Információszabadságot érintő releváns jogszabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (III. Fejezet)

https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2016-301-20-22

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2005-305-20-22

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/2009-122-00-00

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/2018-54-00-00

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/2007-181-00-00

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2008-67-20-22

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi LIII. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/2009-53-00-00

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

https://njt.hu/jogszabaly/1995-53-00-00

A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2005-311-20-22

A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szó 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

https://njt.hu/jogszabaly/2010-301-20-22

Egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm.rendelet [1. § (1) bekezdés, 2. §]

https://njt.hu/jogszabaly/2022-190-20-22

Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&qid=1656511815306&from=HU