Új projektet indít a Hatóság az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése érdekében.

Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

A PROJEKT CÍME:

„Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése”

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

996 514 441 Ft

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

(%-BAN):

 

100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projektje az információszabadság hazai helyzetének feltárását és gyakorlatának feltérképezését támogatja kiemelten 4 darab célirányos, célcsoportspecifikus elemző kutatás végrehajtása által. Célja a hazai jogszabályokban rögzített közzétételi kötelezettség gyakorlati megvalósulásának átfogó, mélyreható, komplex módszereket alkalmazó vizsgálata, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a jogalkotók részére ajánlások megfogalmazása és az eredmények disszeminációja. Az információszabadság, mint alapjog érvényesülése kapcsán a hazai gyakorlat széleskörű vizsgálata időszerűvé vált, hogy felszínre kerüljenek az esetleges problémák és hátráltató tényezők, melyek beazonosítását követően célzott megoldási, javaslatok megfogalmazásával a hozzáférhetőség javíthatóvá, a folyamatok pedig optimalizálhatóvá válhatnak.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA:

2022. december 31.