2.4 Közzétételi egység tárgya 

Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, jogorvoslati határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) illetékességi területe Magyarország területe. 

 

 

 

 

 

 Az Infotv. 52. § (4) bekezdése alapján a Hatóság vizsgálata ingyenes, a költségeket a Hatóság előlegezi és viseli. A 60. § (6) bekezdése szerint az adatvédelmi hatósági eljárásban a kérelmezőt költségmentesség illeti meg, a Hatóság előlegezi az olyan eljárási költséget, amelynek előlegezése a kérelmezőt terhelné.

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 

Frissítve: 2021.09.09.