1. Budapesti adatvédelmi konferenciák

https://naih.hu/budapest-springconf/index.html

Home - Spring Conference 2023 - Hungary

  1. Európa Tanács

Council of Europe Data Protection website - Data Protection (coe.int)

+Hasznos link: https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/hungary-becomes-the-30th-party-to-ratify-the-protocol-amending-convention-108-known-as-convention-108-1

Magyarország ratifikálta az Európa Tanács megújított adatvédelmi egyezményét (ún. 108+ Egyezmény). Az Európa Tanács 108. adatvédelmi egyezménye a személyes adatok gépi feldolgozásának tárgyában 1998 óta a magyar jog része (kihirdette az 1998. évi VI. törvény). Az 1981-ben született egyezmény  érdeme, hogy nemzetközi jogi dokumentumokban itt szerepel először a magánélet védelméből levezetve, de attól függetlenítve a személyes adatok védelméhez való jog, valamint a mai napig ez a legnagyobb területi hatállyal rendelkező kötelező nemzetközi jogi adatvédelmi norma. A 108. Egyezmény modernizálására vonatkozó határozatot követően a 2011-ben folytatott nyilvános konzultáció folyományaként 2018-ra megerősítést nyerhetett a modernizáció két fő célkitűzése: az alapelvek változatlan tisztelete mellett a digitális korszak kihívásaira való reflektálás, valamint az egyezmény nyomon követési mechanizmusának megerősítése. Magyarország most 30. országként ratifikálta a 108+ Egyezményt (melynek hatályba lépéséhez 38 aláírás szükséges).

  1. Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Adatvédelem, magánélet és új technológiák | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu)

  1. Global Privacy Assembly

https://globalprivacyassembly.org/

  1. Berlini Munkacsoport (International Working Group on Data Protection in Technology)

www.iwgdpt.org