Az Európai Parlament és a Tanács 2018. szeptember 5-én fogadta el rendeletét az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról. A rendeletek célja, hogy megerősítsék a schengeni térségbe vízummentesen utazó nem európai uniós polgárok biztonsági ellenőrzését. Az ETIAS lehetővé teszi előzetes ellenőrzések elvégzését és – szükség esetén – az utazási engedély kiadásának megtagadását az olyan, vízummentességet élvező, harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik a Schengeni térségbe kívánnak beutazni. A rendszer hozzájárul majd a belső biztonság javításához, az illegális bevándorlás megelőzéséhez, a közegészségügy védelméhez és a határátlépés idejének lerövidítéséhez azzal, hogy már a külső határokra való megérkezésük előtt azonosítja azokat a személyeket, akik a fenti szempontok valamelyike tekintetében kockázatot jelenthetnek.

ETIAS.png

Az ETIAS egy automatizált informatikai rendszer, amelyet azért hoztak létre, hogy azonosítsanak bármely biztonsági vagy irreguláris migrációra vonatkozó kockázatot, amelyet azon vízummentességet élvező látogatók jelenthetnek, akik a schengeni térségbe utaznak, de egyidejűleg biztosítsák az alapjogok tiszteletben tartását és az adatvédelmet. A nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) fejleszti, és a tervek szerint 2025 közepétől megkezdi működését.

A vízummentes harmadik országbeli állampolgároknak tehát a schengeni határon való belépés előtt be kell majd regisztrálni ebbe a rendszerbe, amely egy előzetes ellenőrzésnek veti őket alá. Az online igénylőlap kitöltését követően a rendszer ellenőrzéseket végez az uniós határvédelmi és biztonsági információs rendszerekben.

Az egyes kérelmekben megadott információkat automatikusan össze fogják vetni más uniós és releváns Interpol-adatbázisokkal annak eldöntése érdekében, hogy fennállnak-e olyan indokok, amelyek alapján az utazási engedély kiadását meg kell tagadni. Ha a rendszer nem ad ki találatot, vagy nincsenek további elemzést igénylő adatok, az utazási engedélyt rövid időn belül automatikusan ki fogják adni.

Ha a rendszer találatot ad ki, vagy további elemzést igénylő adatot talál, a kérelmet az illetékes hatóságok fogják manuálisan feldolgozni. Ebben az esetben az ETIAS központi egység először azt ellenőrzi, hogy a kérelemfájlban rögzített adatok megfelelnek-e a találatot eredményező adatoknak. Egyezés esetén, vagy amennyiben az egyezés továbbra is kétséges, a kérelmet a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége dolgozza fel manuálisan. Az engedély kiadására vagy a találatot eredményező kérelem elutasítására legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 96 órán belül – vagy ha a kérelmezőnek további információkat kell benyújtania, a további információk kézhezvételétől számított 96 órán belül – sor fog kerülni. Ez az időtartam legfeljebb 14 nappal meghosszabbítható, ha további információkat vagy dokumentumokat szükségesek, illetve legfeljebb 30 nappal, ha az igénylőt interjúra hívják meg.

A légi és a tengeri fuvarozóknak beszállítás előtt ellenőrizniük kell majd, hogy az utazási engedély megszerzésére kötelezett harmadik országbeli állampolgárok rendelkeznek-e érvényes utazási engedéllyel. Az ETIAS működésének megkezdésétől számított három év elteltével ez a kötelezettség a szárazföldön távolsági busszal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozókra is vonatkozni fog.

Az utazási engedély nem fog automatikus beutazási vagy tartózkodási jogot biztosítani: a végső döntést a határőr fogja meghozni.

Az ETIAS utazási engedély három évig lesz érvényes, vagy a kérelemben használt úti okmány lejártáig – attól függően, hogy melyik következik be előbb. A kiadott utazási engedélyeket meg kell semmisíteni vagy vissza kell vonni, amint nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadásuk feltételei nem teljesültek, illetőleg már nem teljesülnek. Azon kérelmezőket, akiknek elutasították az utazási engedély iránti kérelmét, megilleti a jogorvoslati eljáráshoz való jog. A jogorvoslati eljárást a kérelemről szóló határozatot meghozó uniós tagállamban, e tagállam nemzeti jogának megfelelően folytatják le.

Az ETIAS jelenleg még nem üzemel, várhatóan 2025 közepétől kezdi meg működését.

 

További információ:

official ETIAS website

ETIAS — The European Travel Information and Authorisation System — factsheet (European Commission)

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)

FAQs on ETIAS (europa.eu)