ARCADES Projekt 2014-15 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ARCADES Projekt 2014-15

Egyéb projektek

ARCADES (Introducing dAta pRoteCtion AnDprivacy issuEs at schoolSin the European Union)
http://www.arcades-project.eu/
PÁLYÁZATI KIÍRÁS: JUST/2013/FRC/AG
SZERZŐDÉSSZÁM: JUST/2013/FRAC/AG/6132  
időtartam: 2014.november-2015. május.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi hatóságként kiemelt feladatának tekinti a gyermekek jogainak védelmét és az adatvédelmi ismeretek minél szélesebb körben történő terjesztését. A gyermekek jogainak védelmén belül a NAIH célja az internet világához kötődő adatvédelmi jogsértések megelőzése, a felvilágosítás és a jogtudatosítás. Az adatvédők számára mindig is kiemelt feladat volt a gyermekek jogainak, személyes adatainak védelme, hiszen ők koruknál és az ebből fakadó élettapasztalat hiányánál fogva eleve kiszolgáltatottabbak, mint felnőtt társaik. Mindezekből következően a Hatóság 2013 őszén indította útjára a „Kulcs a net világához!” elnevezésű hosszú távú gyermekjogi projektjét, melynek egy újabb állomása a 2014 novemberében indult ARCADES („Introducing dAta pRoteCtion AnD privacy issuEs at schoolS in the European Union”) projekt.  
Az Európai Unió Bizottsága 2014 júliusában fogadta el a lengyel adatvédelmi biztos (GIODO
Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection) által koordinált, a NAIH, a Brüsszeli Vrije Egyetem (VUB Vrije Universiteit Brussel) egyik kutatócsoportja (Research Group on Law, Science, Technology and Society (LSTS), valamint a szlovén adatvédelmi biztos (IP Information Commissioner of the Republic of Slovenia) partnerségével megvalósuló ARCADES projektpályázatot, amelynek központi célkitűzése az, hogy az EU tagállamaiban az adatvédelem, mint tanóra beépüljön a közoktatásba.
A projektpartnerek mind olyan szervezetek, amelyek számos tapasztalattal rendelkeznek az adatvédelem oktatása terén, illetve korábban már készítettek oktatási anyagokat. A projekt hivatalosan 2014. november 3-án indult, és a határokon átnyúló, adatvédelmi tudatosság növelésére fókuszáló oktatás- és oktatási anyag fejlesztő közös munka 18 hónapon keresztül, várhatóan 2016 májusáig tart.
Az ARCADES átfogó célja az adatvédelmi, illetve adatbiztonsági ismeretek növelése különösen a 6-19 éves fiatalok körében és a tudatosabb eszközhasználatra, a veszélyekre történő figyelemfelhívás. Ennek egyik legfontosabb módszere a diákokat oktató pedagógusok képzése, és a diákok igényeihez legjobban illeszkedő oktatási anyag előállítása, amelyre egy verseny keretében a diákok bevonásával kerül sor. E célok elérése érdekében a projektben részt vevő adatvédelmi szervek (NAIH, GIODO és IP) a saját államukban 200 pedagógus számára szemináriumot tartanak. A szemináriumra az egységes adatvédelmi tananyag összeállítása is a projekt keretében történik. A pedagógus-továbbképzésen a NAIH munkatársai olyan tudást és segédanyagot próbálnak átadni a pedagógusoknak, amely segítségével a tanárok megismerhetik az adatvédelem alapvető elveit, mai kihívásait, veszélyeit, a szabályozási környezetet, illetve az egyes jogvédelmi mechanizmusokat. A képzési anyag segítségével elkészíthetik saját óravázlataikat, így könnyebbé és hatékonyabbá válhat a diákok adatvédelmi oktatása.


A projekt eredményei elérhetők:

Első helyezett

.mp4

Második helyezett

.mp4

Harmadik helyezett

.mp4

Mecha kisfilm

.mp4

További részletek a projektről: http://arcades-project.eu/

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz