A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el 1 milliárd forint értékben: megvalósítja a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosítószámú „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projektet. A projekt célja alkalmazott kutatások mentén az információszabadság hazai gyakorlatának érvényesülését megvizsgálni és a szükséges optimalizációs javaslatokat kidolgozni.

Platformok kora konf plakat

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete online konferenciát hirdet „Internetes platformok kora – társadalmi hatások és szabályozási kihívások” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.
A konferencia Időpontja: 2021. május 27.

Közlemény

az Adatvédelem Napja alkalmából

 adatvedelem napja 2021 full art

2021-ben az Adatvédelem Napja alkalmából az Európai Adatvédelmi Testület tagjai egy közös videó üzenetben hívják fel a figyelmet a személyes adatok védelmének fontosságára és kívánnak mindenkinek boldog és biztonságos adatvédelmi napot. Az angol nyelvű kisfilmet az alábbi linken lehet megtekinteni:

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-celebrates-data-protection-day

Idén egy jeles évfordulót is ünneplünk január 28-án: az Európa Tanács 108. számú Egyezménye aláírásának 40. évfordulóját.  Ez az Egyezmény volt az adatvédelem területén elfogadott első jogilag kötelező erővel rendelkező nemzetközi okmány, amely mintául szolgált és szolgál sok más adatvédelmi szabályozásnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ezüst emlékérem adományozásával és egy ünnepi kötet kiadásával köszönti az Adatvédelem Napját. NAIH ezüst emlékérem annak adományozható, aki az adatvédelem, illetve az információs önrendelkezési jog és információszabadság terén kiemelkedő magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, vagy jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.

A NAIH ezüst emlékérmet ebben az évben Báldy Péter kapta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az Adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember és szakjogász képzések megszervezése kapcsán végzett kiemelkedő munkájáért, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogi ismeretek népszerűsítése, terjesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Az ünnepélyes éremátadó keretében került sor a NAIH kiadásában megjelent Szemelvények az információs jogok felügyeletének elmúlt 25 évéből című könyv bemutatására is. A kötettel a rendszerváltás 30 éves és az információs jogokat felügyelő intézmény működése megkezdésének 25 éves évfordulóját ünnepeljük. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogok – összefoglaló néven: információs jogok – története Magyarországon a rendszerváltoztatáshoz kötődik, hiszen 1989-ben alkotmányos alapjogokként ekkor kerültek be először nevesítve a magyar Alkotmányba (és ezt a védelmet ismételte meg 2011-ben az új Alaptörvény is). Az első átfogó törvényi szabályozás 1992-re datálódik, míg az új törvény 2011-ben szabta újra a keretrendszert - amit az adatvédelem területén a 2016-ban megszületett új uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR jelentősen átformált. Az információs jogok intézményi szintű védelmét a gyakorlatban 1995-től az adatvédelmi biztos, 2011-től a NAIH látja el.

Az évfordulók kapcsán a NAIH pályázati felhívást tett közzé diákok számára az információs jogokkal kapcsolatos tudományos pályaművek beadására, melyben a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy saját generációjuk nézőpontjából kifejtsék egyéni véleményüket az információs jogokról. A középiskolai, illetve a felsőoktatási kategória nyertes pályaművei az évfordulós kötetben is helyet kaptak. Középiskolai kategóriában első helyezést ért el Halmai Márton A magánélet védelmének kérdései az adatvédelem területén egy középiskolás diák szemszögéből (személyes, konkrét, gyermekek körében népszerű online játékokat és alkalmazásokat ismertet az adatvédelmi kockázatok azonosításával) c. tanulmányával. Felsőoktatási kategóriában pedig Fülöp Réka a Személyes adatok védelme az interneten különös tekintettel azok vagyonjogi helyzetére (kifejezett színvonalas jogi értekezés a személyes adatok forgalomképességéről, „vagyon-jogiasítási” lehetőségéről) c. tanulmányával kapta meg a legjobbnak járó díjat.

A kiadvány elektronikus formában a Hatóság honlapján is elérhető az alábbi linken:
https://naih.hu/files/NAIH-jubileumi-szemelvenyek-az-informacios-jogok.pdf

Budapest, 2021. január 28.

Dr. Péterfalvi Attila

elnök, c. egyetemi tanár

 

peterfalvi kinevezes 2020 10

Újabb 9 évre Péterfalvi Attilát nevezték ki a Hatóság elnökének

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 40. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján Dr. Áder János köztársasági elnök úr 2020. október 28-án
Dr. Péterfalvi Attila elnök urat újabb 9 évre kinevezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezetőjének.