Szervezők: Alkotmánybíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI)

Időpont: 2024. május 16.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Regisztrációhttps://ludevent.uni-nke.hu/event/4099/ 

Program:

09:00–10:10 Plenáris előadások (Ludovika Főépület, Díszterem)
10:10–10:20 Technikai szünet

Párhuzamos szekcióülések (Ludovika Főépület)

10:20–11:55 Szekcióülések I. 
12:00–13:00 Ebédszünet (Ludovika Főépület, 2. emeleti zsibongó)
13:00–14:20 Szekcióülések II. 
14:20–14:40 Kávészünet 
14:00–16:15 Szekcióülések III. 

 

RÉSZLETES PROGRAM

09:00-10:10
I. PLENÁRIS ELŐADÁSOK

9:00-9:05 Köszöntő: Török Bernát igazgató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
9:05-9:20 Megnyitó: Deli Gergely rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Bitskey Botond főtitkár, Alkotmánybíróság
9:20-9:45 Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: A NAIH szerepe az EU-s adatjogszabályok végrehajtásában – különöse tekintettel a Mesterséges Intelligencia Rendeletre
9:45-10:10 Lábody Péter elnökhelyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kutató, NKE Információs Társadalom Kutatóintézet: Mesterséges intelligencia és szellemi tulajdon – világvége vagy egy új világ kezdete?

 

10:10–10:20 Technikai szünet

 

II. PÁRHUZAMOS SZEKCIÓÜLÉSEK

A SZEKCIÓÜLÉSEK HÁROM KÖRBEN (SZEKCIÓÜLÉSEK I-III.) ZAJLANAK, 
ÖSSZESEN 10 SZEKCIÓBAN. A SZEKCIÓK ELŐADÁSAI 
PÁRHUZAMOSAN FUTNAK, 15-15 PERCES ELŐADÁSOKKAL, 
UTÁNUK SZABAD TANÁCSKOZÁSSAL (Q&A).

SZEKCIÓÜLÉSEK I. (10:20–11:55)

SZEKCIÓ 1. LÉLEKTAN
A szekciót vezeti:  Kelemen Blanka indítványelemző, Alkotmánybíróság
10:20-10:35 Németh Erzsébet egyetemi tanár, szakvezető, Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Marketing és Kommunikáció-tudományi Intézet Hálózatok és függőségek, a közösségi média hatása a mentális egészségre
10:35-10:50 Dergez-Rippl Dóra adjunktus, PTE-Filozófia Doktori Iskola, KPVK
Magyar Művészeti Akadémia-MMKI
Az antik bölcselettől a lélekgyártásig – Az MI-technológia rögös útja a mélylélektan felé
10:50-11:05 Timár Borbála doktorjelölt, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Felhasználói elköteleződés vagy digitális jóllét? – Platformizáció, design, felelősség
11:05-11:20 Doszpot-Szútor Vivien digitális gazdasági szakjogász     A mesterséges intelligencia és a mediáció
11.20-11:35 Csutak Zsolt doktorjelölt, kutató, NKE EJKK, Vallás és Társadalom Kutatóintézet Áldás vagy átok? M.I.-kihívás az oktatás és a szellem dimenziójában
11:35-11:55 Q+A

 

SZEKCIÓ 2. ADATAINK
A szekciót vezeti: Bendik Tamás általános elnökhelyettes, NAIH
10:20-10:35 Báldy Péter igazgatóhelyettes, ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet Az ember az adatkezelő mögött
10:35-10:50 Eszteri Dániel osztályvezető, NAIH Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály, Incidensbejelentési és Forensic Elemzési Osztály Jog az elmefolyamatok tisztaságához, avagy az agyhullám-olvasás technológiájának hatása magánszféránkra
10:50-11:05 Alexin Zoltán adjunktus, SZTE TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék Az élettörténet sosem lehet anonim
11:05-11:20 Enyedi Márta adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász A mesterséges intelligencia az autóiparban – Adatinnováció és adatvédelem közösségi kihívásai
11:20-11:35 Sáfrán József tudományos segédmunkatárs, NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék Jogi kihívások az Amerikai Egyesült Államok fúziós központjaiban: Veszélyjelzés és adattárolás egy valószínűség számító modellen keresztül
11:35-11:55 Q+A

 

SZEKCIÓ 3. DIGITÁLIS ÁLLAM
A szekciót vezeti: Balogh Gyöngyi főosztályvezető, NAIH Adatvédelmi Stratégiai és Ellenőrzési Főosztály
10:20-10:35 Czékmann Zsolt intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Államtudományi Intézet, Közigazgatási Jogi Tanszék Digitális-Állam-Polgár
10:35-10:50 Kovács Tamás igazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága Digitalizáció és szolgáltatás az adózásban. A kőtáblától az AI-ig
10:50-11:05 Horváth Edit Írisz egyetemi docens, gazdasági igazgató, PPKE JÁK Kiszolgáltatott csoportok az elektronikus bírósági eljárások világában
11:05-11:20 Kelemen Roland adjunktus, Széchenyi István Egyetem, tudományos munkatárs, NKE – Nagy Adél jogász, kiberbiztonsági szakjogász hallgató Fenntarthatósági célok és a digitális tudatosítás kapcsolata a magyar közoktatási rendszer tükrében
11:20-11:35 Pokó Diána Európa jogi szakjogász, Mesterséges Intelligencia és Technológiai szakjogász, GTTSZ Gazdasági és Külgazdasági Tagozat társelnök A digitális ellátáshoz való jog és az ehhez kapcsolódó ösztönző állam modell
11:35-11:55 Q+A

 

SZEKCIÓ 4. GAZDASÁG ÉS MUNKA
A szekciót vezeti: Pünkösty András tudományos munkatárs, NKE ITKI
10:20-10:35 Czeczeli Vivien adjunktus, NKE ÁNTK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék – Marton Ádám adjunktus, NKE ÁNTK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék A technológiai fejlődés hatásai a közgazdasági elemzésekre
10:35-10:50 Nagy Zoltán András egyetemi docens, NKE RTK Bűnügyi-, Gazdaságvédelmi Kiberbűnözés Elleni Tanszék A kvantumgazdaság közelsége
10:50-11:05 Rátz Gyula elnök, Magyar Digitális Jogi Tudásközpont és Érdekvédelmi Egyesület, ügyvéd, Rátz Ügyvédi Iroda A fogyasztóvédelmi egyesületek szerepe az egyéni és közösségi jogérvényesítésben az elektronikus kereskedelem területén
11:05-11:20 Lukács Adrienn adjunktus, SZTE ÁJTK „Csillagainkban a hiba” – Diszkrimináció és platform munkavégzés, különös tekintettel a platform munkavégzés értékelésére
11:20-11:35 Fási Csaba osztályvezető, NKE ÁNTK, Dékáni Hivatal Fejlesztési Osztály Az Ipar 5.0 elméleti megközelítése és az emberközpontú gondolkodás
11:35-11:55 Q+A

 

12:00–13:00 Ebédszünet (Ludovika Főépület, 2. emeleti zsibongó)

 

SZEKCIÓÜLÉSEK II. (13:00–14:20)

SZEKCIÓ 5. GENERATÍV MI
A szekciót vezeti: Vass Norbert osztályvezető, NAIH Európai Uniós Digitális Adatstratégiai Osztály
13:00-13:15 Csősz Gergely osztályvezető, SZTNH Szerzői Jogi Főosztály, Szerzői Jogi Hatósági Osztály A prompt szerepe az alkotásban
13:15-13:30 Vadász Pál vezető kutató, NKE ITKI Quo vadis generatív MI? – A technológia tényleges hasznossága és használtsága a legfrissebb felmérések tükrében
13:30-13:45 Marosi Zoltán ügyvéd, a versenyjogi csoport társvezetője, DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi‑Tóth & Partners Law Firm A generativ MI friss versenyjogi fejleményei: versenyhivatali vizsgálódások, első tapogatózások
13:45-14:00 Vári Csaba ügyvéd, csoportvezető, adatvédelmi szakértő, Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda IPTech csoportja – Gaál András adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda IPTech csoportja Enyém, tiéd, MI-énk – a generatív mesterséges intelligencia és az egyén viszonyának egyes jogi kérdései
14:00-14:20 Q+A

 

SZEKCIÓ 6. INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 
A szekciót vezeti: Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE ITKI
13:00-13:15 Gosztonyi Gergely egyetemi docens, ELTE ÁJK – Lendvai Gergely Ferenc PPKE JÁK Oroszország bent és kint, avagy mindenki Digitális Vasfüggönyt épít?
13:15-13:30 Papp János adjunktus, PPKE JÁK Javaslatok egy igazi „közösségi” „média” létrehozására
13:30-13:45 Nyitrai Endre adjunktus, NKE RTK, kutató, NKE Kiberbiztonsági Kutatóintézet A hálózati bűnözés és a hírek hálózatának a jelentősége
13:45-14:00 Ázsoth Szilvia PhD-hallgató, PTE ÁJK Doktori Iskola, Büntetőjogi Tanszék Az online térben megvalósuló zaklató tartalomközlések büntetőjogi szabályozásának jövőbeli lehetőségei 
14:00-14:20 Q+A

 

SZEKCIÓ 7. TÁRSADALMI TRENDEK
A szekciót vezeti: Rab Árpád tudományos főmunkatárs, NKE ITKI
13:00-13:15 Laki Beáta adjunktus, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet
filozófus, bioetikus
A „képesség erózió” jelensége az MI technológiák alkalmazásának tükrében – A felelősség és a szakértelem hiányának lehetséges egyéni és társadalmi következményei
13:15-13:30 Molnár Szilárd kuratóriumi elnök, szakmai vezető, Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány Digitális transzformáció az idősödő társadalmakban?
13:30-13:45 Lovászy László tudományos főmunkatárs, NKDT Társadalom 5.0 – az emberi evolúció új lépcsőfoka?
13:45-14:00 Bács Zoltán György adjunktus, NKE RTK, szakoktató, NKE RTK Terrorelhárítási Tanszék Az innovatív információ- és hálózatelmélet kutatási eredményeinek lehetséges alkalmazása az egyéni és közösségi csoportok magatartás dinamikájának vizsgálatára
14:00-14:20 Q+A

 

14:20–14:40 Kávészünet

SZEKCIÓÜLÉSEK III. (14:40–16:15)

SZEKCIÓ 8. FIATALJAINK
A szekciót vezeti: Páll Imre Borisz osztályvezető, NAIH Adatvédelmi Megfelelőségi Osztály
14:40-14:55 Sorbán Kinga tudományos segédmunkatárs, NKE ITKI Irány a metaverzum! – A gyermekekre káros elemek a videójátékok virtuális közösségeiben
14:55-15:10 Pongó Tamás egyetemi adjunktus, SZTE ÁJK, Közjogi Intézet Jogi eszköztár a bullying és cyberbullying magatartások kezelésére Magyarországon
15:10-15:25 Kálmán Renáta egyetemi tanársegéd, Közjogi Intézet SZTE ÁJTK Hatékonyan biztosíthatók-e a gyermekek és a nők jogai a Metán?
15:25:15:40 Mike Nimród egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Adatelemzés és Informatika Intézet Robotok a katedrán és a „vizsga MI” hajnala
15:40-16:00 Q+A

 

SZEKCIÓ 9. DIGITALIZÁCIÓ ÉS JOG
A szekciót vezeti: Rajos Krisztina indítványelemző, Alkotmánybíróság
14:40-14:55 Menyhárd Attila egyetemi tanár, ELTE ÁJK, kutatóprofesszor, NKE ITKI Támogató MI a jogalkalmazásban
14:55-15:10 Aczél-Partos Adrienn könyvtárvezető, PPKE JÁK Könyvtára, csoportvezető, oktató, PPKE JÁK, Jogi Informatika Oktatási Csoport A mesterséges intelligencia hatása a joghallgatók közösségére: új kihívások és lehetőségek a LegalTech világában
15:10-15:25 Kántor Ákos doktorandusz, KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Együttműködő közösségek a legaltech fejlesztésekben – közjog és jogalkotás terén
15:25-15:40 Ungváry Botond doktorandusz, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Együttműködő közösségek a legaltech fejlesztésekben – magánjogi, ügyvédi megoldások
15:40-15:55 Kajó Cecília adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, hallgató, ELTE ÁJK Digitális birtokháborítás az okosotthonok korában 
15:55-16:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 10. MI-SZABÁLYOK
A szekciót vezeti: Naszladi Georgina tanácsadó, Alkotmánybíróság
14:40-14:55 Klein Tamás egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) A mesterséges intelligencia közbejöttével okozott károkért viselt deliktuális felelősség kérdése az Európai Unió MI szabályozásában
14:55-15:10 Domokos Márton ügyvéd, CMS Budapest Ügyvédi Iroda Milyen védelmet biztosít az EU AI Act a munkavállalók közösségeinek?
15:10-15:25 Orbán Zsombor adatvédelmi és technológiai jogi ügyvéd, Provaris Varga & Partners Mit érnek a hatásvizsgálataink?
15:25-15:40 Nyáry Gábor kutató, NKE ÁNTK Kiberbiztonsági Kutatóintézet Etikai kérdések a gyakorlatban: döntéstámogató MI/LLM-technológiák a nemzetközi kapcsolatokban
15:40-15:55 Katona Illés hallgató, ELTE ÁJK A mesterséges intelligenciával működő fegyverek hatása a háborús eszkalációra
15:55-16:15 Q+A