STAR II projekttel kapcsolatos külföldi események

2019. június 24-én került sor Dublinban az első KKV-k számára szervezett workshopra a STAR II projekt keretében. A workshop célja az volt, hogy bemutassa a STAR II projekt keretében készített két tanulmány következtetéseit, valamint párbeszédet kezdeményezzen a KKV-kal a GDPR alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikról:

 • Az adatvédelmi hatóságok KKV-k számára nyújtott tájékoztatása és támogatása a GDPR helyes alkalmazásával kapcsolatban (figyelemfelhívó kampányok)

 • A KKV-k korai tapasztalatai a GDPR alkalmazása kapcsán


A workshopon tizennégy meghívott vett részt; közülük hárman adatvédelmi hatóságtól érkeztek, öten üzleti szövetségtől, továbbá két adatvédelmi tisztviselő, három kutató és egy fő GDPR szaktanácsadó érkezett. A tizennégy résztvevő közül öten uniós szinten foglalkoznak a KKV-k GDPR-nak való megfelelésével, öten az ír KKV-k helyzetét vizsgálják, ketten pedig a magyarországi KKV-kat.

A workshop 14.00 órakor kezdődött a dublini The Chartered Accountants House-ban, a résztvevők üdvözlését követően a STAR II projekt munkatársai ismertették a STAR II projekt eddigi eredményeit, különös tekintettel az adatvédelmi hatóságok figyelemfelhívó kampányainak és a KKV-k GDPR-ral kapcsolatos tapasztalatainak a bemutatására.

A köszöntőt követően a résztvevők két interaktív feladatot kaptak. Az első gyakorlat során azonosították azokat a területeket, amelyek kihívást jelentenek egy tipikus KKV számára (nem GDPR specifikusan), és azokat a tényezőket, melyek a KKV-k számára előnyt jelentenek; majd a második gyakorlat során azonosították azokat a belső és külső tényezőket, melyek hatással vannak egy KKV működésére.

Az első gyakorlat során a résztvevők az alábbi kihívásokat sorolták fel:

 • Megfelelés - nem kifejezetten a GDPR-nak való megfelelés, hanem minden egyéb jogi, pénzügyi és könyvvizsgálati megfelelés

 • A KKV-k üzleti költségei - bérek, biztosítás, felszerelés

 • Brexit

 • Hírnév - a cégek tartanak attól, hogy a közösségi médiában rossz hírüket keltik, mert a GDPR-t máshogy értelmezik a cégek és máshogy a magánszemélyek

 • A GDPR-ral kapcsolatos bizonytalanság - kitől kapok tanácsot?

 • Új technológiák

 • Vásárlók  hogyan tudja elérni és megtartani a vásárlóit egy KKV?

 • Munkaerő

 • Szolgáltatók - IT támogatás és GDPR megfelelés


Az első gyakorlat során a résztvevők az alábbi GDPR-ral kapcsolatos előnyöket és kihívásokat azonosították.

Kihívások:

 • Tanúsítvány

 • Félrevezető információk - nem megfelelő tanácsadó kiválasztása, nem érthető instrukciók, nem egyező tanácsok

 • Szektorspecifikus értelmezés szükségessége


Előnyök:

 • Jobban működő folyamatok, nagyobb hatékonyság

 • Nő a vásárlók bizalma, jobb kapcsolatok

 • Jó hírnév megerősödése


A második gyakorlatban a résztvevők összeállították a KKV-k kontextustérképét, melynek az volt a célja, hogy bemutassa a KKV-k mindennapi munkáját befolyásoló külső tényezőket, trendeket és erőket. A cél az volt, hogy holisztikus képet kapjunk a KKV-k külső környezetéről, azokról a tényezőkről, melyek jelentősen befolyásolják a KKV-k működését.

A szervezők hat témakört vázoltak fel a résztvevők számára: trendek, technológia, gazdaság, politika, vásárlók igényei, ismeretlen (egyéb).

A beszélgetés első szakaszát a politikai faktorok elemzése tette ki (javarészt a Brexit kapcsán), majd a technológia, valamint a technológiai fejlődés és a gazdaság közötti kapcsolat elemzése felé tolódott el a beszélgetés.

A diskurzus során a KKV-k GDPR-nak való megfelelése volt a központi kérdés:

 • A GDPR által támasztott követelmények értelmezése

 • Milyen hosszú távú következményekkel jár, ha ezek a követelmények nem megfelelően tisztázottak (bizonytalanság, hogy milyen szervezési és technikai feltételek biztosítása szükséges)?Ezt követően a résztvevők megismerték a STAR II projekt keretében végzett kutatás következtetéseit (A KKV-k és a GDPR), valamint az adatvédelmi hatóságok körében végzett kutatás eredményeit: milyen módszerekkel hívják fel a hatóságok a KKV-k figyelmét a GDPR alkalmazására, valamint milyen segítséget nyújtanak a megfelelésben.

Az ír adatvédelmi biztos előadásában elmondta, hogy az ír hatóság korábban auditokkal támogatta a vállalkozásokat az adatvédelmi szabályozásnak való megfelelés támogatása érdekében, de a hatóság a GDPR miatt változtatott a korábbi gyakorlatán és jelenleg a problémakörök feltérképezésére helyezik a hangsúlyt és általános tájékoztatást nyújtanak a cégeknek. A biztos kifejtette, hogy a GDPR-nak közel sem egyszerű megfelelni, egész Európát kihívás elé állítja. Elmondta továbbá, hogy a többi állam esetjoga továbbra is hivatkozási pontot jelenet az ír hatóság számára.

Az ír adatvédelmi biztos előadását követően Dr. Sziklay Júlia (NAIH) bemutatta a STAR II projekt keretében üzemeltetett KKV-hotline működését és a leggyakrabban beérkező kérdéseket. A hotline-nal kapcsolatban Dr. Sziklay Júlia elmondta, hogy a Hatóság az írásos válaszadás mellett döntött, a hotline-on a GDPR értelmezésével kapcsolatos általános tájékoztatást nyújt, de igyekszik a lehető legpontosabban megválaszolni a beérkező kérdéseket. Az előadás során elhangzott, hogy 2019. március 15. és 2019 június 21. között 64 email érkezett a hotline-ra, ezek közül 52 választ küldött meg a NAIH, 5 kérdés megválaszolása folyamatban volt a workshop időpontjában és hét kérdés nem a hotline hatáskörébe tartozott. Dr. Sziklay Júlia elmondta továbbá, hogy a GDPR-nak való megfelelés kapcsán érkezik a legtöbb kérdés, ezt követik az egyéb specifikus kérdések, majd az adatkezelési nyilvántartás szükségességére és a munkavállalók adatainak kezelésére vonatkozó kérdések.

A KKV-hotline működésének bemutatása minden résztvevő érdeklődését felkeltette, a hotline a résztvevők egybehangzó véleménye szerint kiváló kezdeményezés.

A workshop végén a résztvevők megvitatták az elhangzottakat és értékelték a STAR II projekt keretében elért eddigi eredményeket.
 

 

A STAR II projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 (REC-RDAT-TRAI-AG-2017) programjának társfinanszírozásában, 814775 azonosítószám alatt fut
2018. augusztus 1. 
 2020. december 31. között.