Időpont: 2024. május 16.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

2024. április 30-án kihirdetésre került a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU rendelet (eIDAS rendelet) módosításáról szóló 2024/1183/EU rendelet.

Az eIDAS rendelet módosítása az elektronikus bizalmi szolgáltatások körét bővíti például az európai digitális személyiadat-tárca, az elektronikus hiteles kézbesítés, az elektronikus weboldal-tanúsítványok, az elektronikus bélyegzés, az elektronikus főkönyv, és az elektronikus ügyintézés új szabályaival.

Az európai digitális személyiadat-tárca olyan elektronikus azonosító eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyazonosító adatokat és elektronikus attribútumtanúsítványokat biztonságosan tároljon és harmadik felek rendelkezésére bocsásson, a hozzáférési jogosultságokat folyamatosan kezelje, valamint hogy minősített elektronikus aláírások révén aláírjon vagy minősített elektronikus bélyegzők révén bélyegezzen. Attribútum lehet bármely természetes vagy jogi személy, vagy tárgy jellemzője, sajátossága, joga vagy engedélye (például ügyvezetői, elnöki pozíció adott jogi személynél stb.). Ezen új jogintézmény segítségével az egész EU-ban mind a magán, mind a közszférában történő ügyintézés során egységes, hiteles és biztonságos azonosítás és egyéb személyes adathoz hozzáférés adás lesz lehetséges az eddigi nem hiteles adatokra épülő és nem mindenhol elfogadott azonosítási megoldások helyett. Ennek egyik gyakorlatba történő átültetése lesz Magyarországon a Digitális Állampolgárság Program.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2024. május 06-án 22:30 órától 2024. május 07-én 01:00 óráig a Hatóság Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszere, valamint Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszere a Hatóság weboldalának - www.naih.hutárhelyszolgáltatója által tervezett szerver-karbantartás miatt nem lesz elérhető.

A Hatóság Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszerébe az üzemszünet időtartama alatt új bejelentés nem tehető. A korábban tett bejelentés törlését az elektronikus ügyintézésre kötelezett adatkezelő/adatfeldolgozó a Hatóság hivatalos elektronikus elérhetőségén, az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adatkezelő/adatfeldolgozó a Hatóság hivatalos elektronikus elérhetőségén túl postai úton is kezdeményezheti.

A Hatóság Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszerébe az üzemszünet időtartama alatt teljes, szakaszos bejelentés nem tehető és a bejelentés módosítása nem lehetséges.

Az adatvédelmi incidens bejelentésére szolgáló formanyomtatvány a https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=677fd980-c54b-4646-84ee-13753e3a55ad linken érhető el, melyet

  1. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél, a törvényben meghatározott elektronikus úton (pl. hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)
  2. elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél (pl. természetes személy) az a) pontban foglaltakon túl postai úton, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.)

nyújthat be.

Az EDPB  2024. április 17-i ülésén a GDPR 64. cikk (2) bekezdése alapján a holland, a norvég és a hamburgi adatvédelmi hatóság kezdeményezésére 08/2024. számon a személyes adatok viselkedésalapú reklámozás céljából történő kezeléséhez való hozzájárulás érvényessége tárgyában a nagy online platformok által alkalmazott „hozzájárulás vagy fizetés” („consent or pay”) modellekkel összefüggésben kötelező véleményt fogadott el.

Az EDPB álláspontja szerint a legtöbb esetben nem teljesíthetők az érvényes hozzájárulás követelményei, ha a nagy online platformok csak a személyes adatok viselkedésalapú, reklámcélú kezeléséhez való hozzájárulás és a díj fizetése közötti választási lehetőség elé állítják a felhasználókat, így nem lehet alapértelmezett megközelítés az ilyen adatkezelők számára, hogy a személyes adatok viselkedésalapú, reklámcélú kezelését magában foglaló szolgáltatások helyett csak fizetős alternatívákat kínálnak.

Emellett az EDPB hangsúlyozza, hogy a hozzájárulás beszerzése nem mentesíti az adatkezelőket a GDPR rendelkezéseinek – különösen az 5. cikkben meghatározott alapelveknek –  való megfelelés kötelezettsége alól.

A fentieken túlmenően az  EDPB további kritériumokat is meghatároz az önkéntes, tájékozott, konkrét és egyértelmű hozzájárulás kritériumainak értékeléséhez, amelyeket a nagy online platformoknak figyelembe kell venniük a „hozzájárulás vagy fizetés” modellek alkalmazásakor.

A vélemény teljes szövege – angol nyelven – a következő hivatkozásról érhető el:

https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-082024-valid-consent-context-consent-or_en