Európai Adatvédelmi Testület (Testület, European Data Protection Board, EDPB)

Független európai uniós szerv, mely egyesíti az Európai Gazdasági Térség országainak nemzeti adatvédelmi hatóságait (nemzeti felügyeleti hatóságai), valamint az európai adatvédelmi biztost (EDPS) és amely felváltotta a 95/46/EK irányelvvel 29. cikke alapján létrehozott munkacsoportot (ún. 29-es munkacsoport).

 Feladata, hogy

 • biztosítsa az általános adatvédelmi rendelet következetes alkalmazását és támogassa az együttműködést az Unióban a felügyeleti hatások között. Az adatvédelmi hatóságok felelősek az adatvédelmi jogszabályok nemzeti és határokon átnyúló szintű végrehajtásáért az egyablakos mechanizmuson keresztül történő együttműködés révén.
 • kötelező erejű határozatokat hozzon olyan határokon átnyúló ügyekben, amelyekben nem született konszenzus.
 • a bűnüldözési irányelv további hatásköröket határoz meg a Testület, az elnök és az elnökhelyettesek, valamint a titkárság számára;
 • az uniós jog egyéb rendelkezései további feladatokat róhatnak a Testületre.

Az eljárási szabályzat  tartalmazza a Testület legfontosabb működési szabályait. Az EDPB-t annak elnöke (Anu Talus), valamint két öt évre megválasztott alelnök vezeti, munkáját az EDPS által biztosított titkárság segíti.

Hasznos linkek:

 

 1. Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) iránymutatásai
  (GDPR 70. cikk (1) bekezdés d-m) pontjai alapján), a legújabbak egyelőre csak angol nyelven, a 29-es Munkacsoport által korábban kibocsátott, de már a GDPR alkalmazására vonatkozó iránymutatások részben (ld. lentebb) hatályosak!)
  A 29-es Mcs. által elfogadott, hatályos iránymutatások
  (Figyelem: ahol az eredeti iránymutatás helyett az EDPB új állásfoglalást tett közzé, a hatályos iránymutatás nyitható meg!)
 2. Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) vélemények 
 3. Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) kötelező erejű döntések (GDPR 65-66. cikke)
 4. EDPB nyilvános elektronikus nyilvántartás: a GDPR 70. cikk (1) bekezdés y) pontja alapján az egységességi mechanizmus keretében kezelt ügyekkel kapcsolatban a felügyeleti hatóságok és a bíróságok által hozott határozatokról (pl. az EDPB vitarendezési eljárásában hozott kötelező erejű döntés alapján a fő felügyeleti hatóság által hozott határozat, a GDPR 64. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó felügyeleti hatósági döntések). A nyilvántartás az alábbi linken érhető el: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-decisions_en?page=0
 5. Ún. egyablakos ügyintézés (one-stop shop – OSS) keretében hozott nyilvános, anonimizált, bármely uniós adatvédelmi hatóság által hozott, a személyes adatok határon átnyúló kezelésével járó ügyben hozott végleges határozat: Final One Stop Shop Decisions | European Data Protection Board (europa.eu)

A NAIH mint fő felügyeleti hatóság eddig tizenkét ügyben hozott végleges döntést

 NAIH/6103/2019 .pdf
 NAIH/1647-6/2022 .pdf
 NAIH/2104-7/2021 .pdf
 NAIH/2020/2305-7 .pdf

 NAIH/3561-4/2022

.pdf
 NAIH/3974-1/2021 .pdf
 NAIH/4044-5/2020 .pdf
 NAIH/4204-3/2020 .pdf
 NAIH/4495-8/2018 .pdf
NAIH/5815-4/2020 .pdf
NAIH-5369/2023. .pdf
NAIH-3232-4-2020 .pdf