Dr. habil. Péterfalvi Attila András

 

Tanulmányok:

 • Középiskola: Veres Pálné Gimnázium angol tagozat

 • Egyetem: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Budapest
  (Diploma sz.: ELTE Ájk. LX.189/1981. cum laude minősítés)

 • Jogi szakvizsga (388/1983/3.)

 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet: Külkereskedelmi szakjogász (Diploma sz.: 15/1997-98.)

 • Tudományos fokozat: PhD (Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, 2014. november)

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács  - „habilitált doktor” cím az állam- és jogtudomány tudományágban (2022. december)


Nyelvismeret:

 • Angol középfokú, „C” típusú állami nyelvvizsga (száma: T.02218/1990.)

 • Orosz alapfokú  „C” típusú  állami nyelvvizsga (száma:  HD010-06551)                         


Oktatási tevékenység:

 

1986. óta oktat  többek között  az alábbiakban felsorolt felsőoktatási intézményekben magánjog, családjog,

polgári eljárásjog, személyiségi jogok, adatvédelem és információszabadság tárgyakat.

 • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (2021-ben címzetes egyetemi tanári cím) 
 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet (Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzés)

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődje az Államigazgatási Főiskola
  (nappali, esti, levelező és másoddiplomás BA és MA szakok)

 • Károli Gáspár Református Egyetem (2006-ban tiszteletbeli egyetemi tanári cím)

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2008-ban címzetes egyetemi tanári kinevezés)

 • Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Jogi Egyeteme (2010-ben díszdoktori cím)


Az információs jogokhoz kapcsolódó szakmai tevékenység:

Az Államigazgatási Főiskolán tudományos munkaként a személyiségi jogok és az adatvédelem összefüggéseit vizsgálta, az 1980-as évek végén a Központi Statisztikai Hivatal felkérése alapján részt vett az első (a rendszerváltás következtében elfogadásra nem került) adatvédelmi törvény tervezetének elkészítésében, véleményezésében.
Ehhez kapcsolódóan nyert el 1991-ben egy NATO ösztöndíjat: Információszabadság - Adatvédelem - Személyiségi jogok címmel.

 • Az adatvédelmi Biztos Irodájának munkájában külső szakértőként 1996-óta vett részt.

 • 2001. december 11-én az Országgyűlés hat évre megválasztotta adatvédelmi biztosnak.

 • 2008-tól 2011-ig az Országgyűlési Biztos Hivatalának hivatalvezetője.

 • 2012 január 1-től a köztársasági elnök a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökévé nevezte ki.


Ügyvédi tevékenység:

 • Péterfalvi és Társa Ügyvédi Iroda 1989-2001.


További szakmai életút:

 • 1981-1983. Veszprémi Városi Tanács VB. Igazgatási Osztály előadó

 • 1983. Szentgáli Hunyadi Mgtsz. jogi előadó

 • 1984-1986. Veszprémi Közúti Igazgatóság jogi főelőadó

 • 1986- Államigazgatási Főiskola (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) oktató


Egyéb megbízatások:

 • 1996-2000. választottbíró a Magyar Kézműves Kamara mellett szervezett Választottbíróságon.


Társadalmi tevékenység:

 • 1995. óta Lions klubtag (különféle klub szintű és országos megbízatásokkal).


Nemzetközi tevékenység:

 • 2010 -2015.   azEurópai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Igazgatótanácsának tagja


Publikációk száma:

 • könyvek, könyvfejezetek: 39

 • tudományos folyóirat: 15

 • angol nyelvű publikációk: 6