Az EDPB  2024. április 17-i ülésén a GDPR 64. cikk (2) bekezdése alapján a holland, a norvég és a hamburgi adatvédelmi hatóság kezdeményezésére 08/2024. számon a személyes adatok viselkedésalapú reklámozás céljából történő kezeléséhez való hozzájárulás érvényessége tárgyában a nagy online platformok által alkalmazott „hozzájárulás vagy fizetés” („consent or pay”) modellekkel összefüggésben kötelező véleményt fogadott el.

Az EDPB álláspontja szerint a legtöbb esetben nem teljesíthetők az érvényes hozzájárulás követelményei, ha a nagy online platformok csak a személyes adatok viselkedésalapú, reklámcélú kezeléséhez való hozzájárulás és a díj fizetése közötti választási lehetőség elé állítják a felhasználókat, így nem lehet alapértelmezett megközelítés az ilyen adatkezelők számára, hogy a személyes adatok viselkedésalapú, reklámcélú kezelését magában foglaló szolgáltatások helyett csak fizetős alternatívákat kínálnak.

Emellett az EDPB hangsúlyozza, hogy a hozzájárulás beszerzése nem mentesíti az adatkezelőket a GDPR rendelkezéseinek – különösen az 5. cikkben meghatározott alapelveknek –  való megfelelés kötelezettsége alól.

A fentieken túlmenően az  EDPB további kritériumokat is meghatároz az önkéntes, tájékozott, konkrét és egyértelmű hozzájárulás kritériumainak értékeléséhez, amelyeket a nagy online platformoknak figyelembe kell venniük a „hozzájárulás vagy fizetés” modellek alkalmazásakor.

A vélemény teljes szövege – angol nyelven – a következő hivatkozásról érhető el:

https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-082024-valid-consent-context-consent-or_en

A közelmúltban több uniós adatvédelmi hatóság is felfigyelt egy meghatározott (nem állami) adatkezelőhöz köthető, biometrikus adatokat érintő intenzív adatgyűjtési tevékenységre és ideiglenes korlátozásokról is döntött. https://www.cnpd.pt/comunicacao-publica/noticias/cnpd-suspende-recolha-de-dados-biometricos/ https://www.aepd.es/en/press-and-communication/press-releases/agency-orders-precautionary-measure-which-prevents-Worldcoin-from-continuing-toprocess-personal-data-in-spain . Az olasz adatvédelmi hatóság a GDPR 58. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján figyelmeztette az adatkezelőt, hogy egyes tervezett adatkezelési tevékenységei valószínűsíthetően sértik a GDPR rendelkezéseit: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9998877

Az érintett személyek írisze beszkennelésre kerül és a későbbiekben az íriszminta egy digitális azonosítási rendszerben egyedi azonosítást tesz lehetővé, mellyel különféle online szolgáltatások is elvileg igénybe vehetők. Az érintettektől az adatkezelő adatkezelési hozzájárulást kér, cserébe kriptovalutával fizet. Az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok különösen a tájékoztatási joggal és az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban merültek fel, valamint kiskorúak jogainak veszélyeztetése miatt. Magyarországon az adatkezelő cég egyelőre nem fejt ki tevékenységet, magyar panaszosok sem ismertek. A NAIH azonban nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az íriszminta biometrikus adatként tökéletes egyedi azonosítást tesz lehetővé, ezért az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásánál különös óvatosság indokolt az érintettek részéről.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2024. március 20. és 2024. április 5. között a Hatóság Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszerébe új felhasználói fiók regisztrációja nem lehetséges.

Új adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó bejelentés megtétele - az adatkezelő/adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége és/vagy az adatvédelmi tisztviselő változása miatt - a korábban létrehozott felhasználói fiókon keresztül a továbbiakban is biztosított.  

Az Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszer korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenység okán elmaradt bejelentésekre a Hatóság, az esetleges eljárásai során figyelemmel lesz.

A Hatóság ügyfelei türelmét és megértését kéri!