A NAIH elnökhelyettesének önéletrajza - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A NAIH elnökhelyettesének önéletrajza

Közérdekű adatok > Önéletrajzok
 
 


dr. Szabó Endre Győző

Szakmai tapasztalat

2012-           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
elnökhelyettes
2010-2011   Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, főosztályvezető-helyettes
                     Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége alatt betöltött szerep:
                     Elnök - Adatvédelmi Munkacsoport (DAPIX)
                     Alelnök  –  Büntetőjogi Igazságügyi Együttműködés Munkacsoportja (CATS)
2007-2010   Adatvédelmi Biztos Irodája, főosztályvezető-helyettes
2006-2007   Európai Adatvédelmi Biztos / European Data Protection Supervisor, nemzeti szakértő
2003-2006   Adatvédelmi Biztos Irodája, adatvédelmi szakértő


Tanulmányok

Jogi diploma   –  2002, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
Környezetvédelmi szakjogász diploma  –  2004, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
Közigazgatási szakvizsga
Jogi szakvizsga
PhD hallgató - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudás:

angol  –  felsőfok, német  –  felsőfok, francia  –  alapfok

Kitüntetés

Közigazgatási és igazságügyi miniszteri elismerő oklevél  –  2011. augusztus 20.

Egyéb megbízatások


A Jövő Értelmiségéért Alapítvány kuratóriumának elnöke
Jogi szakvizsga vizsgáztató

Publikációk


 • Az adatvédelmi biztos első féléves tevékenysége. Infokommunikáció és Jog, 2004/2, 66-69.;

 • Állam és egyház az Európai Unióban c. kötet fordítása németről magyarra, 2004;

 • Az Európai Adatvédelmi Biztosról. Infokommunikáció és Jog, 2006/15. 153-157.;

 • A SWIFT adatkezeléséről. Jogi Fórum, 2007, (on-line kiadás);

 • A Google Street View közeledik Magyarországhoz. Jogi Fórum, 2009, (on-line kiadás);

 • Méltóság és megfigyelés. Jogi Fórum, 2009, (on-line kiadás);

 • A személyes adatok védelmének kérdései a virtuális világban. In: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében, 2010, 43-65.

 • International Data Protection Conference 2011, Összefoglaló kiadvány szerkesztése, 2011

 • Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. (szerk.: Péterfalvi Attila), HVG-ORAC, 2012, 56-59., 89-109., 128-130., 234-261., 425-444. (társszerző)

 • Adatvédelmi jogi ismeretek In: Az információs társadalom jogi vetületei-Alkalmazott jogi informatika (szerk.: Christián László); társszerző: Révész Balázs, Pázmány Press, Budapest 2013;

 • A személyes adatok védelméhez és közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog In: Alkotmányjog-Alapjogok (szerk.: Schanda Balázs-Balogh Zsolt); Pázmány Press, Budapest 2014;

 • Személyes adat kezelése után fizetendő termékdíj avagy osszuk meg a megosztott adatok hasznát!, Pázmány Law Working Paper, 2014/29.;

 • A kétoldalú piacok elméletének kapcsolata a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesítésével a Google ítélet fényében, Pázmány Law Working Papers, 2016/7.;

 • Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről I. Az adathordozhatóság és az adatvédelmi hatásvizsgálat, Pázmány Law Working Papers, 2016/26.;

 • Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről II. Beépített és alapértelmezett adatvédelem - Adatvédelmi incidensek bejelentése, Pázmány Law Working Papers, 2016/27.;

 • Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről III. Az adatvédelmi hatóságok együttműködése - Bírság kiszabása - Belső adatvédelmi felelősök szerepe, Pázmány Law Working Papers, 2016/28.;

 • Technológia jog Új globális technológiák jogi kihívásai (szerk.: Tóth András) Patrocinium Kiadó, Budapest 2016; 51-97. (társszerző)


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz