2.2 Közzétételi egység tárgya   

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  tevékenységéről szóló általános tájékoztató magyar és angol nyelven

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése. A Hatóság ellátja továbbá az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban, így különösen az általános adatvédelmi rendeletben a tagállami felügyeleti hatóság részére megállapított, továbbá az Infotv.-ben meghatározott egyéb feladatokat az ott meghatározottak szerint.

A Hatóság tevékenységéről részletesebben: https://naih.hu/hatosag-eljarasai

 

About the Authority

https://naih.hu/about-the-authority