Mi az a belső piaci információs rendszer (IMI)?

A belső piaci információs rendszer (Internal Market Information System, IMI) az Európai Bizottság által kifejlesztett és fenntartott informatikai eszköz, amely elősegíti az uniós jogszabályok gyakorlati végrehajtásában részt vevő közigazgatási szervek közötti információcserét. Az IMI segítségével a hatóságok több, az egységes piaccal kapcsolatos szakpolitikai területen is könnyebben tudnak eleget tenni a határokon átívelő igazgatási együttműködés tekintetében rájuk háruló kötelezettségeknek. Az IMI jelenleg 17 szakpolitikai területen összesen 67 különböző igazgatási együttműködési eljárás lebonyolításához nyújt támogatást és a rendszer kismértékű fejlesztéssel további szakpolitikai területeken is támogatni tudja az információcserét.

A Bizottság felelős a rendszer fenntartásáéért és technikai működéséért, amely költségeit az EU általános költségvetéséből fedezik. A Bizottságnak nincs hozzáférése az IMI-ben tárolt személyes adatokhoz, azokat a tagállamok nemzeti IMI koordinátorai (más néven: NIMIC) kezelik, akik egyben  kapcsolattartó személyként is szolgálnak a nemzeti illetékes hatóságok és a Bizottság számára.

IMI map

 

Jogi háttér


Az IMI-t a Bizottság 2008/49/EK határozata hozta létre, amelyet hatályon kívül helyezett és felváltott az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről.

Ki használhatja az IMI-t?

Az IMI-hez csak IMI-felhasználók rendelkeznek hozzáféréssel. Az IMI-felhasználók az illetékes hatóságok, az IMI-koordinátorok, a Bizottság és az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek által felhatalmazott és regisztrált természetes személyek, akik az tagállamok országos és területi hatóságainál dolgoznak. Ezen személyek kapnak hozzáférést az online felülethez, amelyen keresztül megismerhetik a rendszerben tárolt személyes adatokat.

Adatvédelmi szabályok

Közös alapelvek vonatkoznak az IMI rendszerben történő személyes adatok kezelésére:
Célhoz kötöttség: személyes adat csak az IMI céljával összeegyeztethető céllal kezelhető (A rendelet 13. cikke);


A személyes adatok megőrzésével kapcsolatos szabályok (14-15. cikkek)
Speciális szabályok a különleges adatkategóriák feldolgozásával kapcsolatban (16. cikk);  
Adatbiztonság: adatbiztonsági intézkedések meghozatala a személyes adatok védelmének biztosítására a 95/46/EK irányelvvel összhangban (17. cikk);

  
Tájékoztatás, adatokhoz kapcsolódó betekintési, helyreigazítási és törlési jog (18-19. cikkek);
Felügyelet: a nemzeti IMI szereplőket a nemzeti illetékes adatvédelmi hatóságok felügyelik. Az európai adatvédelmi biztos (EDPS) felügyeli az Európai Bizottság személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységét (21. cikk);


A személyes adatok harmadik országba (EGT térségen kívüli országok) csak akkor továbbíthatóak, ha bizonyos feltételek teljesülnek: az információkat uniós jogi aktus rendelkezése szerint dolgozzák fel; ez nemzetközi megállapodással összhangban van, és a harmadik ország biztosítja személyes adatok megfelelő védelmét (23. cikk).
A Bizottság az IMI adatvédelmével kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekről szóló tájékoztatóját az alábbi honlapon tette közzé: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_hu.htm

Az adatalanyok jogai


Az IMI felhasználóinak a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatniuk kell az adatalanyokat a személyes adataiknak az IMI rendszerben való kezeléséről, továbbá a jogaikról és e jogok gyakorlásának módjáról, beleértve az adatkezelőnek és – amennyiben létezik ilyen – az adatkezelő képviselőjének a személyazonosságát és elérhetőségét is. Az adatalanyok a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hatékonyan gyakorolhatják a hozzáférési jogukat, vagy kérhetik a pontatlan vagy hiányos adatainak helyreigazítását és a jogellenesen feldolgozott adatok törlését. A helyreigazításokat és a törléseket a felelős IMI-szereplő a lehető leghamarabb, de legkésőbb az adatalany kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül elvégzi.

Hogyan gyakorolhatom a jogaimat?

Általános szabályként ahhoz a hatósághoz kell fordulni, amely gyűjti és/vagy kezeli az adatokat és azt feltöltötte az IMI rendszerbe. Ha Ön nem rendelkezik ezen információkkal, akkor a nemzeti IMI koordinátorhoz fordulhat:

Nemzeti IMI Koordinátor (NIMIC)

EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály

Igazságügyi Minisztérium

Tel: +36 1 795 7862

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: https://eujog.im.kormany.hu/belso-piaci-informacios-rendszer-imi

Ha az Ön kérelme egy másik országot érint, akkor teljes körű tájékoztatást a következő weboldalon talál:

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_hu.htm

Amennyiben Ön nem elégedett a hatóságok válaszaival, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Belső piaci információs rendszer