Az Európai Unió által finanszírozott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), a Brüsszeli Vrije Egyetem és egy brit tanácsadó és kutató-fejlesztő cég, a Trilateral Research Ltd. partnerségében 2017. november 1-től 2019. október 31-ig futó STAR (Support Training Activities on the data protection Reform) projekt során elért eredmények bemutatására az alábbi nemzetközi konferenciákon került sor:

 

Dátum Esemény Helyszín További információ az eseményről
2019. október 17 Adatvédelmi tisztviselők konferenciája Brüsszel Link
2019. október 22 Adatvédelmi biztosok nemzetközi konferenciája Tirana Link

 

A STAR projekt során a partnerek az uniós adatvédelmi hatóságokkal és adatvédelmi tisztviselőkkel folytatott, az általuk nyújtott GDPR-tárgyú képzésekre fókuszáló szóbeli és írásbeli interjúk során gyűjtött információk alapján azonosították azokat a nehézségeket, problémákat, amelyekből kiindulva olyan képzési anyagokat, valamint egy a képzési anyagok használatához segítséget nyújtó kézikönyvet dolgoztak ki, melyek segíthetik az adatvédelmi hatóságokat és az adatvédelmi tisztviselőket az általuk szervezett GDPR-ral kapcsolatos képzések lebonyolításában. A képzési anyagok kidolgozásának egyik fő szempontja az volt, hogy azok könnyen felhasználhatóak és az oktatók, illetve a hallgatóság igényeihez igazíthatóak legyenek.

Mind a brüsszeli, mind a tiranai rendezvény hallgatósága átfogó képet kapott arról, hogy a projekt végtermékeit jelentő képzési anyagok és kézikönyv hogyan, milyen szempontok alapján jött létre, és bemutatásra került, hogy a képzési anyagok legnagyobb részét kitevő, 11 témakört felölelő PowerPoint diasorok hogyan használhatók fel, azokat 
 az egyes diák mélységét és fontosságát is figyelembe véve  hogyan lehet az oktató és a hallgatóság igényeihez alakítani.

A projekt során az alábbi képzési anyagok kerültek kidolgozásra:

  • 11 PowerPoint prezentáció

          1.   Bevezetés az uniós adatvédelmi rendszerbe
          2.   A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai
          3.   Az érintetti jogok és azok gyakorlása
          4.   Az adatkezelők és adatfeldolgozók felelőssége
          5.   Az adatvédelmi tisztviselő szerepe
          6.   Az adatvédelmi hatóság szerepe
          7.   Technikai és szervezési intézkedések
          8.   Az adatvédelem kockázatalapú megközelítése
          9.   Adatvédelmi hatásvizsgálat
          10. Kommunikáció az adatvédelem területén
          11. Nem csak a GDPR 
 a GDPR kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések

  • Egyéb, a képzések lebonyolítását segítő anyagok:

           - jelenléti ív
           - értékelőlap
           - GDPR megfelelési ellenőrző lista
           - Bevezető a GDPR-hoz


A képzési anyagok mellett kidolgozásra került egy kézikönyv is, amely célja nem a GDPR egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez nyújt segítséget, hanem azzal a céllal jött létre, hogy az oktatók számára útmutatást nyújtson a STAR képzési anyagainak használatához, bemutassa, hogy a képzési anyagokat milyen esetekben lehet használni, valamint pedagógiai jellegű segítséget nyújtson a tapasztalatlanabb oktatók számára.

A kézikönyv hat fejezetből áll: Az 1. fejezet az interjúk során összegyűjtött visszajelzések alapján bemutatja a GDPR-ral kapcsolatos képzések nehézségeit; a 2. fejezet néhány jó képzési gyakorlatot mutat be és leírja, hogy egy jó képzésnek mit kell tartalmaznia; a 3. fejezetben a képzéseken felmerülő gyakori kérdések és válaszok kaptak helyet; a 4. fejezet a képzési anyagok felhasználásáról szól; az 5. fejezet azokat a forgatókönyveket, lehetséges helyzeteket tartalmazza, ahol a képzési anyagok felhasználhatók; a 6. fejezet pedig a képzési anyagoknak az oktatók és a hallgatóság igényeihez történő igazításához nyújt segítséget.
 

         
 

A STAR projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 (REC-RDAT-TRAI-AG-2016) programjának társfinanszírozásában, 769138 szám alatt futott 2017-2019 között.