Bendik Tamas

Dr. Bendik Tamás, LL.M.

 

Szakmai tapasztalat

 

2023. július – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

               általános elnökhelyettes

2018. április – 2023. július Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

               stratégiai elnöki főtanácsadó

2013. november – 2018. április Igazságügyi Minisztérium

               szakmai tanácsadó

2013. augusztus – 2013. november Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

               főosztályvezető-helyettes

2006. november – 2013. augusztus Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (és jogelődjei)

               jogi szakreferens; szakmai tanácsadó, megbízott osztályvezető

 

Szakmai tevékenység

 

Európai Unió Tanácsa, adatvédelmi szakértői csoport (DAPIX): 2012-2016.

Európai Bizottság, adatvédelmi munkacsoport: 2016-2017.

Európa Tanács, adatvédelmi tanácsadó bizottság (T-PD): 2019-

 

Oktatói tevékenység

 

ELTE Jogi Továbbképző Intézet Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzés

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai uniós adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

Tanulmányok

 

ELTE Jogi Továbbképző Intézet

Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász (LL.M.), 2018.

Kodifikátor (szabályozási) szakjogász (LL.M.), 2009.

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász (diploma minősítése: summa cum laude), 2007.

Helsingin Yliopisto (Helsinki Egyetem Jogtudományi Kar): Erasmus ösztöndíjas, 2005.

Mathias Corvinus Collegium: Nemzetközi kapcsolatok szakértő, 2007.

 

Szakvizsgák

 

Jogi szakvizsga (2012., kitűnő eredménnyel)

Közigazgatási szakvizsga (2009., kitűnő eredménnyel)

 

Elismerések

 

NAIH ezüst emlékérem „az uniós adatvédelmi reformcsomag elfogadásának folyamatában a magyar álláspont és a kapcsolódó hazai jogalkotási folyamat során a szakmai szempontok következetes képviseletében végzett kiemelkedő tevékenységéért” (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 2019.)

Miniszteri elismerő oklevél „az Igazságügyi Minisztériumban végzett kimagaslóan eredményes szakmai tevékenységért” (Igazságügyi Minisztérium, 2018.)

Köztársasági ösztöndíj - Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004., 2005., 2006.)

Évfolyamelső (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2003.)

Trefort emlékérem (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, 2002.)

 

Publikációk

 

Magyarázat a GDPR-ról ,1., 2. fejezet (Wolters Kluwer, Budapest, 2018., 2021., Szerk.: Dr. Buzás Péter, Dr. Péterfalvi Attila, Dr. Révész Balázs)

The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, „Hungary” fejezet (Congress Publications, Hága, 2020., Vol. 2., Szerk.: J.J. Rijpma)

A GDPR keletkezése és a magyar jogrendszerre gyakorolt hatása – In: Péterfalvi, Attila (szerk.) Szemelvények az információs jogok felügyeletének elmúlt 25 évéből, Budapest, Magyarország: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (2020) 79 -109., 90

Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei (elektronikus dok.), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, 2019.

Az adatvédelmi reformon innen és azon túl: változások a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozásban / Bendik Tamás, Galambos Gábor János. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 72-76.

 

Nyelvismeret

 

Angol (államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga, aktív nyelvhasználat, nemzetközi tárgyalások

Orosz (államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga)

Német (alapfokú nyelvtudás, kéttannyelvű általános iskola)

Francia (alapfokú nyelvtudás)