A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), a Brüsszeli Vrije Egyetem és egy brit tanácsadó és kutató-fejlesztő cég, a Trilateral Research Ltd. partnerségében az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 (REC-RDAT-TRAI-AG-2016) programja által finanszírozott,  769138 számon, 2017-2019 között futó STAR I projekt (Support Training Activities on the data protection Reform) célja, hogy támogassa az adatvédelmi hatóságokat és adatvédelmi tisztviselőket az adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásáról szóló képzéseik lebonyolításában.

A konzorcium a projekt során szorosan együttműködött az adatvédelmi hatóságokkal és adatvédelmi tisztviselőkkel.  A projekt során kidolgozott képzési anyagok, valamint a kézikönyv elektronikus formában elérhetők az adatvédelmi hatóságok és az adatvédelmi tisztviselők számára, ezzel csökkentve az anyagi és humánerőforrás-ráfordításukat.

A STAR I projekt során a partnerek képzési anyagokat, valamint egy kézikönyvet dolgoztak ki az adatvédelmi hatóságok és az adatvédelmi tisztviselők számára, melyek segítséget nyújtanak számukra az érintettek adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazására való felkészítésben és képzésében. A képzési anyagok kidolgozásának egyik fő szempontja, hogy könnyen felhasználhatóak és a hallgatóság igényeihez igazíthatók legyenek, valamint EU-szerte egységesítsék az adatvédelmi hatóságok által nyújtott tájékoztatást, ezzel elősegítve a GDPR egységes alkalmazását.


A STAR projekt keretében kialakított képzési anyagok

A STAR azt a célt tűzte ki célul, hogy új képzési anyagokat hoz létre a GDPR-ról a különböző ágazatok részére kifejezetten az adott szektor igényeire és kihívásaira való tekintettel. A képzési anyagok akadémikusok, egy adatvédelmi hatóság és egy átfogó adatvédelmi tudással rendelkező vállalat közötti együttműködés keretében jöttek létre. Örömmel számolunk be róla, hogy a projekt során előállított oktatási anyagok már elérhetők és letölthetők az alábbi linken: https://naih.hu/eredmenyek.html, valamint angol nyelven a projekt honlapjáról (http://www.project-star.eu/training-materials).

A STAR Konzorcium 2019. október 17. napján az adatvédelmi tisztviselők részére rendezett konferenciát Brüsszelben, valamint részt vett a 41. alkalommal szervezett Adatvédelmi Biztosok Nemzetközi Konferenciája (ICDPPC) mellékeseményei közé felvett, adatvédelmi hatóságok részére rendezett panelen 2019. október 22-én.

Az elkészült 11 PowerPoint prezentáció:

 • Bevezetés az uniós adatvédelmi rendszerbe

 • A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai

 • Az érintetti jogok és azok gyakorlása

 • Az adatkezelők és adatfeldolgozók felelőssége

 • Az adatvédelmi tisztviselő szerepe

 • Az adatvédelmi hatóság szerepe

 • Technikai és szervezési intézkedések

 • Az adatvédelem kockázatalapú megközelítése

 • Adatvédelmi hatásvizsgálat

 • Kommunikáció az adatvédelem területén

 • Nem csak a GDPR  a GDPR kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések


Az egyes képzési modulok az oktató számára további útmutatást adnak az alkalmazandó pedagógia megközelítésről, linkeket tartalmaznak a további kiegészítő anyagokhoz és forrásokhoz, valamint iránymutatást adnak a diasorok adott hallgatóság igényeihez való igazításához.  A képzési anyagok felhasználásának támogatása érdekében egyéb, a képzések lebonyolítását segítő anyagokat állítottunk össze, mint például jelenléti ív, értékelőlap.  A képzési anyagok mellett kidolgozásra került egy kézikönyv is, amely útmutatás tartalmaz az oktatók számára a STAR képzési anyagainak használatához, valamint tartalmaz egy listát a többi GDPR képzés minőségének és átfogóságának értékeléséhez. A képzési anyagok a GDPR kihívásaira fókuszálnak, ideértve a mítoszok és félreértések kijavítását, valamint a különböző hallgatóság igényeinek kialakítását.


 

 

A STAR projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 (REC-RDAT-TRAI-AG-2016) programjának társfinanszírozásában, 769138 szám alatt futott 2017-2019 között.