során
a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panaszbejelentés benyújtására van lehetőség. Időpontot egyeztetni ügyfélszolgálati napokon, kedden és csütörtökön 9:0012:00 és 13:0016:00 óra között a következő telefonszámon lehetséges: +36 (1) 391-1400.

Adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatos tájékoztatás


Konzultációs kérdések megválaszolásának rendje:

A Hatóságnak az Alaptörvény rendelkezéseiből fakadó szerepére tekintettel a következő típusú konzultációs célú beadványok megválaszolására van lehetősége elsősorban:
Az egyéni joggyakorlás ügyében való tájékozódás, ha a beadvány közvetlenül a polgártól érkezik.
Az állami-önkormányzati szervektől jogértelmezési kérdésekben érkezett beadványok.
A Hatóság működésével, hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatáskérés.
A Hatóság nemzetközi kötelezettségeihez kötődő megkeresések.

Az ilyen típusú konzultációs beadványok megválaszolása írásban történik, és nem tartozik az Ügyfélszolgálat feladatkörébe.
Hatóságunk az adatkezelő kérelmére adatvédelmi auditot folytathat le, így az audit jellegű konzultációs megkeresések megválaszolására is ennek keretén belül kerül sor. Az adatvédelmi auditról szóló részletes tájékoztatást megtalálja a Hatóság honlapján, a http://www.naih.hu/adatvedelmi-audit.html  link alatt.

Panaszügyintézés rendje konkrét jogsérelem esetén az adatkezelőnél és a Hatóságnál:

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. Felhívjuk a Tisztelt panaszosok figyelmét, hogy a panaszügyintézés megváltozott rendjéről itt olvashatnak. A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását az adatkezelők felé formalevelek kibocsátása útján segíti elő:
http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hatósághoz emailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, írásban postai úton vagy emailben történik. A panaszbejelentéshez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát.

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

 

koordináták:

É 47°30'56''; K 18°59'57''

Google Maps LINK

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz