Az 1997-ben A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 517/97/EK tanácsi rendelettel (CIS Rendelet) felállított CIS (Váminformációs Rendszer) az Európai Bizottság által üzemeltetett informatikai rendszer, amelynek célja a közösségi vámügyi és mezőgazdasági szabályok megsértésének megelőzése, felderítése és üldözése. A Vámügyi Információs Rendszer célja, hogy adattartalmával segítse az Unió tagállamaiban a vámügyi hatóságok együttműködését, a vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő tevékenységek feltárását, a vonatkozó uniós jogszabályokat súlyosan sértő cselekmények megelőzését és megakadályozását. A Vámügyi Információs Rendszer egy központi adatbázisból áll, amelyhez a nemzeti nyilvántartásoktól elkülönített terminálokon, az arra felhatalmazott hatóságok férhetnek hozzá adatfeltöltés vagy lekérdezés céljából.

2003-ban a CIS keretén belül, de külön adatbázisban létrehozták az ún. Vámügyirat-azonosítási Rendszert (FIDE), amelynek célja, hogy lehetővé tegye az Európai Bizottság, vagy a vámügyi nyomozás végrehajtásáért felelős és kijelölt nemzeti hatóságok számára, hogy az egyes személyekkel kapcsolatos vizsgálat során, vagy a velük kapcsolatos nyomozás esetén beazonosítsák a személlyel összefüggő korábbi adatokat.

A CIS Rendeletet az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/1525 rendelete módosította. A Váminformációs Rendszer működését és használatát szabályozza továbbá az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló 2009/917/IB (2009. november 30.) tanácsi határozat.

 

A CIS rendszerben kezelt adatok

A CIS rendszerben azon személyek személyes adatait kezelik, akik ellen vizsgálat indult az uniós vámügyi és mezőgazdasági szabályok megsértésének gyanúja miatt. A tárolt adatokat évente felülvizsgálják, és azon adatokat, amelyek a CIS céljának eléréséhez már nem szükségesek, törlik. A CIS-ben szereplő adatokat a tagállamok megosztják egymással, de azok továbbításához az adatot bevivő tagállam engedélye szükséges.

A CIS rendszerben az alábbi személyes adatok kezelhetők:

 • név, leánykori név, utónevek, korábbi családnevek és felvett nevek;
 • születési idő és hely;
 • állampolgárság;
 • nem;
 • a személyazonosító okmányok (útlevelek, személyazonosító kártyák, vezetői engedélyek) száma, kiadásának helye és ideje;
 • cím;
 • különös objektív és állandó fizikai jellemzők;
 • figyelmeztető kód, amely korábbi fegyveres, erőszakos cselekményre vagy szökésre utal;
 • az adatfelvétel oka;
 • javasolt intézkedés;
 • a szállítóeszköz rendszáma.

Megfigyelés és jelentéstétel, leplezett megfigyelés, célzott ellenőrzés és operatív elemzés esetén a fentieken túl az alábbi adatok is kezelhetők:

 • az a tény, hogy a jelentésben szereplő árut, szállítóeszközt, vállalkozást vagy személyt megtalálták;
 • az ellenőrzés helye, időpontja és indoka;
 • az útvonal és az úti cél;
 • az érintett személyt kísérő személyek és a szállítóeszközben lévő személyek;
 • az alkalmazott szállítóeszköz;
 • a fuvarozott tárgyak;
 • az áru, a szállítóeszköz, a vállalkozás vagy a személy megtalálásának közelebbi körülményei

A kezelhető adatok teljes listáját a Rendelet 25 – 28. cikke tartalmazza.

 

Személyek jogai

A CIS rendszerben kezelt adatok védelmét szigorú szabályok biztosítják, az adatokat kizárólag vámügyi és mezőgazdasági szabályok megsértésének megelőzése, felderítése és üldözése érdekében lehet kezelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak olyan személyről vihető fel adat, akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel e szabályokat sértő tevékenység miatt. Az adatok minőségéért a tagállamok felelnek, az adatgyűjtés csak törvényes eszközökkel történhet. A rendszerben nem tárolható ún. különleges adat, azaz faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat. Az adatokat csak a CIS céljainak eléréséhez szükséges ideig lehet megőrizni.

Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az egyes személyeknek joga van ahhoz, hogy kérelem benyújtása esetén információt kapjon arról, hogy a CIS rendszerben milyen adatokat kezelnek róla a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje, a jogellenesen kezelt adat törlését kérje, bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében.

A kérelmeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtani, a következő elérhetőségek valamelyikén:

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Levelezési cím: 1373 Budapest, Pf. 561.

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel: +36 (1) 428-5100

Fax: +36 (1) 428-5509

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: http://nav.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Balaska Andrea (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A kért tájékoztatás nyújtását a hatóság indokolt esetben megtagadhatja, de tájékoztatni köteles a kérelmezőt ennek tényéről és jogalapjáról. A hatóság döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet felülvizsgálatot kezdeményezni.