Az ADATKEZELŐ adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak (GDPR 33. cikk, vagy Infotv. 25/J. § alapján)

 

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst, ha az valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomására jutott köteles bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak.

 

 Ügyindítás - e-Papír Ügyindítás - NAIH incidensbejelentő  Kapcsoló formanyomtatványok  Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató   Adatkezelési tájékoztató
e papir logo keret  link icon forms icon link icon eng taj icon pdf icon v2