Az Adatvédelem Napja egy nemzetközi ünnepnap, melyet 2007. óta az Európa Tanács kezdeményezésére minden évben január 28-án ünneplünk - 1981-ben ugyanis ezen a napon nyílt meg aláírásra a Tanács 108. számú Adatvédelmi Egyezménye, mely az első adatvédelem területén elfogadott, jogilag kötelező erejű nemzetközi instrumentum. Az ünnepnap elsődleges célja a figyelem felkeltése és a kialakult jó gyakorlatok népszerűsítése.

A XXI. század kihívásai miatt az elmúlt években az adatvédelmi szabályozás fókuszába a digitális tér átfogó megújítása került. 2023-ban jelentős előrelépések történtek az uniós digitális jogszabálycsomag elfogadására, melynek egyik kiemelkedő jelentőségű eleme az ún. adatkormányzási rendelet (DGA).

A DGA célja az adatközpontú innováció, azaz a stratégiai területek, ágazatok (például: egészségügy, környezetvédelem, energiaügy, mezőgazdaság, mobilitás, pénzügyek, gyártás, közigazgatás) és az uniós országok közötti adatmegosztás megkönnyítése annak érdekében, hogy kihasználja az adatokban rejlő lehetőségeket az európai polgárok és vállalkozások javára. 2024. január 1-jétől a NAIH látja el a DGA szerinti „illetékes hatóságra” háruló feladatokat.

A közeljövőt tekintve, 2025 szeptemberétől lesz közvetlenül alkalmazandó az Adatrendelet, mely a DGA „párjaként” elsősorban a magánszféra egymás közötti adatmegosztását szabályozza majd, különösen a közösen generált adatok kapcsán.

Természetesen ezek az új szabályozók a NAIH számára is új kihívásokat és feladatokat jelentenek, azonban a több évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy adataink magas szintű védelméért – a digitális és az offline világban egyaránt - mindenki erőfeszítésére szükség van. A NAIH erre is szeretné felhívni a figyelmet ezen a napon.

Magánszféránk nagy kincs, érdemes rá vigyáznunk!