KKV Hotline - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

KKV Hotline

Egyéb projektek > STAR II > Eredmények

A projekt első szakaszában a partnerek felmérték, hogy az uniós adatvédelmi hatóságok hogyan hívták és hívják fel a KKV-k figyelmét a GDPR-ból eredő kötelezettségekre, valamint információt gyűjtöttek a KKV-k GDPR alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatairól. Az adatvédelmi hatóságokkal személyes szóbeli vagy írásbeli interjúk készültek, a KKV-k tapasztalatainak felmérése érdekében pedig egy online kérdőívet tölthettek ki az érdeklődő kis-és középvállalkozások.

KKV-hotline
A NAIH a STAR projekt keretében egy kimondottan erre a célra létrehozott, 2019. március 15. és 2020. március 15. között működő hotline keretében e-mail címen (kkvhotline@naih.hu) fogadja az EU-ban működő KKV-k kérdéseit. A KKV-k konzultációs jellegű kérdéseire gyorsan és természetesen ingyen válaszolunk ezzel is (az EU-ban egyedülálló módon) segítve a KKV szektor működését. A projekt során a hotline tapasztalatait is feldolgozva kidolgozásra kerül egy kézikönyv, amely széles körben elérhető és felhasználható lesz EU-szerte.

A KKV-hotline működésének első tíz hónapjában 212 kérdés érkezett a Hatósághoz. A beérkező kérdések közül 186 a GDPR konkrét esetben történő alkalmazásával, 18 a GDPR értelmezésével kapcsolatos, és 8 kérdés nem a hotline hatáskörébe tartozik.Tárgy szerint a kérdések legnagyobb része egy konkrét adatkezelés GDPR-nak való megfelelésére vonatkozott, ezt követik a kép- és hangrögzítés szabályaira, a munkavállalók személyes adatainak kezelésére, az érintetti jogok gyakorlására, az adatkezelés jogalapjára valamint az adatkezelési nyilvántartás, adatkezelési szabályzat szükségességére és a GDPR hatályára vonatkozó kérdések.


A hotline-t a „SupporT small And medium enterprises on the data protection Reform II” - STAR II elnevezésű, 814775 STAR II REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017 azonosító jelű projekt keretében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság üzemelteti az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programjának társfinanszírozásában az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságának felügyelete alatt. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz