Közlemény 

a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 6-18 év közötti gyermekek pályaalkalmassági/IQ felmérésével kapcsolatos adatkezelésről

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tudomására jutott, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat elnökének rendelkezése alapján, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 6-18 év közötti gyermekek az intelligenciaszintjük felmérésére irányuló – az interneten elérhető – teszt kitöltésére kötelezettek, amely kötelezettség teljesítését a gyermekek gyámjainak (helyettes gyámjainak, nevelőszüleinek, illetve a gyermekotthon/lakásotthon nevelőinek) kell biztosítaniuk.

A Hatóság a teszt kitöltésére szolgáló honlapon próbaregisztrációt végzett, annak működését, szabályzatait áttekintette. A Hatóság megállapította, hogy a szóban forgó adatkezelési műveletekkel összefüggésben jogsérelem közvetlen veszélye áll fenn, figyelemmel arra is, hogy azok során a gyermekek vagy a kitöltésben közreműködő gyámok személyes adatainak harmadik országbeli adatkezelő általi kezelésére is sor kerülhet, amely adatkezelés jogszerűségére irányadó feltételek teljesülését, az érintettek megfelelő tájékoztatását és az őket megillető jogosultságok gyakorlásának lehetőségét a Hatóság nem látja maradéktalanul biztosítottnak.

Az adatkezelés körülményeinek vizsgálatára a Hatóság hivatalból eljárást indított, melynek során arra szólította fel az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, hogy szüntesse meg az egyedi utasításban elrendelt adatkezelést, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket az annak alapján keletkezett személyes adatok törlése iránt is.

A Hatóság ezúton is felhívja az utasítással érintett gyermekvédelmi gyámok, helyettes gyámok, nevelőszülők, illetve a gyermekotthon/lakásotthon nevelőinek a figyelmét arra, hogy a szakellátott 13-18 éves korosztályú gyermekek 2022. szeptember 1-22. között esedékes felmérését az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat elnökének utasításában meghatározott honlapon ne végezzék el.

A fentiekben ismertetett adatkezelés további körülményeit a Hatóság jelenleg is vizsgálja.

 

Budapest, 2022. szeptember 21.

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár