Legutóbb frissítve: 2023. december 21.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa a https://www.naih.hu/ honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Honlap tv.) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.naih.hu/ honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A Hatóság honlapján 2019. szeptember 23-tól közzétett tartalmak a Honlap tv. előírásainak megfelelően akadálymentesek, azonban az alábbi néhány kivételre tekintettel a honlap csak részben felel meg a törvényi előírásoknak.

Nem akadálymentes tartalom

A Hatóság törekszik arra, hogy a honlapján elhelyezett tartalmak a lehető legrövidebb időn belül minél teljesebb körűen akadálymentessé váljanak.

Az alábbiakban felsorolt tartalmak nem akadálymentesek:

  1. május 25. előtt született és a honlapon közzétett határozatok, állásfoglalások

Az akadálymentesítés elmaradásának oka:

A GDPR alkalmazandóvá válása, azaz 2018. május 25. előtt született és a honlapon közzétett határozatoknak, állásfoglalásoknak ma már legfeljebb történeti jelentősége van, azok egyes hivatkozásai eltérhetnek a jelenleg érvényes jogi környezettől, alkalmazható információt alapvetően nem hordoznak, azok archív tartalomnak minősülnek, ezért rájuk a Honlap tv.-ben foglaltakat - az 1. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel - nem kell alkalmazni.

  1. Vagyonnyilatkozatok

Az akadálymentesítés elmaradásának oka:

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. melléklete rendelkezik a vagyonnyilatkozat tartalmi és formai követelményeiről, melynek része a nyilatkozatot tevő aláírása. A Hatóság elnöke és elnökhelyettesei által készített vagyonnyilatkozatok papír alapon hiteles dokumentumok. A Hatóság honlapján a nyilatkozatot tevők aláírásával hitelesített, eredeti nyilatkozatokról készített, nem akadálymentes másolatok kerültek közzétételre.  

  1. A Hatóság 2020. évet megelőzően született információszabadság jelentései

Az akadálymentesítés elmaradásának oka:

A 2020. január 1. előtt született jelentések Hatóság honlapján történő közzététele vonatkozásában az akadálymentes szerkesztési gyakorlatot a Hatóság nem minden esetben alkalmazta. Figyelembe véve a nagyszámú dokumentumot, ezek utólagos akadálymentesítése aránytalan terhet ró a Hatóságra.

  1. A Hatóság adatvédelmi ügyben hozott döntései jogszerűségének bírósági felülvizsgálata tárgyában született határozatok

Az akadálymentesítés elmaradásának oka:

A közigazgatási perben hozott határozatok közzétételével a Hatóság célja, hogy tájékoztatást adjon arról, hogy mely közzétett döntésével szemben kezdeményeztek közigazgatási pert és az milyen határozattal zárult, azonban a bíróság a határozatokat a Hatóság részére teljes terjedelmében, anonimizálás nélkül küldi meg, melyeket a Hatóság a személyes és/vagy védett adatok anonimizálását követően nem tud akadálymentes formában közzétenni.

A határozatok azonban akadálymentesen elérhetőek a birosag.hu weboldalán, a https://eakta.birosag.hu/anonimizalt-hatarozatok linken keresztül. A közzétételről a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik.

  1. Jogszabály-véleményezések

Az akadálymentesítés elmaradásának oka:

A jogszabály-véleményezések Hatóság honlapján történő közzététele vonatkozásában az akadálymentes szerkesztési gyakorlatot a Hatóság nem alkalmazta. Figyelembe véve a nagyszámú dokumentumot, ezek utólagos és tömeges akadálymentesítése aránytalan terhet ró a Hatóságra.

Akadálymentes alternatíva

A Hatóság akadálymentes alternatívaként vállalja, hogy amennyiben ez technikailag lehetséges, a felhasználó egyedi igénye alapján, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül elkészíti és az igénylő rendelkezésére bocsátja az általa megjelölt tartalom akadálymentes PDF-változatát. A Hatóság az akadálymentes PDF-et a felhasználónak megküldi, illetve a honlapon közzétett, nem akadálymentes változatot akadálymentesre cseréli.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat eredeti változata 2021. január 28-án készült, a Hatóság önértékelése alapján. A nyilatkozatot a Hatóság legutóbb 2023. december 19-én vizsgálta felül.

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságok az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, e-Papír szolgáltatáson keresztül[1] vagy postai úton[2] jelezhetők. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a Hatóság Adatvédelmi Megfelelőségi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya felelős. A Honlap tv. 4. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a Honlap tv. 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a Hatóságtól.

A Honlap tv.-ben foglalt akadálymentesítési követelmények megsértése esetén a Honlap tv. 5. § (2) bekezdése alapján az ellenőrző szervezet kérelem alapján, vagy hivatalból ellenőrzést folytat.

Hivatalos jóváhagyás

A jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Budapest, 2023. december 19.

Dr. habil. Péterfalvi Attila

elnök

c. egyetemi tanár

 

[1] https://naih.hu/online-ugyinditas/388-egyeb

[2] https://naih.hu/files/1_1_2020-10-22.pdf