Általános információk a vízumpolitikáról:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_hu?etrans=hu

Általános információk a vízuminformációs rendszerről:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-information-system_hu?etrans=hu

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0767-20230803

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32009R0810

A Tanács 2008/633/IB határozata a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02008D0633-20190611

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1806/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1806-20230515

Az Európa Parlament és a Tanács (EU) 2017/1370 rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1370

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1134 rendelete a Vízuminformációs Rendszer megreformálásának céljából a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1860, az (EU) 2018/1861, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint
a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1134-20210713

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1133 rendelete a 603/2013/EU,
az (EU) 2016/794, az (EU) 2018/1862, az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek
az egyéb uniós információs rendszerekhez a Vízuminformációs Rendszer céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1133&qid=1715240698233