A személyes adatok védelméhez (adatvédelem) és a közérdekű adatok nyilvánosságához (információszabadság) való jogokat közös, összefoglaló néven információs jogoknak nevezzük.

Ezek a jogok nagyon fontosak, ezért az Alaptörvényben is szerepelnek (alkotmányos alapjogok).

 

Miről szól az adatvédelem, milyen adatokat is kell védeni?

Személyes adat minden olyan adat, amely egy emberhez kapcsolódik, róla szól. Ilyen például

  • neved,
  • korod,
  • az, hogy melyik iskolába és osztályba jársz,
  • hol laksz,
  • hogy hívják a szüleidet,
  • mi a diákigazolványod száma.

 

Különleges adatok („többletvédelem”)

A személyes adatoknak van egy speciális kategóriája, az ún. különleges adatok köre, melyek még szigorúbb védelmet élveznek.

Például amikor azt mondjuk valakiről, hogy beteg, homoszexuális, kábítószerfüggő, színes bőrű vagy börtönben ült, akkor ezek mind az ő különleges adatai.

A különleges adatok kezelésénél még óvatosabban kell eljárni, hiszen itt különösen nagy sérelmet lehet okozni az érintettnek. A következmények az enyhe kellemetlenségtől az élet teljes ellehetetlenítéséig is terjedhetnek…

 

Bárkit megillet az adatvédelem


Mindegy, hogy az illető érintett hány éves, gyerek vagy felnőtt, kitűnő tanuló vagy már többször ismételt osztályt stb. – az adatvédelmi jogok mindenkit megilletnek.

 

Ki tudhat meg rólad adatokat?


Az adatvédelem lényege az, hogy illetéktelenek, arra nem jogosultak ne ismerhessék meg az adataidat, ne tudhassanak meg Rólad semmit. Te viszont megkérdezheted, hogy ki és milyen adatokat tart Rólad nyilván, kinek adja át ezeket, milyen célból és meddig tárolja.

 

Hozzájárulás


Az adatkezeléshez szükséges az érintett hozzájárulása, illetve sok esetben a törvény határozza meg, hogy ki, mikor, milyen célból és meddig végezhet adatkezelést.

Például a rendőri igazoltatásnál át kell adni a személyi igazolványt vagy az orvosnál a TAJ-kártyát.

Például az iskolát is törvény hatalmazza fel arra, hogy nyilvántartásokat (a naplót, az ellenőrzőt, a bizonyítványt stb.) vezessen Rólad, a bennük rejlő információkat pedig szüleid is megismerhetik.