Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 33. cikkének (1) bekezdése alapján.

A GDPR azt a követelményt támasztja az ADATKEZELŐVEL szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be az illetékes felügyeleti hatóságnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a GDPR 33. cikkének (3) bekezdésében található, az adatvédelmi incidens bejelentésének minimális tartalmi elemeire tekintettel, elkészítette az alábbi linken elérhető, egységes online felületet, a NAIH Incidensbejelentő Rendszert, amely az  ADATKEZELŐK RÉSZÉRE lehetővé teszi az adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítését.

 

Az incidensbejelentő rendszer célja kizárólag annak elősegítése, hogy az ADATKEZELŐK számára az incidensbejelentés folyamatát megkönnyítse, az panaszbenyújtásra nem szolgál.

 

 

Ha az Incidensbejelentő Rendszer használata során problémába ütközik, kérjük a további fejlesztés és a hibajavítás elősegítésére ossza meg velünk tapasztalatát a HIBABEJELENTŐ kitöltésével, melyet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre tud visszaküldeni.

 

A Hatóság azon ADATKEZELŐK számára, akik nem az Incidensbejelentő Rendszeren keresztül kívánják adatvédelmi incidens bejelentésüket megtenni, az alábbi linken elérhető bejelentésre szolgáló formanyomtatványt biztosít, melyet

a.) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél, a törvényben meghatározott elektronikus úton (pl. hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél (pl. természetes személy) az a) pontban foglaltakon túl

ba) postai úton is, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.) is, vagy

bb) személyes átadással, a személyazonossága igazolását követően a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül,

nyújthat be.

 

A formanyomtatvány Eüsztv. szerinti benyújtására a Hatóság honlapján, valamint a Személyes Ügyintézési Felületen (https://epapir.gov.hu) az e-papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség. Az e-Papír beadványhoz csatolható dokumentumok maximális mérete 25 MB lehet. A csatolható fájlformátumokról a https://epapir.gov.hu/sugo weboldal nyújt részletes tájékoztatást.

docx win icon 
 xlsx win icon