Adatvédelmi állásfoglalások, jelentések - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi állásfoglalások, jelentések

Határozatok, közlemények, állásfoglalások

Adatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalás, jelentés tárgya

file

dátum

Állásfoglalás weboldalakon alkalmazott közösségi modulokról

.pdf

2020.11.13

Önálló bírósági végrehajtó adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettsége

.pdf

2020.09.17

Politikai szervezet által megtartani kívánt online szavazás adatvédelmi követelményei

.pdf

2020.09.17

Fedélzeti kamera alkalmazható-e az üzemanyag-szállítást végző gépjárművek biztonságossá tétele érédekében

.pdf

2020.09.16

Önkormányzati szociális bérlakások bérleti szerződésének a bérlő hatósági erkölcsi bizonyítványához kötésének vizsgálata

.pdf

2020.08.05

Külön élő szülők együttműködési kötelezettsége

.pdf

2020.05.14

Webkamerás tájékoztató

.pdf

2020.05.14

Állásfoglalás kamerafelvételekről készült másolatok kiadásáról

.pdf

2020.05.14

Állásfoglalás a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekről szóló tájékoztatóban a lázmérés kapcsán foglaltak fenntartásáról

.pdf

2020.04.28

Állásfoglalás a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványokról készített elektronikus másolat felsőoktatási intézmények által veszélyhelyzetben történő bekérésének jogszerűségéről

.pdf

2020.04.24

Állásfoglalás a digitális tanórák egyes adatvédelmi kérdéseiről

.pdf

2020.04.02

Egészségügyi dokumentáció első másolatának költségmentessége a magyar jogszabályi módosításokra is figyelemmel

.pdf

2019.12.20

Fényképfelvételek készítése egészségügyi intézményben

.pdf

2019.05.22

Állásfoglalás személyes adatok törlésével és adathordozók megsemmisítésével kapcsolatban

.pdf

2019.03.20

Osztálykép, rendezvényfotó iskolai évkönyvben történő közzététele

.pdf

2019.03.01

Adóazonosító jel kezelése ügyfélazonosítás céljából

.pdf

2019.03.13

Egészségügyi dokumentáció első másolatának költségmentessége

.pdf

2018.12.03

Szakértői vizsgálat során felvett adatok kiadása az érintettnek

.pdf

2018.08.03

Adatvédelmi jelentés állásközvetítő honlap adatkezeléséről

.pdf

2018.10.13

Tájékoztatás az eljárás menetéről határon átnyúló adatkezelések esetén

.pdf

2018.10.10

Állásfoglalás a címzettekről való tájékoztatásról

.pdf

2018.10.10

Állásfoglalás az okmánymásolatok készítéséről

.pdf

2018.10.10

Állásfoglalás a postai szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségéről

.pdf

2018.09.21

Állásfoglalás a bírságkiszabás szempontjairól

.pdf

2018.09.07

Felsőoktatási intézmények személyazonosító okmányok másolásával kapcsolatos adatkezelése

.pdf

2018.09.04

Szülői felügyeleti jogot nem gyakorló szülő tájékoztatása a gyermek adatairól

.pdf

2018.06.06

Önkormányzati képviselő hiányzásának ellenőrzése a háziorvosának megkeresésével

.pdf

2018.06.06

Az okos mérőeszközök alkalmazásával kapcsolatos adatvédelmi követelményekről

.pdf

2018.06.06

Állásfoglalás telefonon történő azonosításról

.pdf

2018.06.06

Kamerás megfigyelés szolgáltatás teljesítése során

.pdf

2018.05.15

Állásfoglalás Facebook oldalak vizsgálatáról

.pdf

2018.05.15

Személyes adatok kezelésének jogellenessége, ha a követeléskezelésnek nem volt jogalapja

.pdf

2018.04.24

Állásfoglalás az adatkezeléshez történő hozzájárulás formájáról

.pdf

2018.04.20

Felszólítás adatvédelmi incidens kivizsgálására

.pdf

2018.04.19

Állásfoglalás a társasházi közös költség tartozások adatainak megismerhetőségéről

.pdf

2018.04.18

Állásfoglalás munkahelyi testkamerázással kapcsolatban

.pdf

2018.03.22

Adatvédelmi jelentés Dunakeszi Város Önkormányzata adatvédelemmel kapcsolatos jogsértése tárgyában

.pdf

2018.02.09

Az érintett tájékoztatáshoz való joga bankszámlájával kapcsolatban

.pdf

2018.02.09

Adatvédelmi jelentés a skijam.hu weboldalon folytatott adatkezelésről

.pdf

2018.01.24

Adatvédelmi jelentés a Simó István által üzemeltetett http://mibiltelo.hu címen elérhető weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés tekintetében az érintett személyes adatai törléséhez fűződő jogának, valamint az előzetes tájékoztatás követelményének megsértése miatt indított ügyben

.pdf

2017.09.25

Felszólítás a Jobbik „Bérunió” kezdeményezés adatkezelése ügyében

.pdf

2017.09.07

Állásfoglalás a Momentum mozgalom szervezetéhez köthető adatainak kezelése ügyében

.pdf

2017.09.07

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése

A Nemzeti Konzultáció honlapján a Yandex.Metrica analitikai szolgáltatás igénybevételével összefüggésben indított vizsgálatáról, a Liberálisok honlapján alkalmazott űrlap-kitöltő szolgáltatás miatt indított vizsgálatról, valamint az LMP honlapján alkalmazott űrlap-kitöltő szolgáltatás miatt indított vizsgálatról

.pdf

2017.07.27

Állásfoglalás a blokklánc („blockchain”) technológia adatvédelmi összefüggéseivel kapcsolatban

.pdf

2017.07.24

Távközlési szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége

.pdf

2017.07.10

Állásfoglalás  a Momentum Egyesület "Komáromban a Momentum" című rendezvényén történt jogellenes fényképfelvétel készítéssel, adatgyűjtéssel kapcsolatban

.pdf

2017.03.02

Adatvédelmi jelentés kép- és hangrögzítő kamera jogellenes működtetéséről és a tájékoztatás hiányáról a 8200 Veszprém, Szabadság tér 2. szám alatti KiwiSun Bioszolárium Szalonban

.pdf

2016.11.17

Állásfoglalás munkáltatói háttérvizsgálatról

.pdf

2016.08.23

Állásfoglalás arról, hogy munkavállalókról fénykép milyen esetekben készíthető

.pdf

2016.08.23

Állásfoglalás az  általános iskolában fényképfelvételek készítése és azok közzététele iskolai honlapon

.pdf

2016.08.23

Állásfoglalás tömegközlekedési eszközökön elhelyezett kamerák üzemeltetésének egyes kérdéseiről

.pdf

2016.08.23

Állásfoglalás forgalomszámláláshoz kapcsolódóan gyűjtött személyes adatok kezeléséről

.pdf

2016.08.23

Társasház kamerázással kapcsolatos állásfoglalás

.pdf

2016.08.23

Állásfoglalás harmadik személyek adatainak kezeléséről

.pdf

2016.08.23

Állásfoglalás az éttermi asztalfoglalás során alkalmazott adatkezelésekről

.pdf

2016.06.23

Adatvédelmi jelentés az IRON-TECH Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Zrt. székhelyén jogellenesen üzemeltetett kamerarendszerről

.pdf

2016.06.23

Állásfoglalás a személyiségi jogok sérelme és sérelemdíja vonatkozó igény a közigazgatási hatósági eljárás során

.pdf

2016.05.12

Állásfoglalás az MSZP aláírásgyűjtésével kapcsolatban

.pdf

2016.04.14

Jelentés kamera jogellenes elhelyezéséről és működtetéséről a Taxicomp és Takács Bt. által üzemeltetett személytaxiban

.pdf

2016.03.24

Jelentés kamera jogellenes elhelyezéséről és működtetéséről a Red Wall Kft. által üzemeltetett személytaxiban

.pdf

2016.03.24

Állásfoglalás a mobilszolgáltatók adattovábbítási kötelezettségéről

.pdf

2015.12.11

Állásfoglalás közterületi parkolóban álló, saját tulajdonú gépjármű kamerás megfigyelésének jogszerűségéről

.pdf

2015.12.11

Állásfoglalás közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetésének egyes kérdéseiről

.pdf

2015.12.11

Állásfoglalás weboldal működtetésének adatvédelmi követelményeiről

.pdf

2015.12.08

Állásfoglalás arról, hogy készíthető-e kép- és hangfelvétel az egyenruhás közterület-felügyelőkről

.pdf

2015.11.30

Állásfoglalás banki adattovábbítás jogszerűségéről

.pdf

2015.11.12

Állásfoglalás a Nemzeti Választási Iroda kamerás adatkezelésével kapcsolatban

.pdf

2015.11.09

Jelentés a Google Inc. személyes adatok védelmével kapcsolatos jogsértése tárgyában

.pdf

2015.11.05

Statement on  the data processing activity of the Hungarian Religious Association of Scientology

.pdf

2015.12.17

Állásfoglalás a Magyarországi Szcientológiai Vallási Egyesület adatkezelésével kapcsolatban

.pdf

2015.10.16

Jelentés a Samsung Electronics Magyar Zrt. telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készített hangfelvétel kiadásával összefüggő jogellenes gyakorlatáról

.pdf

2015.09.02

Állásfoglalás a követeléskezelés során kezelt személyes adatok saját célú felhasználásáról, valamint az érdekmérlegelési tesztről

.pdf

2015.08.25

Állásfoglalás a Miniszterelnökség „bevándorlásról és a terrorizmusról” folytatott nemzeti konzultációjával kapcsolatos adattárolásáról és az adatok törléséről

.pdf

2015.08.12

Állásfoglalás bűncselekmény elkövetését dokumentáló kamerafelvételek nyilvánosságra hozatala közösségi oldalakon az elkövető azonosítása céljából

.pdf

2015.07.18

Jelentés a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke által nyilvánosságra hozott levelezésről

.pdf

2015.07.08

Állásfoglalás egy webáruház eladásához kapcsolódó adattovábbítás jogalapjáról

.pdf

2015.06.17

Állásfoglalás  az érintett betekintési jogának biztosításáról, kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése esetén

.pdf

2015.05.12

Állásfoglalás  a népszavazás kezdeményezéséhez és aláírásgyűjtéshez kapcsolódó adatkezelések nyilvántartásba vételéről

.pdf

2015.04.22

Állásfoglalás  a „Provokátorfigyelő” elnevezésű kezdeményezéssel összefüggő adatkezelésről.

.pdf

2015.03.19

Jelentés a termékbemutatók adatvédelmi követelményeiről

.pdf

2015.03.05

Jelentés a kémprogramok magyar nemzetbiztonsági célú alkalmazásáról

.pdf

2015.01.08

Állásfoglalás a médiában megjelenő öngyilkosságokat bemutató híradásokban közölt személyes adatok nyilvánosságra hozatalának jogszerűségéről.

.pdf

2014.07.29

Komplex állásfoglalás: az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezésről, a visszaélés-bejelentési rendszer egyes kérdéseiről és más, egyedi kérdésekről

.pdf

2014.05.20

Állásfoglalás a  gépjárműbe szerelt GPS munkáltatói ellenőrzés céljából történő felhasználásáról

.pdf

2014.05.20

Állásfoglalás a Magyar Orvosi Kamara és egy biztosító adatkezeléséről

.pdf

2014.05.20

Állásfoglalás az MSZP elnökének nyílt levelével kapcsolatban

.pdf

2014.03.18

Állásfoglalás az ajánlóívek vonatkozásában gyakorolható, tájékoztatáshoz való jogról

.pdf

2014.03.14

Állásfoglalás a magánszemélyek által saját gépjárműveikbe szerelt kamerák használatának jogszerűségéről

.pdf

2014.03.12

Állásfoglalás a Ve. 153.§ szerinti adatszolgáltatásról

.pdf

2014.02.27

Gyakorlati útmutató védett adatot nem tartalmazó kivonat készítéséhez

.pdf

2014.02.03

Állásfoglalás a külföldi adattovábbítás követelményeiről

.pdf

2013.11.07

Állásfoglalás a Magyar Szocialista Párt, mint adatkezelő által 2012-ben és 2013-ban végzett adatgyűjtésről

.pdf

2013.06.13

Állásfoglalás a Haza és Haladás Egyesület a www.facebook.com oldalon található „ A te Magyarországod. Tegyél érte! ” című, kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

.pdf

2013.03.26

Állásfoglalás a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapításáról szóló, 2012. július 11-én benyújtott, T/7961. számú törvényjavaslatról

.pdf

2013.03.12

Állásfoglalás a Google Street View szolgáltatás Magyarországon történő bevezetésével kapcsolatban

.pdf

2013.01.28

A helyi önkormányzati ülések nyilvánossága, kép- és hangfelvétel készítéséhez való
jog

.pdf

2013.01.02

Lehetősége van-e az ügyészségnek teljes névvel tájékoztatni a büntetőeljárás
alanyaként szereplőkről a médiát?

.pdf

2013.01.02

Egy internetes honlapon jogellenesen közzétett különleges személyes adatokat érintő
vizsgálat eredménye

.pdf

2013.01.02

A levéltári kutatók adatainak továbbíthatósága a kutatással érintett személyekhez a
tájékoztatáshoz való jog biztosítása során

.pdf

2013.01.02

Követelés kezelőtársaság nem küldhet a cégvezetők magánlakására fizetési
felszólítást

.pdf

2013.01.02

Állásfoglalás a médiaszolgáltatók hangfelvétel készítési gyakorlatáról

.pdf

2013.01.02

Állásfoglalás a bírósági tárgyalásokról készített MTI tudósítások során nyilvánosságra
hozott személyes adatokról

.pdf

2013.01.02

A könyvelt postai küldemények átvételéhez szükséges személyes adatok kezelése

.pdf

2013.01.02

Helyi önkormányzat helytelen postázási, adatkezelési gyakorlatának megszüntetése.

.pdf

2013.01.02

Közfeladatot ellátó személyről egy blogoldalon nyilvánosságra hozott személyes
adatok, vélemények adatvédelmi megítélése

.pdf

2013.01.02

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása a digitális átállással kapcsolatos, a települési önkormányzatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

.pdf

2012.11.12

Igazságügyi pszichológus szakértő adatkezelése, tájékoztatási kötelezettsége

.pdf

2012.06.28

Egészségügyi intézmény által panaszügyben folytatott vizsgálat irataiba való betekintés lehetősége

.pdf

2012.06.28

Az igazságügyi pszichológus szakértő adatkezelésére vonatkozó útmutató véleményezése

.pdf

2012.06.28

A pénzintézetek adatkezeléseinek bejelentése az adatvédelmi nyilvántartásba

.pdf

2012.06.28

Elektronikus megfigyelőrendszer jogszerű működésének feltételei egy termelő üzemben

.pdf

2012.06.28

Komplex állásfoglalás: külföldi adatfeldolgozó hozzáférése az adatbázishoz; az adatok technikai összekapcsolhatósága az adatalannyal; az adatfeldolgozó önálló teljesítési kötelezettsége; elektronikus hírközlési szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének időbeli korlátozása; ügyfélszolgálati hangfelvételek megőrzése.

.pdf

2012.06.28

Elektronikus adatgyűjtés szoftverfejlesztési és piackutatási célból

.pdf

2012.06.28

Bírósági iratok elektronikus hirdetményi kézbesítése központi honlap igénybevételével

.pdf

2012.06.28

Térfigyelő kamerák a társasházban

.pdf

2012.06.28

Közszereplők szakdolgozatainak megismerhetősége

.pdf

2012.06.28

Az egészségügyi intézmény adatszolgáltatása a rendőrség megkeresésére

.pdf

2012.06.28

Népszámlálás adatainak felhasználása rendőrségi eljárás során

.pdf

2012.06.28

Önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésének adatvédelmi feltételei

.pdf

2012.06.28

Fürdőbérlet használatához kötődő biometrikus azonosítás ujjnyomat rögzítésével

.pdf

2012.06.28

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz