Az EES egy automatizált informatikai rendszer, amely rögzíti a nem uniós országokból érkező utazók be- és kilépéseit a külső határoknál. Azokra alkalmazandó, akiknek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumra van szükségük, valamint a vízummentességet élvező nem uniós országok polgáraira.

A határregisztrációs rendszer kiváltja az útlevelek lebélyegzésének követelményét harmadik országbeli állampolgárok esetében és segíti a terrorizmus és egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelmet is.

Az (EU) 2017/2226 rendelet által létrehozott EES, egy közös elektronikus rendszer, amely:

  • a harmadik országbeli állampolgárok EU határain történő be- és kilépéseinek dátumát, időpontját és helyét rögzíti és tárolja; továbbá
  • automatikusan kiszámítja engedélyezett tartózkodásuk időtartamát és figyelmeztető jelzéseket hoz létre az uniós tagállamok számára az engedélyezett tartózkodás időtartamának lejártakor.

Az EES:

  • azon utazókra alkalmazandó, akik átlépik a schengeni térség külső határait és vízumkötelezettség hatálya alá tartoznak, beleértve a bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult, vízummentességet élvező utazókat is;
  • azon harmadik országbeli állampolgárok adatait is rögzíti, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából való beléptetését megtagadták;
  • a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok külső határain, valamint azon tagállamok határain fog működni, amelyek – a rendszer működésének megkezdésekor – még nem teljeskörűen alkalmazzák a schengeni vívmányokat, de sikeresen átmentek a schengeni értékelési eljáráson és a VIS-hez passzív hozzáférést, míg a Schengeni Információs Rendszerhez teljes hozzáférést kaptak.

Az EES a személyazonosságra és az úti okmányokra vonatkozó, valamint biometrikus adatokat tárol. Ezek az adatok:

  • 3 évig kerülnek megőrzésre azon utazók esetén, akik tiszteletben tartották a rövid távú tartózkodás szabályait, valamint 5 évig azok esetében, akik túllépték a számukra engedélyezett tartózkodási időtartamot;
  • a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok, a vízumkiadó hatóságok, valamint a harmadik országbeli állampolgárok belépésre vagy tartózkodásra való jogosultságának feltételeit ellenőrző hatóságok számára hozzáférhetők.

A terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából a kijelölt bűnüldöző hatóságok és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) az EES-adatok lekérdezését kérelmezheti.

Az eu-LISA felel a rendszer kifejlesztéséért és működtetéséért, többek között a VIS kiigazításáért az EES és a VIS központi rendszerei közötti interoperabilitás biztosítása céljából.

Az EES jelenleg még nem üzemel.

A következő országok fogják az EES-t használni:

ees_countries.png

További tájékoztatás:

official EES webite

Entry/Exit System (EES)

Entry/Exit System (EES)Entry/Exit System (EES)— factsheet (European Commission)