A közérdekű bejelentés szabályai - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A közérdekű bejelentés szabályai

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóságnak címzett bejelentés
amennyiben az nem egyéni jogsérelem miatti beadvány a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján közérdekű bejelentés is lehet, amely miatt ha indokolt a Hatóság vizsgálati vagy hatósági eljárást folytat le.

A vizsgálati eljárás szabályait az Infotv. 52-58. §-ai, a hatósági eljárás szabályait pedig
az Infotv. 60-61. §-ai tartalmazzák. A Hatóság eljárásának kezdeményezése esetén szükséges az üggyel kapcsolatos dokumentáció, így például a panaszolt adatkezelővel történő levélváltások másolatainak megküldése.

Az Infotv. 52. §-ának (3)-(4) bekezdése szerint a Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

Közérdekű bejelentést az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala honlapján keresztül is tehet, az alábbi linkre kattintva: http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul.”


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz