Az uniós jog értelmében a nemzeti bíróságok a büntetőeljárásokban kötelesek figyelembe venni az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteket is. A korábbi ítéletekre vonatkozó információk tagállamok közötti cseréjének támogatására a 2009/315/IB kerethatározat alapján létrejött Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) 2012 áprilisa óta működik és decentralizált módon nyújt lehetőséget a bűnügyi nyilvántartási információk elektronikus úton történő továbbítására a tagállamok központi hatóságai számára.

ECRIS:

  • biztosítja a büntetőítéletekre vonatkozó információknak az uniós országok közötti egységes és gyors cseréjét
  • könnyű hozzáférést biztosít a bírák és ügyészek számára az érintett személyek bűnügyi előéletére vonatkozó átfogó információkhoz, beleértve azt is, hogy az érintett személyt korábban mely uniós országokban ítélték el
  • megszünteti annak lehetőségét, hogy az elkövetők elkerüljék korábbi ítéletük következményeit egy másik uniós tagállamban

Az ECRIS lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy információhoz jussanak az uniós polgárokról, azonban nem veszi kellőképpen figyelembe a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos megkeresések sajátosságait. Jóllehet az ECRIS-en keresztül már jelenleg is lehetőség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcserére, ennek hatékony, gyors és pontos kivitelezésére nem áll rendelkezésre közös uniós eljárás vagy mechanizmus. Ezen információk eléréséhez ugyanis egyenként fel kell venni a kapcsolatot az érintett uniós országokkal.

2017-ben az Európai Bizottság rendeletjavaslatot terjesztett elő egy központosított ECRIS-TCN rendszer létrehozásáról, amelyet a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) fog működtetni. 2019 tavaszán megállapodás született e rendeletről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról létrehozza a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben hozott korábbi ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló rendszert (a továbbiakban: ECRIS-TCN). A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll.

Az ECRIS-TCN olyan centralizált rendszer lesz, amely a feltöltött személyazonosító adatok alapján lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy azonosítsák a harmadik országbeli személyekkel szemben valamely tagállamban hozott korábbi ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamo(ka)t annak érdekében, hogy a központi hatóságoknak csak a találatban jelzett központi hatóságok számára kelljen kérelmet küldenie az ECRIS-en, ne pedig az összes tagállamnak. Az ECRIS-TCN „találat/nincs találat” elven fog működni, azaz a rendszer a tagállamokban elítélt összes harmadik országbeli állampolgár személyazonossági adatait (alfanumerikus és biometrikus adatok) tartalmazza. Egy keresési mechanizmus lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy online keressenek az indexben. A „találat” azt a tagállamo(ka)t azonosítja, amely(ek) egy adott harmadik országbeli állampolgárt elítélték. Az azonosított tagállam(oka)t ezután felkérhetik, hogy a létrehozott ECRIS-en keresztül szolgáltassanak teljes körű bűnügyi nyilvántartási információkat.

 

További tájékoztatás:

ECRIS-TCN Information Leaflet

Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/884 irányelve (2019. április 17.) a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról