2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közérdekű adatok > 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1  közzétételi egység tárgya

dátum

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Hatóság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 20/2015. (VIII.31.) IM rendelet

 

a Hatóság szervezeti és működési rendjéről szóló 20/2015. (11.30.) számú elnöki utasítás (egységes szerkezetben)

2019.07.01

a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítés, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 6/2016. (03.10.) számú elnöki utasítás

2016.03.10

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének 11/2018 (2018.05.31.) NAIH utasítása az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásával összefüggően a feladatok ellátásának ideiglenes rendjéről és egyes ehhez kapcsolódó intézkedésekről

2018.06.02

 
 

Archívum

a Hatóság szervezeti és működési rendjéről szóló 20/2015. (11.30.) számú elnöki utasítás (egységes szerkezetben)

2017.04.13

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz