A TFTP Megállapodás hatálya alatt kezelt személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, javítás, törlés és zárolás igénylése iránti eljárás menetéről

 

Általános tájékoztató

Az Európai Unió és az Egyesült Államok 2010. június 28-án írta alá az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodást ( TFTP Megállapodás ), amelynek célja, hogy egy nemzetközi szerződés keretében szabályozza az Európai Unió és az Egyesült Államok között a terrorizmus elleni harc keretében folytatott információk cseréjét. A 2010. augusztus 1-én hatályba lépett megállapodás ezidáig hatékony eszköznek bizonyult a hatóságok számára terrorcselekmények elkövetésének megelőzéséhez, azonban a megállapodás alapján a felek elsősorban pénzügyi adatok millióit kezelik és továbbítják évente. Ezért a TFTP Megállapodás összhangban az uniós és nemzeti szabályokkal számos adatvédelmi garanciát tartalmaz az uniós állampolgárok személyes adatainak védelme érdekében. Ilyen a TFTP Megállapodás 15. cikke szerinti tájékoztatáshoz, valamint a 16. cikk szerinti helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz való jog is.

Az eljárás

A TFTP Megállapodás 15. cikke lehetőséget nyújt az uniós állampolgároknak, hogy tájékoztatást igényeljenek arról, hogy a program keretében milyen személyes adatot kezelnek róluk. Ezen túl a TFTP Megállapodás 16. cikke szerint az, akiről adatokat kezelnek, a program keretein belül kérheti adatai helyesbítését, törlését és, vagy zárolását. A TFTP Megállapodás értelmében azonban az állampolgárok ezen jogaikat a nemzeti adatvédelmi hatóságukhoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) benyújtott kérelem alapján, az alábbi formanyomtatványok kitöltésével és mellékleteik megküldésével gyakorolhatják.

A kérelmet a NAIH továbbítja az annak elbírálására jogosult USA Pénzügyminisztériumának (US Treasury Department).


"A" formanyomtatvány: Személyazonosság ellenőrzésére szolgál, a formanyomtatványt teljes egészében ki kell tölteni és alá kell írni. Emellett szükséges még csatolni a kérelmező jogosítványának, útlevelének, személyi igazolványának másolatát, amely tartalmazza fényképét és aláírását.
(Az egyes tagállamok állampolgáraitól elfogadható okmányok listája )

A fenti dokumentumokat a NAIH a személyazonosság ellenőrzése szempontjából megvizsgálja, de NEM küldi meg az USA Pénzügyminisztériumának, azokat az eljárás befejezésétől számított 6 hónapig őrzi, majd megsemmisíti. (Ezen eljárás csak az Európai Unió állampolgáraira, vagy az egyik tagállam által kibocsátott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre alkalmazható.)

"B" formanyomtatvány: TFTP Megállapodás 15. cikke szerinti tájékoztatás igénylésére irányuló kérelem. A formanyomtatványt teljes egészében ki kell tölteni és alá kell írni.

"C" formanyomtatvány: TFTP Megállapodás 16. cikke szerinti helyesbítés, törlés, zárolás igénylésére irányuló kérelem. A formanyomtatványt teljes egészében ki kell tölteni és alá kell írni.

"D" formanyomtatvány: Meghatalmazás a NAIH részére, hogy a kérelmező nevében megkeresse az USA Pénzügyminisztériumát, és hogy a kérelemmel kapcsolatos személyes adatokat kezelje és továbbítsa.


Ha kérelmező az üggyel kapcsolatban egyéb információt, adatot kíván megosztani a NAIH-al és/vagy az USA Pénzügyminisztériumával, azt egy külön kísérő levélben teheti meg. A levélben nyilatkoznia kell arról is, hogy a NAIH megoszthatja-e ezeket az adatokat az USA Pénzügyminisztériumával (kifejezett felhatalmazás nélkül a formanyomtatványokon túl közölt adatokat a NAIH nem osztja meg harmadik féllel).

A kérelem valamennyi mellékletének beérkezését követően a NAIH továbbítja a B és/vagy C, továbbá a D formanyomtatványokat az USA Pénzügyminisztériumának, és haladéktalanul értesíti a kérelmezőt ez utóbbi válaszáról. A válasz azonban a TFTP program jellege miatt lehet, hogy csak részleges lesz.

A TFTP programról további információ (angol nyelven)