Az EDPB nyilvánosságra hozta a 2/2024. sz. közleményét, amely a pénzügyi adatokhoz való hozzáférésről szól és az alábbi linken érhető el jelenleg csak angol nyelven.

Link: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-05/edpb_statement_20230523_financialdatapaymentpackage_en.pdf 

 

Időpont: 2024. május 16.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

2024. április 30-án kihirdetésre került a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU rendelet (eIDAS rendelet) módosításáról szóló 2024/1183/EU rendelet.

Az eIDAS rendelet módosítása az elektronikus bizalmi szolgáltatások körét bővíti például az európai digitális személyiadat-tárca, az elektronikus hiteles kézbesítés, az elektronikus weboldal-tanúsítványok, az elektronikus bélyegzés, az elektronikus főkönyv, és az elektronikus ügyintézés új szabályaival.

Az európai digitális személyiadat-tárca olyan elektronikus azonosító eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyazonosító adatokat és elektronikus attribútumtanúsítványokat biztonságosan tároljon és harmadik felek rendelkezésére bocsásson, a hozzáférési jogosultságokat folyamatosan kezelje, valamint hogy minősített elektronikus aláírások révén aláírjon vagy minősített elektronikus bélyegzők révén bélyegezzen. Attribútum lehet bármely természetes vagy jogi személy, vagy tárgy jellemzője, sajátossága, joga vagy engedélye (például ügyvezetői, elnöki pozíció adott jogi személynél stb.). Ezen új jogintézmény segítségével az egész EU-ban mind a magán, mind a közszférában történő ügyintézés során egységes, hiteles és biztonságos azonosítás és egyéb személyes adathoz hozzáférés adás lesz lehetséges az eddigi nem hiteles adatokra épülő és nem mindenhol elfogadott azonosítási megoldások helyett. Ennek egyik gyakorlatba történő átültetése lesz Magyarországon a Digitális Állampolgárság Program.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2024. május 06-án 22:30 órától 2024. május 07-én 01:00 óráig a Hatóság Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszere, valamint Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszere a Hatóság weboldalának - www.naih.hutárhelyszolgáltatója által tervezett szerver-karbantartás miatt nem lesz elérhető.

A Hatóság Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszerébe az üzemszünet időtartama alatt új bejelentés nem tehető. A korábban tett bejelentés törlését az elektronikus ügyintézésre kötelezett adatkezelő/adatfeldolgozó a Hatóság hivatalos elektronikus elérhetőségén, az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adatkezelő/adatfeldolgozó a Hatóság hivatalos elektronikus elérhetőségén túl postai úton is kezdeményezheti.

A Hatóság Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszerébe az üzemszünet időtartama alatt teljes, szakaszos bejelentés nem tehető és a bejelentés módosítása nem lehetséges.

Az adatvédelmi incidens bejelentésére szolgáló formanyomtatvány a https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=677fd980-c54b-4646-84ee-13753e3a55ad linken érhető el, melyet

  1. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél, a törvényben meghatározott elektronikus úton (pl. hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)
  2. elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél (pl. természetes személy) az a) pontban foglaltakon túl postai úton, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.)

nyújthat be.