2019 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2019

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2019. december

NAIH-8027-2-2019

A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/8013 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.12.19

NAIH-8486-2-2019

Az Atomenergia 2017. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés

.pdf

2019.12.19

NAIH-8430-2-2019

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.12.18

NAIH-8370-2-2019

Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.12.18

NAIH-8404-2-2019

Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.12.16

NAIH-8428-2-2019

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.12.12

2019. november

NAIH-6927-5-2019

Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/7690. sz. törvényjavaslathoz előkészített, a Törvényalkotási bizottság önálló módosító javaslataival kapcsolatos kormányzati álláspont

.pdf

2019.11.27

NAIH-7991-2-2019

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.11.20

NAIH-7893-2-2019

A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló PM rendelet

.pdf

2019.11.15

NAIH-7892-2-2019

Az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, a 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosított jogharmonizációs javaslatai

.pdf

2019.11.15

NAIH-7899-4-2019

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény egyes rendelkezéseinek az adatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat

.pdf

2019.11.12

NAIH-7899-2-2019

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény egyes rendelkezéseinek az adatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat

.pdf

2019.11.12

NAIH-7876-2-2019

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.11.12

NAIH-7875-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.11.12

NAIH-7724-2-2019

A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.11.12

NAIH-7723-2-2019

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.11.12

NAIH-7721-3-2019

A nemzeti kultúráról szóló törvény

.pdf

2019.11.12

NAIH-7797-2-2019

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.11.11

NAIH-7758-3-2019

Jelentés a Nemzeti Korrupcióellenes Program (2015-2018.) végrehajtásáról és a 2020-2022. közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia elfogadásáról, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedésekről szóló kormányhatározat

.pdf

2019.11.11

NAIH-7641-2-2019

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.11.05

2019. október

NAIH-7594-2-2019

A szakképzésről szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet egységes szerkezetben

.pdf

2019.10.29

NAIH-7593-2-2019

A szakképzésről szóló 2019. évi ….. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló törvény

.pdf

2019.10.29

NAIH-7542-2-2019

Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.10.29

NAIH-7541-2-2019

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.10.29

NAIH-7540-2-2019

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.10.29

NAIH-7495-5-2019

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.10.29

NAIH-7536-2-2019

Egyes környezet- és természetvédelmi eljárások egyszerűsítése érdekében kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.10.28

NAIH-7535-2-2019

Egyes környezet- és természetvédelmi eljárások egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.10.28

NAIH-7480-2-2019

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény

.pdf

2019.10.28

NAIH-3997-2-2019

Az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.10.24

NAIH-3979-2-2019

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.10.24

NAIH-7495-2-2019

Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.10.21

NAIH-6251-2-2019

A Magyarországon megrendezésre kerülő 2021. évi Európai Unió Természettudományos Diákolimpia és a 2022. évi Európai Lány Matematikai Diákolimpia megvalósításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.10.16

NAIH-2374-5-2019

A közterület-felügyelet és a rendőrség képfelvétel készítési jogosultságaira vonatkozó jogszabályok értelmezésével kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2019.10.16

NAIH-6775-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.10.14

NAIH-6774-3-2019

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.10.14

2019. szeptember

NAIH-6927-2-2019

Egyes eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról szóló törvény

.pdf

2019.09.30

NAIH-7055-2-2019

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.09.30

NAIH-6929-2-2019

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról szóló PM rendelet

.pdf

2019.09.26

NAIH-6931-2-2019

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló PM rendelet

.pdf

2019.09.26

NAIH-6932-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.09.26

NAIH-6944-2-2019

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet - Központi Azonosítási Ügynök segítségével történő ügyfél-azonosítást lehetővé tevő kiegészítés

.pdf

2019.09.26

NAIH-6994-2-2019

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.09.25

NAIH-6776-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2019.09.18

NAIH-6774-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2019.09.17

NAIH-6756-2-2019

Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.09.17

NAIH-6845-2-2019

Az egyes cégjogi rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2019.09.17

NAIH-6852-2-2019

A magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló törvény és "A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának és karbantartásának 2014-2017. évi munkálatairól" című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.09.17

NAIH-6836-2-2019

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos álláspont

.pdf

2019.09.16

NAIH-6668-2-2019

A határregisztrációs rendszerben - biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából - nyilvántartott ujjlenyomatok és arcképmások minőségére, felbontására és felhasználására vonatkozó előírások megállapításáról szóló, 2019. február 25-i (EU) 2019/329 bizottsági végrehajtási határozathoz kiadott helyesbítéshez kapcsolódó jogharmonizációs javaslat

.pdf

2019.09.10

NAIH-6669-2-2019

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.09.10

NAIH-6697-2-2019

Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.09.10

2019.augusztus

NAIH-5469-2-2019

A büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak levelezésével kapcsolatban a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló IM rendelet módosításának kezdeményezése

.pdf

2019.08.30

NAIH-6355-2-2019

Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 22-i (EU) 2019/969 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kérelmezők számára a kérelemfájljuk megőrzési időszakának meghosszabbításához való hozzájárulás megadását vagy annak visszavonását lehetővé tevő eszközről

.pdf

2019.08.29

NAIH-6357-2-2019

Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 22-i (EU) 2019/970 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének megfelelően a kérelmezők számára a kérelmük feldolgozása állásának vagy utazási engedélyük érvényességi idejének és státuszának ellenőrzését lehetővé tevő eszközről (EGT-vonatkozású szöveg)

.pdf

2019.08.29

NAIH-6359-2-2019

Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 26-i (EU) 2019/971 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében, a kérelmezők számára bármilyen további információ vagy a megkövetelt dokumentumok benyújtását lehetővé tevő biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

.pdf

2019.08.29

NAIH-6280-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.08.13

NAIH-6296-2-2019

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.08.13

NAIH-6158-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/326 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) való adatbevitelre vonatkozó intézkedések meghatározásáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6160-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/327 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) szereplő adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések meghatározásáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6162-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/328 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) való naplózási kötelezettségre és a naplóhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések meghatározásáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6164-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/329 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben - biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából - nyilvántartott ujjnyomatok és arcképmások minőségére, felbontására és felhasználására vonatkozó előírások megállapításáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6074-2-2019

A helyi önkormányzat által kihelyezett és üzemeltetett térfigyelő kamerával kapcsolatos állásfoglalás kérése

.pdf

2019.08.02

2019.július

NAIH-5926-2-2019

A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez készített jogharmonizációs javaslat

.pdf

2019.07.31

NAIH-5466-2-2019

Egyes törvényeknek az újszülöttek okmányellátásával és az alanyi jogon járó családtámogatásokkal összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.07.17

NAIH-5467-2-2019

Egyes törvényeknek az újszülöttek okmányellátásával és az alanyi jogon járó családtámogatásokkal összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.07.17

NAIH-4523-3-2019

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.07.16

NAIH-5709-2-2019

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.07.16

NAIH-5137-2-2019

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés deregulációjának kezdeményezése

.pdf

2019.07.02

NAIH-5195-2-2019

Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az EU 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló (EU) 2019/817 parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs javaslata

.pdf

2019.07.02

NAIH-5199-2-2019

Belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.07.02

NAIH-5200-2-2019

A belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.07.02

2019.június

NAIH-4896-2-2019

Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló T/6353 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.06.12

NAIH-4904-2-2019

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.06.12

NAIH-4627-2-2019

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.06.11

NAIH-4836-2-2019

Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.06.11

NAIH-4534-2-2019

Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló T/6190 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.06.04

NAIH-3948-5-2019

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 2019. július 1-jétől hatályba lépő 4. § (1) bekezdése

.pdf

2019.06.03

2019.május

NAIH-3461-2-2019

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.30

NAIH-4623-2-2019

A TAJ generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.05.30

NAIH-4679-2-2019

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.05.30

NAIH-3581-4-2019

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes törvények általános adatvédelmi rendelet miatti módosításának szükségességéről szóló kormányjelentés átdolgozott tervezete

.pdf

2019.05.28

NAIH-4520-2-2019

A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.28

NAIH-3748-2-2019

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.27

NAIH-3760-2-2019

Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének Strasbourgban, 2017. november 22-én kelt módosító Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.27

NAIH-4171-2-2019

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.05.27

NAIH-4367-2-2019

Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2019.05.23

NAIH-4436-2-2019

A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.05.23

NAIH-3948-4-2019

Az eSzemélyinek az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására történő használatáról szóló részletes jelentés

.pdf

2019.05.22

NAIH-4280-2-2019

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.05.22

NAIH-4366-2-2019

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény

.pdf

2019.05.22

NAIH-2764-4-2019

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló ITM rendelet

.pdf

2019.05.17

NAIH-4056-2-2019

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.16

NAIH-4172-2-2019

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2017. és 2018. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2019.05.16

NAIH-3007-2-2019

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.15

NAIH-3008-2-2019

A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.15

NAIH-3734-2-2019

A Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.15

NAIH-2121-7-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237 számú törvényjavaslathoz készített módosító javaslattal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról szóló kormány-előterjesztés

.pdf

2019.05.09

NAIH-3951-4-2019

A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvény

.pdf

2019.05.08

NAIH-4009-2-2019

A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.08

NAIH-4008-2-2019

Az egyes törvényeknek a közigazgatási bíráskodás megújításával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.05.07

NAIH-3950-2-2019

A közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesító hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.06

NAIH-3951-2-2019

A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvény

.pdf

2019.05.06

NAIH-3952-2-2019

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.05.06

NAIH-3953-2-2019

Egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló 2016. május 11-i 2016/800/EU európai parlament és a tanács irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításokról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.06

NAIH-3903-2-2019

A Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról szóló ITM rendelet

.pdf

2019.05.03

NAIH-3948-2-2019

Az e-SZIG-nek az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására történő használatáról szóló részletes jelentés

.pdf

2019.05.02

2019.április

NAIH-3818-2-2019

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.30

NAIH-3750-2-2019

Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének Strasbourgban, 2017. november 22-én kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2019.04.24

NAIH-1884-7-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.23

NAIH-3544-2-2019

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyéb gazdasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.17

NAIH-3547-2-2019

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.17

NAIH-3581-2-2019

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes törvények általános adatvédelmi rendelet miatti módosításának szükségességéről szóló kormányjelentés

.pdf

2019.04.17

NAIH-3512-2-2019

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.04.16

NAIH-3539-2-2019

Az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő fejlesztésekről, valamint ezt lehetővé tévő források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.04.16

NAIH-3540-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.16

NAIH-3511-2-2019

A Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításáról szóló Jelentés

.pdf

2019.04.15

NAIH-1884-5-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.11

NAIH-1885-5-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.11

NAIH-3537-2-2019

Az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.11

NAIH-3310-2-2019

"A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" szóló zárójegyzőkönyv és a "Kiegészítés és módosítás Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez 2018." című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.08

NAIH-3319-2-2019

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.05

NAIH-3296-2-2019

Az egyes kormányrendeleteknek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával összefüggő módosításáról, valamint az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.04

NAIH-3325-2-2019

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.04

NAIH-3225-2-2019

Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.03

NAIH-3013-2-2019

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.01

NAIH-3026-2-2019

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.01

NAIH-3266-2-2019

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.01

2019.március

NAIH-2067-2-2019

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXXII. törvény 2019. január 11-én hatályba lépett módosítása

.pdf

2019.03.26

NAIH-2999-2-2019

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.26

NAIH-3000-2-2019

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.26

NAIH-2765-2-2019

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.22

NAIH-2767-2-2019

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.22

NAIH-2121-5-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.03.19

NAIH-2761-2-2019

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének eredményeiről és az önkormányzati ASP rendszerhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.19

NAIH-2764-2-2019

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló ITM rendelet

.pdf

2019.03.19

NAIH-2757-2-2019

"A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" címmel készített kiegészítő határokmány, valamint a Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről címmel készített zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.18

NAIH-2760-2-2019

"A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.18

NAIH-2771-2-2019

A Magyarország hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégia 2019-2022. évre szóló intézkedési tervéről szóló kormányhatározat

nem nyilvános

2019.03.18

NAIH-2740-2-2019

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.12

NAIH-2671-2-2019

Egyes törvényeknek a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.11

NAIH-2673-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.11

NAIH-2443-2-2019

A Polgári Információ- és Kiberbiztonsági Központ létrehozásáról szóló kormányhatározat

nem nyilvános

2019.03.05

2019. február

NAIH-2243-2-2019

Az egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2288-2-2019

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2289-2-2019

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2258-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.02.26

NAIH-2259-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.26

NAIH-2118-2-2019

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.22

NAIH-2121-2-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény

.pdf

2019.02.22

NAIH-2068-2-2019

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, az alaplétszámba tartozó álláshelyekkel és a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyekkel kapcsolatos eljárásokról és nyilvántartásokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.19

NAIH-2066-2-2019

A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.15

NAIH-2072-2-2019

A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.15

NAIH-1862-2-2019

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1865-2-2019

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez készített jogharmonizációs javaslat

.pdf

2019.02.14

NAIH-1886-2-2019

Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1887-2-2019

Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1884-2-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.13

NAIH-1885-2-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.13

NAIH-1939-2-2019

A Tábori Nyilvántartó Program adományozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.02.13

NAIH-1309-2-2019

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendelésének meghosszabbításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.11

NAIH-1343-2-2019

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.11

NAIH-1535-2-2019

A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.11

NAIH-1307-2-2019

Az ESZEÜR rendszer üzemeltetéséhez szükséges törvény módosításával kapcsolatban munkacsoport összehívásának kezdeményezése

.pdf

2019.02.05

2019. január

NAIH-727-2-2019-J

Az államháztartási belső kontrollrendszer 2017. évi helyzetéről és működéséről szóló jelentés

.pdf

2019.01.22

NAIH-734-2-2019

A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.22

NAIH-835-2-2019

Egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló törvény visszamutatása

.pdf

2019.01.21

NAIH-227-2-2019

A közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.15

NAIH-222-2019-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.11

NAIH-413-2019-J

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben keletkező adatvagyon KFI célú felhasználását szabályozó Digitális Egészségügyi Módszertani és Adatstratégiai Központról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.01.10

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz