EKOP 1.1.7-2012-2013-001

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex fejlesztése

Operatív Program:

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

A projekt költségvetése:

80.000.000 Ft

Támogató szervezet:

Miniszterelnökség KPIH

 

Közreműködő szervezet:

Miniszterelnökség KPLF

 

Kedvezményezett:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Megvalósítási időszak:

2013. május 2.  2015. augusztus 31.

 

 

A projekt célja, hogy a NAIH belső folyamatainak optimalizálásával együtt, kialakításra kerüljön egy korszerű IT rendszer. Kialakulnak az új elektronikus szolgáltatások (e-bejelentkezés és e-ügyindítás, belső workflow), illetve valós e-ügyintézés (On-line portálrendszer) megteremtésével magasabb színvonalon lássa el a feladatait, hozzájárulva ezzel a korszerű közigazgatáshoz.

A fenntarthatóság figyelembe vételével kivitelezett projekt célcsoportja valamennyi állampolgár.

A Kormány 1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 20112013. évi akciótervének elfogadásáról, valamint kiemelt projektek nevesítéséről az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 20112013. évi akciótervében és az Államreform Operatív Program 20112013. évi akciótervében a projektet: 1.1.7 prioritási kódszámmal nevesítette, ezzel támogatásra érdemesnek találta.
A projekt megvalósulásával létrejövő fejlesztések, beavatkozások a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( NAIH ) komplex működését tehát az összes előforduló államigazgatási ügyet, eljárást és folyamatot érintik.
A NAIH-ot létrehozó és működését szabályozó Infotv. szerint végzett feladatok végrehajtásának alapfeltétele a korszerű informatikai infrastruktúra és a kapcsolódó ügyfélbarát hatósági szolgáltatások. A projektjavaslatban kitűzött célok elérése esetén teljes mértékben kapcsolódik a korszerű államigazgatási keretek közé, ezzel együtt a magyar Konvergencia programhoz és az Európai Unió Strukturális Alapokról szóló jogszabályaihoz.
A projekt célrendszere egybevág az EKOP 1. és 3. prioritásainak célrendszerével és megfeleltethető az ÁROP 1. prioritásának az eljárások egyszerűsítésére és az elektronikai támogathatóságra való átalakításra vonatkozó céljával.

A projekt eredményeképpen egyrészt megújul/létrejön a NAIH komplex informatikai rendszere. Teljes körű workflow alapú ügyviteli rendszere és elektronikus ügyintézési lehetőségek kialakítására kerül sor az állampolgárok részére. Másrészt a Hatóság működési hatékonyságát javítják e-kormányzati megoldások alkalmazásával.

Végrehajtandó főbb feladatok:

  • Az elektronikus úton történő ügyfélkapcsolat kialakításához és a NAIH belső komplex munkafolyamat irányítási és adatfeldolgozó rendszerének kialakításához szükséges munkaállomások, szerverek, MFP eszközök és kapcsolódó IT hálózati infrastruktúra teljes körű Hardware és egyéb infrastrukturális eszközigények megoldása

  • Komplex hatósági munkafolyamat irányítási rendszer paramétereinek felmérése, optimalizálása, testre szabása, rendszerfejlesztés, bevezetés, rendszertámogatás. A létrejött komplex, teljesen elektronikus Ügykezelő és tájékoztató rendszer minősítése, auditálása

  • Web-es Portál kialakítása amivel az elektronikus ügyfél  Hatóság kapcsolat teljes körű rendszerként működik,

  • Belső adatvédelmi felelősök Szakportálja, bejelentkezéssel, hírfolyammal, konferencia előzetesekkel, BLOG csatornával, Hirdetőfallal,

  • Schengeni Információs rendszerrel kapcsolatos bejelentés, tájékozódás, adatvédelmi sérelem bejelentése,

  • Adatvédelem és információszabadság terén sérelem kivizsgálása iránti bejelentések és ügyindítás elektronikus úton,

  • Ügymenet, állapot lekérdezés ügyszám alapján,

  • Kereshető archívum a korábbi adatvédelmi állásfoglalások, beszámolók anyagaiból,

  • Idegen nyelvű (angol) Szakportál a Hatóság működéséről, a Schengeni rendszer üzemével kapcsolatban,

  • Adatvédelem gyerekeknek, információs mini site kialakítása.

PROJEKT Záró sajtóközlemény