2013-2014 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2013-2014

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2014.december

NAIH-2989-2-2014-J

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

.pdf

2014.12.23

NAIH-2897-2-2014-J

Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.12.22

NAIH-2979-2-2014-J

Az egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.18

NAIH-2955-2014-J

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.18

NAIH-2906-2-2014-J

A köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.16

NAIH-2902-2-2014-J

Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.16

NAIH-2840-2-2014-J

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnügyi eljárási jogsegélyegyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.12.16

NAIH-2939-2-2014-J

Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló T/2373 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.12.15

NAIH-2915-2-2014-J

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.12.15

NAIH-2782-3-2014-J

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/2250 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.12.11

NAIH-2834-2-2014-J

Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú, valamint gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyászati ellátásokkal és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.09

NAIH-2790-2-2014-J

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.09

NAIH-2789-2-2014-J

Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.09

NAIH-2788-2-2014-J

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.09

NAIH-2791-2-2014-J

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.12.05

NAIH-2821-2-2014-J

Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.05

NAIH-2802-2-2014-J

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.05

NAIH-2801-2-2014-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló BM rendelet

.pdf

2014.12.04

NAIH-2792-2-2014-J

A HCM 1890. Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.04

NAIH-2779-2-2014-J

Az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.12.04

NAIH-2757-2-2014-J

Az egyes személyügyi tárgyú BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.12.04

NAIH-2750-2-2014-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.04

NAIH-2742-2-2014-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.04

NAIH-2740-2-2014-J

Az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés

.pdf

2014.12.04

NAIH-2264-6-2014-J

Az arcfelismerő rendszer működtetésének bevezetéséhez javasolt szabályozási koncepció

.pdf

2014.12.04

NAIH-2076-4-2014-J

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.12.04

NAIH-2745-2-2014-J

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.12.02

NAIH-2705-2-2014-J

A javítóintézetek rendtartásáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.02

NAIH-2704-2-2014-J

Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.02

NAIH-2703-2-2014-J

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.12.02

NAIH-2676-2-2014-J

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban történő módosításáról szóló BM rendelet visszamutatásra megküldött tervezete

.pdf

2014.12.02

2014.november

NAIH-2690-2-2014-J

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.27

NAIH-2683-2-2014-J

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.27

NAIH-2676-2-2014-J

A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban történő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.11.27

NAIH-2657-2-2014-J

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.27

NAIH-2650-2-2014-J

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.19

NAIH-2635-2-2014-J

A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.19

NAIH-2616-2-2014-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.11.19

NAIH-2609-2-2014-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

.pdf

2014.11.19

NAIH-2589-2-2014-J

Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.13

NAIH-2485-2-2014-J

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.11.12

NAIH-2522-2-2014-J

A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló BM rendelet

.pdf

2014.11.07

NAIH-2521-2-2014-J

Az egyes törvényeknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.11.07

NAIH-2492-2-2014-J

A repülőtér légiközlekedés-védelme céljából szedett díjak tervezése, jóváhagyása és felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.06

NAIH-2491-2-2014-J

A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételének, valamint a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásának és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló komrányrendelet

.pdf

2014.11.06

NAIH-2488-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2014.11.06

NAIH-2487-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.11.06

NAIH-2473-3-2014-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.11.04

NAIH-2461-2-2014-J

Egyes törvényeknek a rehabilitációs és szociális feladatellátás átalakításával kapcsolatos módosításáról szóló törvény, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet, az egyes kormányrendeleteknek a rehabilitációs és szociális feladatellátás átalakításával kapcsolatos módosításáról szóló kormányrendelet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek a szociális és rehabilitációs feladatellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.11.04

NAIH-2389-2-2014-J

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.11.04

2014.október

NAIH-2454-2-2014-J

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/1705 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.10.31

NAIH-2445-2-2014-J

Az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.10.31

NAIH-2417-2-2014-J

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2013. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.10.29

NAIH-2402-2-2014-J

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről szóló 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.10.29

NAIH-2365-2-2014-J

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2014.10.21

NAIH-2364-2-2014-J

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.10.21

NAIH-2363-2-2014-J

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.10.21

NAIH-2351-2-2014-J

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.10.21

NAIH-2377-2-2014-J

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény

.pdf

2014.10.17

NAIH-2326-2-2014-J

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.10.16

NAIH-2325-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.10.16

NAIH-2324-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.10.16

NAIH-2318-2-2014-J

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatainak meghatározásáról, illetékességi területének kijelöléséről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2014.10.16

NAIH-2289-2-2014-J

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.10.16

NAIH-2264-2-2014-J

Az arcfelismerő rendszer működtetésének bevezetéséhez javasolt szabályozási koncepció

.pdf

2014.10.13

NAIH-2239-2-2014-J

Az egységes elektronikus-kártya kibocsátási keretrendszerről szóló törvény

.pdf

2014.10.13

NAIH-2234-2-2014-J

A központi címregiszterről és címkezelésről, valamint a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.10.13

NAIH-2301-2-2014-J

A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetésről szóló kormányelőterjesztés

.pdf

2014.10.10

NAIH-2267-2-2014-J

A Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.10.09

NAIH-2261-2-2014-J

A Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.10.09

NAIH-2255-2-2014-J

Az EU 2013/2267 számú kötelezettségszegési eljárás lezárása érdekében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.10.09

NAIH-2207-2-2014-J

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

.pdf

2014.10.07

NAIH-2236-2-2014-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.10.06

NAIH- 2182-2-2014-J

A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2014.10.06

2014.szeptember

NAIH-2196-2-2014-J

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezghető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.09.29

NAIH-2159-2-2014-J

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.09.23

NAIH-2149-2-2014-J

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.09.23

NAIH-2110-2-2014-J

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.09.23

NAIH-2122-2-2014-J

A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt, életfogytiglani szabadságvesztést töltő elítéltekkel kapcsolatos kegyelmi eljárás érdemi szabályairól szóló törvénymódosítás

.pdf

2014.09.22

NAIH-2076-2-2014-J

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.09.15

NAIH-2069-2-2014-J

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2014.09.15

NAIH-2061-2-2014-J

A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.09.15

NAIH-2029-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.09.09

NAIH-2028-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.09.09

NAIH-2023-2-2014-J

Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.09.09

NAIH-3081-5-2013-J

A Nemzeti Egységes Kártyarendszerről szóló törvény

.pdf

2014.09.03

2014.augusztus

NAIH-1923-2-2014-J

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek a mező- és erdőgazdasági földek átruházásával, valamint a törvény erejénél fogva megszűnt haszonélvezeti jog és használat jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törlésével összefüggő módosításáról szóló VM rendelet

.pdf

2014.08.29

NAIH-1899-2-2014-J

A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztésének helyzetéről és az Európai Képesítési Keretrendszerrel való megfeleltetéséről szóló jelentés

.pdf

2014.08.29

NAIH-1892-2-2014-J

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló BM rendelet

.pdf

2014.08.29

NAIH-1501-6-2014-J

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/311 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.08.29

NAIH-1871-2-2014-J

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.08.15

NAIH-1729-2-2014-J

A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az országos érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.08.01

2014.július

NAIH-613-4-2014-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló BM rendelet

.pdf

2014.07.31

NAIH-1749-2-2014-J

Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.07.24

NAIH-1682-2-2014-J

A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.07.24

NAIH-1631-5-2014-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2013. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2014.07.24

NAIH-1652-2-2014-J

Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.07.21

NAIH-1592-2-2014-J

Az egészségügyért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.07.17

NAIH-1642-2-2014-J

Az elővezetés végrehajtásával, továbbá a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, illetve a végrehajtásért felelős szerv elé állításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2014.07.16

NAIH-1631-3-2014-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2013. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2014.07.11

NAIH-1578-2-2014-J

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.07.04

NAIH-1553-2-2014-J

A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.07.04

NAIH-1501-3-2014-J

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/311 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.07.04

NAIH-1501-2-2014-J

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/311 számú törvényjavaslat

.pdf

2014.07.04

NAIH-1545-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) közötti Székhely-Megállapodás létrehozásáról szóló kormányhatározat és Magyarország Kormánya és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) közötti Székhely-Megállapodás kihírdetéséről szóló törvény

.pdf

2014.07.03

2014.június

NAIH-1470-2-2014-J

A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) kormányrendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendet

.pdf

2014.06.24

NAIH-1423-1-2014-J

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók titkos információgyűjtéssel kapcsolatos adattovábbítási nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó szabályozási kezdeményezés

.pdf

2014.06.24

NAIH-1410-4-2014-J

A távközlési adatmegőrzési kötelezettséggel kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2014.06.24

NAIH-1412-2-2014-J

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság objektumának rekonstrukciója és bővítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.06.13

NAIH-1395-2-2014-J

A lőterekről, a lőfegyverek, a lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.06.10

NAIH-1371-2-2014-J

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.06.10

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/146. számú törvényjavaslat

.pdf

2014.06.06

NAIH-1410-2-2014-J

A távközlési adatmegőrzési kötelezettséggel kapcsolatos álláspont

.pdf

2014.06.06

NAIH-1387-2-2014-J

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/156. számú törvényjavaslat

.pdf

2014.06.06

2014.május

NAIH-1353-2-2014-J

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.05.30

NAIH-1327-2-2014-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló  BM rendelet

.pdf

2014.05.30

NAIH-1326-2-2014-J

A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.05.29

NAIH-1218-4-2014-J

A Magyaroszág Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2014.05.29

NAIH-1217-4-2014-J

A Magyaroszág Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2014.05.29

NAIH-1328-2-2014-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.05.27

NAIH-1272-2-2014-J

Az állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról szóló VM rendelet

.pdf

2014.05.27

NAIH-1243-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihírdetéséről szóló törvény

.pdf

2014.05.26

NAIH-1242-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.05.26

NAIH-1219-2-2014-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.05.26

NAIH-1138-2-2014-J

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.05.21

NAIH-1060-4-2014-J

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetésről szóló kormányhatározat

.pdf

2014.05.21

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2014. április

NAIH-1060-2-2014-J

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihírdetésről szóló kormányhatározat

.pdf

2014.04.30

NAIH-1059-2-2014-J

Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.04.30

NAIH-982-2-2014-J

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló KIM rendelet

.pdf

2014.04.22

NAIH-782-4-2014-J

Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.04.17

NAIH-896-2-2014-J

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.04.08

NAIH-822-2-2014-J

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.04.08

NAIH-809-2-2014-J

Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihírdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihírdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2014.04.07

NAIH-3073-4-2013-J

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2014.04.02

2014. március

NAIH-819-2-2014-J

Kazah-Magyar bűnügyi nemzetközi Egyezmény

.pdf

2014.03.27

NAIH-782-2-2014-J

Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.03.26

NAIH-775-2-2014-J

Az orvostudományi kutatások engedélyezésével kapcsolatos kormányrendeletek és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.24

NAIH-745-2-2014-J

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.24

NAIH-731-2-2014-J

Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről és kihírdetéséről szóló kormányhatározat 1. számú melléklete

.pdf

2014.03.24

NAIH-730-2-2014-J

Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihírdetéséről szóló kormányrendelet, valamint Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.03.24

NAIH-714-2-2014-J

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló BM rendelet

.pdf

2014.03.20

NAIH-545-2-2014-J

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.20

NAIH-657-2-2014-J

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának szabályairól szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.17

NAIH-644-2-2014-J

Az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.10

NAIH-635-2-2014-J

Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.10

NAIH-613-2-2014-J

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló BM rendelet

.pdf

2014.03.10

NAIH-612-2-2014-J

A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.10

NAIH-611-2-2014-J

A 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-597-2-2014-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-572-2-2014-J

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-571-2-2014-J

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.03.07

NAIH-553-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közötti Oktatási együttműködési megállapodás kihírdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-552-2-2014-J

A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közötti Oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.03.07

NAIH-513-2-2014-J

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-512-2-2014-J

Az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-511-2-2014-J

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.03.07

NAIH-573-2-2014-J

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.06

NAIH-524-2-2014-J

Az ittasság ellenőrzése érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.03.06

NAIH-260-2-2014-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

.pdf

2014.03.05

NAIH-570-2-2014-J

A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisok és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.04

NAIH-523-2-2014-J

Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.03.04

NAIH-522-2-2014-J

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.03.04

2014. február

NAIH-543-2-2014-J

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet

.pdf

2014.02.28

NAIH-494-2-2014-J

A szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.28

NAIH-482-2-2014-J

A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgálatás részletes szabályairól szóló KIM rendelet

.pdf

2014.02.28

NAIH-448-2-2014-J

Az elektronikus hírközlés különleges jogrend idejére irányuló felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.28

NAIH-406-4-2014-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet - átdolgozott tervezet

.pdf

2014.02.28

NAIH-406-2-2014-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.02.28

NAIH-398-4-2014-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet lefoglalással kapcsolatos szabályainak módosításáról szóló BM rendelet - átdolgozott tervezet

.pdf

2014.02.28

NAIH-498-2-2014-J

Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.26

NAIH-497-2-2014-J

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.26

NAIH-496-2-2014-J

A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.26

NAIH-495-2-2014-J

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) kormányrendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.26

NAIH-461-2-2014-J

A civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.26

NAIH-404-2-2014-J

A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló NGM rendelet

.pdf

2014.02.19

NAIH-367-2-2014-J

A 2014/2015. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.19

NAIH-428-2-2014-J

A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.18

NAIH-388-2-2014-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.17

NAIH-387-2-2014-J

Az egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.17

NAIH-378-2-2014-J

A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet

.pdf

2014.02.17

NAIH-398-2-2014-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet lefoglalással kapcsolatos szabályainak módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2014.02.14

NAIH-372-2-2014-J

A tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.14

NAIH-303-2-2014-J

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztéséről és a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény

.pdf

2014.02.12

NAIH-341-2-2014-J

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.11

NAIH-293-2-2014-J

A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelöléséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.06

NAIH-292-2-2014-J

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktiv anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletek

.pdf

2014.02.06

NAIH-291-2-2014-J

Az egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló miniszteri rendeletek

.pdf

2014.02.06

NAIH-290-2-2014-J

Az egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendeletek

.pdf

2014.02.06

NAIH-288-2-2014-J

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.02.06

NAIH-230-2-2014-J

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) kormányhatározat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.02.03

NAIH-229-2-2014-J

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.03

NAIH-226-2-2014-J

A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló NGM rendelet

.pdf

2014.02.03

NAIH-164-2-2014-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről, valamint a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.02.03

2014. január

NAIH-219-2-2014-J

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alkalmazásával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.30

NAIH-212-2-2014-J

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos BM rendelet

.pdf

2014.01.30

NAIH-204-2-2014-J

Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.30

NAIH-170-2-2014-J

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.30

NAIH-163-2-2014-J

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.30

NAIH-134-2-2014-J

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.01.27

NAIH-136-2-2014-J

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.23

NAIH-102-2-2014-J

A Budapest, II. kerület, Margit krt. 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) kormányrendelet, valamint egyes kiemelt tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.20

NAIH-94-2-2014-J

A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2014.01.20

NAIH-3265-2-2013-J

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény játékos-védelmi célú törvény módosítása

.pdf

2014.01.03

NAIH-3264-2-2013-J

A köznevelés-fejlesztési stratégiáról szóló kormányhatározat

.pdf

2014.01.03

NAIH-3255-2-2013-J

A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2014.01.03

2013. december

NAIH-3221-2-2013-J

A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.12.17

NAIH-3220-2-2013-J

Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.12.17

NAIH-3219-2-2013-J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló miniszteri rendelet

.pdf

2013.12.17

NAIH-3207-2-2013-J

A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló VM rendelet

.pdf

2013.12.13

NAIH-3201-2-2013-J

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.12.12

NAIH-3178-2-2013-J

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.12.12

NAIH-3157-2-2013-J

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.12.12

NAIH-3147-2-2013-J

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.12.12

NAIH-3118-2-2013-J

A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratnának módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.12.12

NAIH-3150-2-2013-J

Az állami szervek korrupcióellenes tevékenységéről és együttműködéséről szóló jelentés

.pdf

2013.12.09

NAIH-3139-2-2013-J

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 2014-2020. közötti keretstratégiájáról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.12.09

NAIH-3134-2-2013-J

A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.12.07

NAIH-3119-2-2013-J

Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.12.07

NAIH-3117-2-2013-J

Az egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló KIM rendelet

.pdf

2013.12.07

NAIH-2972-4-2013-J

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet

.pdf

2013.12.07

NAIH-3081-2-2013-J

A Nemzeti Egységes Kártyarendszerről szóló törvény

.pdf

2013.12.04

NAIH-3078-2-2013-J

A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.)

.pdf

2013.12.04

NAIH-3073-2-2013-J

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet

.pdf

2013.12.04

NAIH-3054-2-2013-J

A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2013.12.04

NAIH-3088-2-2013-J

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.12.03

NAIH-3061-2-2013-J

Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.12.03

NAIH-3060-2-2013-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.12.03

NAIH-3014-2-2013-J

A Puskás Tivadar Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.12.03

NAIH-3013-2-2013-J

A Puskás Tivadar Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.12.03

2013. november

NAIH-3055-2-2013-J

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.28

NAIH-3026-2-2013-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról

.pdf

2013.11.28

NAIH-3021-2-2013-J

A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.27

NAIH-3006-2-2013-J

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.26

NAIH-3018-2-2013-J

Az egyes igazságügyi szervezeti és jogállási törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.11.25

NAIH-3005-2-2013-J

A Salzburgi Fórum miniszteri konferenciájáról szóló jelentés

.pdf

2013.11.25

NAIH-3004-2-2013-J

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.25

NAIH-2993-2-2013-J

A Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonába adott, 1237/5. hrsz. alatti ingatlanon a Kistarcsai Rendőrörs kialakítására meghatározott feltételek módosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.11.25

NAIH-2972-2-2013-J

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet

.pdf

2013.11.25

NAIH-2970-2-2013-J

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.25

NAIH-2725-5-2013-J

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló, T/13053 számú törvényjavaslat

.pdf

2013.11.28

NAIH-2725-4-2013-J

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló, T/13053 számú törvényjavaslat

.pdf

2013.11.22

NAIH-2922-2-2013-J

A nemzeti kulturális alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet  

.pdf

2013.11.18

NAIH-432-3-2013-J

A BM/1/14-23/2013. számú tervezet

.pdf

2013.11.15

NAIH-2915-2-2013-J

A szentendrei Pajor-kúria rekonstrukciójának pénzügyi lezárásához szükséges forrságok biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.11.14

NAIH-2895-2-2013-J

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről és kihírdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.14

NAIH-2894-2-2013-J

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.11.14

NAIH-2891-2-2013-J

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.14

NAIH-2890-3-2013-J

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló kormányelőterjesztés

.pdf

2013.11.14

NAIH-2863-2-2013-J

A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2013.11.14

NAIH-2862-2-2013-J

A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2013.11.14

NAIH-2886-2-2013-J

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hírdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.11

NAIH-2826-2-2013-J

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.11

NAIH-2874-2-2013-J

A postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről szóló kormányrendelet, az egyes postai tárgyú és postai szabályozással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet és az egyes postai tárgyú és postai szabályozással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.11.07

NAIH-2800-2-2013-J

A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény

.pdf

2013.11.04

2013. október

NAIH-2811-2-2013-J

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet és a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2013.10.31

NAIH-2785-2-2013-J

Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 31.) OM rendelet és a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.10.31

NAIH-2767-2-2013-J

Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.10.31

NAIH-2778-2-2013-J

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) kormányrendelet

.pdf

2013.10.28

NAIH-2732-2-2013-J

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.10.28

NAIH-2731-2-2013-J

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.10.28

NAIH-2730-2-2013-J

A földről szóló törvény

.pdf

2013.10.28

NAIH-2729-2-2013-J

A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha jellemzőiről szóló BM rendelet

.pdf

2013.10.28

NAIH-2725-2-2013-J

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvény

.pdf

2013.10.28

NAIH-2700-2-2013-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.10.28

NAIH-2739-2-2013-J

A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.10.25

NAIH-2728-2-2013-J

A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről szóló Jelentés

.pdf

2013.10.25

NAIH-2711-2-2013-J

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.10.21

NAIH-2660-2-2013-J

Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.10.21

NAIH-2627-2-2013-J

A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről, valamint a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól szóló BM rendelet

.pdf

2013.10.16

NAIH-2618-2-2013-J

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszűntetéséről szóló BM rendelet

.pdf

2013.10.16

NAIH-2619-2-2013-J

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával, valamint a megelőző pártfogás bevezetésével összefüggő törvény

.pdf

2013.10.15

NAIH-2595-2-2013-J

A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) kormányhatározat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) kormányhatározat

.pdf

2013.10.14

NAIH-2486-4-2013-J

Az egyes civilszervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.10.14

NAIH-2625-2-2013-J

Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontai iparterületen megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáról hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.10.10

NAIH-2607-2-2013-J

Az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.10.10

NAIH-2602-2-2013-J

Az "art" mozivá minősítés feltételeiről szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.10.10

NAIH-2535-2-2013-J

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

.pdf

2013.10.03

NAIH-2515-2-2013-J

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) kormányrendelet

.pdf

2013.10.03

NAIH-2485-2-2013-J

A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet

.pdf

2013.10.03

NAIH-2475-2-2013-J

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 2006. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.10.03

NAIH-2488-2-2013-J

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti Egyezmény

.pdf

2013.10.03

2013. szeptember

NAIH-2487-2-2013/J

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti Egyezmény

.pdf

2013.09.30

NAIH-2486-2-2013/J

Az egyes civilszervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.09.30

NAIH-2466-2-2013/J

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

.pdf

2013.09.30

NAIH-2447-2-2013/J

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) kormányrendelet

.pdf

2013.09.30

NAIH-2446-2-2013/J

A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény

.pdf

2013.09.30

NAIH-2248-4-2013/J

Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, valamint a biztonsági eseményének jelentésének és közzétételének rendjéről szóló NFM rendelet

.pdf

2013.09.30

NAIH-2443-2-2013/J

A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2013.09.23

NAIH-2433-2-2013/J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.09.23

NAIH-2444-2-2013/J

Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és engedélyezéséről szóló kormányrendeletek

.pdf

2013.09.18

NAIH-2381-2-2013/J

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) kormányrendelet

.pdf

2013.09.18

NAIH-2323-2-2013/J

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény

.pdf

2013.09.18

NAIH-2346-2-2013/J

Az egyes köznevelési szakmai testületek újraszabályozásáról és megszüntetéséről szóló kormányhatározat

.pdf

2013.09.10

NAIH-2144-4-2013/J

A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2013.09.10

NAIH-1074-5-2013/J

A szabad vizen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2013.09.06

NAIH-2303-2-2013/J

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.09.06

NAIH-2253-2-2013/J

A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.09.05

NAIH-2329-2-2013/J

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény

.pdf

2013.09.04

2013. augusztus

NAIH-2248-2-2013/J

Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről szóló NFM rendelet

.pdf

2013.08.30

NAIH-1999-4-2013/J

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.08.27

NAIH-1996-2013/J

A BM/11033-1/2013. számú, a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 8229/13 számú parlamenti és tanácsi rendelettervezet

.pdf

2013.08.27

NAIH-1873-4-2013/J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

.pdf

2013.08.27

NAIH-2191-2-2013/J

Az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.08.23

NAIH-2189-2-2013/J

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet között a migráció területén folytatandó együttműködésről szóló 1995. december 18-án, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló Kormányrendelet

.pdf

2013.08.23

NAIH-2188-2-2013/J

A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2013.08.23

NAIH-2166-2-2013/J

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosítása

.pdf

2013.08.23

NAIH-2144-2-2013/J

A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2013.08.23

NAIH-2109-2-2013/J

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény, valamint a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény

.pdf

2013.08.23

NAIH-2106-2/2013-J

A határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló 2011/24/EU irányelv átültetésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek

.pdf

2013.08.23

NAIH-2150-2/2013-J

A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet

.pdf

2013.08.14

NAIH-2143-2/2013-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználása rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2013.08.14

NAIH-2110-2/2013-J

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.08.14

NAIH-2099-2/2013-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2013.08.14

NAIH-1072-4/2013-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezete

.pdf

2013.08.14

NAIH-5956-10/2012-J

Törvénymódosítási kezdeményezés: az adatvédelmi nyilvántartás adatkörének kiegészítése az adatfeldolgozó által megbízott adatfeldolgozó adataival

.pdf

2013.08.14

NAIH-2095-2/2013-J

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet

.pdf

2013.08.08

NAIH-2061-2/2013-J

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet

.pdf

2013.08.08

NAIH-2056-2/2013-J

A Migrációs Stratégiáról és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiáról szóló előterjesztés

.pdf

2013.08.08

NAIH-2055-2/2013-J

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról szóló előterjesztés

.pdf

2013.08.08

NAIH-2019-2/2013-J

A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009-2012. évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez "A" határszakasz 2013. című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2013.08.08

NAIH-1997-1/2013-J

A minősített adat védelméről szóló törvény módosításának kezdeményezése - a minősített adat felhasználási feltételei a titokfelügyeleti hatósági eljárásban

.pdf

2013.08.08

NAIH-1701-2/2013-J

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a bűnözés leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodásról szóló előterjesztés

.pdf

2013.08.08

2013. július

NAIH-1927-2/2013-J

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvény

.pdf

2013.07.30

NAIH-1956-2/2013-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárással, valamint a tolmácsolással összefüggő rendelkezései és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.07.30

NAIH-1957-2/2013-J

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 320. § (6) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről szóló belügyminiszteri határozat

.pdf

2013.07.30

NAIH-1952-2/2013-J

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.07.25

NAIH-1926-2/2013-J

Az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentésről szóló előterjesztés

.pdf

2013.07.25

NAIH-1918-2/2013-J

Az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia 2013-2022 című kormányzati stratégiai tervdokumentumról szóló előterjesztés

.pdf

2013.07.25

NAIH-1901-2/2013-J

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.07.25

NAIH-1955-2/2013-J

A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló kormányrendelet

.pdf

2013.07.23

NAIH-1931-2/2013-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadásáról és átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2013.07.22

NAIH-1878-2/2013-J

Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.07.22

NAIH-1788-2/2013-J

A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Kormány rendelet módosításáról szóló előterjesztés

.pdf

2013.07.10

NAIH-1930-2/2013-J

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Kormány rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet

.pdf

2013.07.19

NAIH-1874-2/2013-J

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormány-előterjesztés

.pdf

2013.07.18

NAIH-1873-2/2013-J

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2013.07.19

NAIH-1884-2/2013-J

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény

.pdf

2013.07.18

NAIH-1883-2/2013-J

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.07.15

NAIH-1882-2/2013-J

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.07.15

NAIH-1851-2/2013-J

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.07.12

NAIH-1839-2/2013-J

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet  módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.07.11

NAIH-1776-2/2013-J

Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.07.12

NAIH-1807-2/2013-J

A szakképzési megállapodásról szóló kormányrendelet

.pdf

2013.07.11

NAIH-1780-2/2013-J

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló törvény

.pdf

2013.07.11

NAIH-1779-2/2013-J

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény

.pdf

2013.07.11

NAIH-1715-2/2013-J

Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2013.07.09

NAIH-1726-2/2013-J

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendelet  módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2013.07.08

NAIH-1761-02/2013-J

A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló KIM rendelet-tervezet

.pdf

2013.07.03

NAIH-5956-08-2012-J

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) adatfeldolgozásra vonatkozó szabályainak korrekciója

.pdf

2013.07.02

NAIH-1072-02/2013-J

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról

.pdf

2013.07.02

NAIH-1473-04/2013-J

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormány rendelet

.pdf

2013.07.02

NAIH-1725-02/2013-J

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló EMMI rendelet  

.pdf

2013.07.02

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz